Anders G Johansson

Skövde behöver kameror

I dagens SLA svarar Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, och jag på Marie Ekmans artikel från den 20 juni. Alliansen kommer att fortsätta se till att Skövde är en trygg stad.
Artikeln i sin helhet:

Marie Ekman (S) försvarar i SLA (20 juli) pliktskyldigast sin regering och förnekar dess tillkortakommanden på trygghetsområdet. Men faktum kvarstår. Poliserna i Sverige blir på grund av uppsägningar färre, när de istället behöver bli fler. I sitt budgetalternativ för 2017 föreslog Moderaterna ett tillskott till Polisen om cirka 1 000 miljoner kronor. Regeringen omfördelade istället blygsamma 100 miljoner. Huvuddelen av S-MP-regeringens utlovade resursförstärkningar ligger istället bortom nästa val. Det är inte ansvarsfullt. Det är att skjuta åtgärder och kostnader på framtiden. Därmed kommer situationen att bli värre innan den kan bli bättre.

Marie Ekman hävdar att övervakningskameror endast har effekt på tillgreppsbrott. Det är möjligen korrekt, om det är passiva, obemannade kameror som hon avser. Men då har hon inte förstått. De kameror som Alliansen vill montera i delar av centrala Skövde samt i Södra Ryds centrum är operatörsövervakade. Dessa ger därför helt andra förutsättningar att upptäcka och ingripa vid pågående våldsbrottslighet. Kameror ger också möjlighet att identifiera gärningsmän för de brott som trots allt begås. De flesta av oss minns att bilder från en övervakningskamera bidrog till att en misstänkt gärningsman snabbt kunde gripas efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm tidigare i år.

Istället för att åberopa irrelevanta forskningsrapporter, borde Marie Ekman betrakta samtiden och verkligheten. Ett exempel är S-styrda Malmö där kommunen planerar att genomföra en kraftfull ökning av antalet övervakningskameror. Just därför att dessa har visat sig vara värdefulla redskap i kampen mot brottsligheten och i arbetet för att öka tryggheten i det offentliga rummet.

Alliansstyrda Skövde kommun bedriver sedan länge ett långsiktigt och medvetet brottsförebyggande arbete i samverkan med Polisen, handlare, krögare och fastighetsägare. Men när otryggheten breder ut sig samtidigt som regeringen sviker statens viktigaste uppgift, behöver vi göra ännu mer lokalt. Det gör vi. Vårt Skövde ska även fortsättningsvis vara en trygg kommun att bo och vistas i.

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Katarina Jonsson (M)
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Länkar:

Kameror behövs i Skövde – SLA 25 juli 2017
Ni slirar som vanligt på sanningen – SLA 20 juli 2017
Dags för övervakningskameror i Skövde – SLA 17 juli

Skandal

Det är högsommar. Normalt brukar politiken under ett mellanvalsår gå på lågvarv och det brukar märkas i form av redaktionell nyhetstorka. Men inte sommaren 2017. Sverige skakas av en gigantisk skandal.

Den statliga myndigheten Transportstyrelsen har hanterat sekretessbelagda och mycket känsliga registeruppgifter minst sagt ländvindigt. Hela körkortsregistret har, enligt uppgifter från media, lagts i händerna på icke säkerhetsklassade medborgare i Tjeckien och Serbien. I detta register finns skyddsvärda uppgifter om svenska medborgare. Nyligen har det framkommit att även Försvarsmaktens fordonsregister har lämnats ut på samma lagvidriga vis. Därmed är risken uppenbar att främmande makt kan kartlägga Sveriges begränsade militära förmåga. Det är alltså en illgärning värdig spionerna och landsförrädarna Bergling och Wennström.

Ännu tycks vi bara ana konturerna av denna våldsamma skandal. Nya, upprörande och omskakande uppgifter tillkommer efter hand genom media. För regeringen och statsråden tiger. Trots att det är uppenbart att ministrar och därmed regeringen har känt till hur besinningslöst Transportstyrelsens generaldirektör har agerat. Det var förvisso därför som regeringen sparkade henne från sin post, men utan att uppge egentlig orsak. Men omfattningen och vådan av myndighetens läckage har regeringen underlåtit att göra känd för folket genom Sveriges riksdag. Mörkläggning.

Statsminsiter Stefan Löfvén (S) tiger. Inrikesminister Anders Ygeman (S) tiger. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) hänvisar till en pågående utredning. Infrastrukturminister Anna Johansson (S), under vars departement Transportstyureksen lyder, skyller på sina underhuggare. Det är ett klassiskt sätt att försöka undkomma kritik och klander. Men, vilket alla som gjort värnplikten väl känner till; uppgifter kan delegeras, men ansvar kan det inte.

Omfattningen av detta myndighets- och regeringshaveri måste nu klarläggas och ansvar måste utkrävas. Det är en förutsättning för att vi medborgare ska kunna återupprätta förtroendet för landets  styrelseskick och för våra svenska myndigheter.

Jag anar också att denna skandal kan komma att kasta nytt ljus på regeringsfrågan. Hittills har Liberalerna och framförallt Centerpartiet avvisat tanken på att fälla S-MP-regeringen, för att de vill ”undvika kaos”. Är det inte kaos när en regering inte förmår styra sina myndigheter? Är det inte kaos när uppgifter av betydelse för rikets säkerhet är på drift och regeringen inte agerar, eller ens informerar?

Jo, det är kaos. Denna ansvarslösa och samhällsfarliga regering måste snarast avskiljas från allt vad ansvar heter.

Om kameror i radion

Idag sänder Radio Skaraborg ett inslag om att Alliansen vill kameraövervaka platser som är brottsutsatta och otrygga i Skövde. Detta med anledning av den debattartikel av mig och Katarina Jonsson som publicerades på måndagen.

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) och Socialdemokraterna är emot förslaget. I radion säger Marie att hon tycker att det är bättre att jobba på andra sätt, så att ”folk inte bråkar med varandra”. Hur detta konkret ska gå till får vi i vanlig ordning inte veta ett vitten om. Att som Marie Ekman alltid vara emot utan att lyckas prestera alternativa förslag är klen oppositionspolitik, tycker jag.

LÄNK:

Alliansen vill ha kameraövervakning i Skövde

Dags för övervakningskameror i Skövde

Idag publicerar Skaraborgs Allehanda min och kommunalrådet Katarina Jonssons (M) artikel om Alliansens införande av övervakningskameror i Skövde. Och vi frågar oppositionsrådet Marie Ekman (S), som röstade mot, vad hennes och sossarnas idé är för att öka tryggheten? Artikeln i sin helhet:

Otryggheten breder ut sig i Sverige. Brottsförebyggande rådet har visat att var tredje kvinna känner sig otrygg vid vistelse utanför hemmet under kvällstid, även i sitt eget bostadsområde. För att vända utvecklingen behöver Sverige öka antalet poliser. Men istället blir de färre, när flera poliser väljer att i vanmakt hänga av sig kopplet och säga upp sig. Vi moderater är mycket kritiska till att regeringen inte tar frågan om grundläggande trygghet på allvar, utan istället avvaktar passivt och skjuter såväl nödvändiga åtgärder som kostnader på framtiden.

När staten sviker sin mest grundläggande uppgift måste istället andra träda in för att ge medborgarna skydd och upprätthålla trygghet, lag och ordning. Det gäller även i Skövde, som trots allt är en trygg stad. Alliansen föreslog därför för ett drygt år sedan att kameraövervaka otrygga och brottsutsatta platser i kommunen. I slutet av juni i år beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att gå vidare med en plan för övervakning av Hertig Johans torg, kroggatan S:t Sigfridsgatan och delar av Långgatan. Det är i dessa delar av centrala Skövde som de flesta våldsbrotten förekommer under företrädesvis sena helgnätter. Vidare beslutades om kameraövervakning av Ryds centrum, där flera incidenter med våld och skadegörelse har förekommit under det första halvåret i år. Kamerorna kommer överallt att vara operatörsövervakade, vilket ger förutsättningar för att tidigt upptäcka och ingripa mot pågående våldsbrott.

Nu ska Länsstyrelsen, som är tillståndsgivande myndighet för övervakningskameror säga sitt. Utgången är inte given. Kameraövervakningslagen är omodern och otillräcklig och myndigheten tillämpar därför hög restriktivitet vid utfärdande av tillstånd. Men om tillstånd beviljas, vilket vi hoppas och tror, ska verksamheten i Skövde genomföras under en treårig försöksperiod för att därefter utvärderas. Kommunens kostnad för dessa tre år är sammanlagt en halv miljon kronor. Om försöket faller väl ut och kamerorna visar sig bidra till att öka tryggheten samt minska brottsligheten, kan det möjligen bli aktuellt att överväga att övervaka även andra platser i kommunen.

De båda socialdemokraterna i arbetsutskottet röstade dock för att avslå förslaget. Efteråt förkunnade oppositionsrådet Marie Ekman (S) att hon ”hellre hade sett andra satsningar för att öka tryggheten”. Vilka dessa satsningar är har vi inte fått veta. Nu är det dags för Ekman att ta bladet från munnen. Vad gör Socialdemokraterna i Skövde för att kompensera för S-MP-regeringens nationella tillkortakommanden i trygghetsfrågan?

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Moderaterna i Skövde

Katarina Jonsson (M),
Kommunstyrelsens ordförande, Skövde

LÄNK:

Dags för övervakningskameror i Skövde – SLA 17 juli 2017

Moderaterna prioriterar tryggheten

Idag publicerar SLA (äntligen) mitt svar till Rolf Moberg, som (SLA 01 juli) efterlyser konkreta förslag från Moderaterna. Sådana finns det emellertid gott om i Moderaternas budgetmotion. Om det berättar jag i min artikel.

Rolf Moberg ställer sig i SLA (1 juli) frågande till hur Moderaterna ska finansiera sin omfattande satsning på Polisen, vilken bland annat innebär en löneförstärkning om i genomsnitt 2000 kr/månaden samt en modernisering av polisernas utrustning till en kostnad om 2000 miljoner kronor. Allt för att behålla antalet anställda poliser och för att öka antalet poliser med 2000 till 2020. Målet är att Sverige år 2025 ska räkna 25 000 poliser.

Satsningen är finansierad till sista kronan i den budgetmotion som partiet lagt i Sveriges riksdag. För 2017 budgeterade Moderaterna för ett 1,19 miljarder kr högre anslag till Polismyndigheten än S-MP-regeringen.

Moderaterna prioriterar istället bort flera av regeringens utgifter. Vi slopar bland annat byggsubventionerna, vilka visat sig vara verkningslösa. Bara med denna åtgärd frigörs cirka sex miljarder kronor. Vi vill vidare effektivisera myndigheterna och vi säger nej till inrättandet av regeringens nya Jämställdhetsmyndighet, vilken har en mycket oklar roll och uppgift.

Moderaterna vill också minska kostnaderna för nyanlända. Bland annat föreslår vi enklare boendeformer för ensamkommande. Vidare vill vi strama åt välfärdssystemen så att det tillkommer dem som arbetar, har permanent uppehållstillstånd eller är svenska medborgare. Slutligen har Moderaterna, för att kunna genomföra väsentliga satsningar och ändå nå överskott, föreslagit att den reducerade momsen (på bland annat livsmedel, restaurangbesök och hotellboende) ska höjas från 12 till 13 procent.

Men det långsiktigt viktigaste för vårt välstånd är att vi är många som arbetar. Det kräver åtgärder. Det är därför som Alliansen föreslår en utbyggnad av RUT, som ska leda till att fler kan få jobb med hushållsnära tjänster. Det är därför Moderaterna vill införa ett bidragstak, så att det aldrig kan löna sig mer att lyfta bidrag än att gå till jobbet. Det är därför som Moderaterna säger nej till många av S-MP-regeringens skattehöjningar, om totalt 39 miljarder kr, som direkt hämmar och bromsar företagande och arbete och istället riskerar att driva företag ut ur Sverige.

Det är genom att stå fast vid arbetslinjen, hushålla med skattemedlen och prioritera bland åtagandena som Moderaterna vinner utrymme för en omfattande satsning på Polismyndigheten. Det gör inte S-MP-regeringen. Den står passivt handfallen och skjuter nödvändiga åtgärder på framtiden.

Anders G Johansson
Moderaterna i Skövde

LÄNKAR:

Moderaterna prioriterar tryggheten – SLA 10 juli 2017
Jag ser inga konkreta förslag – SLA 01 juli 2017

Skövde ska klara förändringar

I dagarna meddelade Volvo Cars att företaget redan 2019 kommer att utrusta sina nytillverkade fordon med elmotorer. Därmed kan slutet på förbränningsmotorns era anas och det har väckt frågor om framtiden för företagets motortillverkning i Skövde. Jag är stolt över att det är vår svenska biltillverkare som med detta viktiga besked tar på sig ledartröjan för att föra biltillverkningen till nästa hållbara generation. Men samtidigt väcker beskedet frågor som berör många. Inte minst i Skövde där det nu är ca 5000 människor som är direkt försörjda av de båda Volvo-företagens produktion.

Även om gårdagens besked fick ett brett genomslag, handlar det i grunden inte om någon jätteöverraskning. Det har varit väl känt att elmotorernas potential har ökat i och med att batteriernas kapacitet har ökat och kostnaderna för dem krupit nedåt. Arbetet med att ersätta fossila drivmedel med förnybara har pågått länge och där har ständiga framsteg gjorts. Inte minst av just Volvo.

Elektrifieringen av bilarna kommer trots allt inte att ske över en natt. Övergången till elmotorer kommer att gå över hybridmotorer, där någon slags förbränningsmotor alltjämt kommer att vara en vital del. Men klart är att vi står inför ett stort teknikskifte. Det är rimligt att förvänta sig att detta, i alla fall på sikt, kommer att påverka produktionen.

För Skövde har Volvo en enorm betydelse och har haft det under lång tid. Förhoppningsvis kommer de båda stolta företagen även i framtiden ha en omfattande tillverkning i vår stad, oavsett skiften i tekniken. Förutsättningen för det är att vi i Skövde och Skaraborg förmår att även framgent förse bolagen med den välutbildade arbetskraft, som det idag (och än mer i framtiden) krävs för att tillverka fordon.

Men i Skövde kommun har vi också en medveten strategi för att minska beroendet av enskilda, stora arbetsgivare. Idén är att diversifiera arbetsutbudet, genom att ge andra företag och verksamheter gynnsam jordmån att etableras, utvecklas och växa här. Skövde ska inte vara bruksorten som står och faller med den stora fabriken på orten. Alla ägg ska inte ligga i en och samma korg. Vår stad ska klara omställningar och förändringar. Stora som små.

Det är utifrån den insikten och den ambitionen som kommunen har varit tillskyndare av utvecklingen av högskolan samt av teknik- och forskningsparkerna Gothia Science Park och Assar. Det är därför som kommunen har bejakat handelns starka framväxt i staden. Det är därför som Skövde har kämpat för en förbättring av infrastrukturen i området. Bland annat genom att driva på för utbyggnaden av pulsådern E20, men också bibehållandet av flygplatsen.

Och det är därför som Alliansen i Skövde så målmedvetet driver frågan om utveckling av friluftsområdet Billingen. Besöksnäringen är den snabbast växande tillväxtbranschen. Den ska Skövderegionen ta del av och utveckla som ännu ett ben att luta sig mot för försörjning av bygden och dess invånare. Och att berget på olika vis lockar och drar är också väsentligt för nuvarande och framtida företag i bygden. Framtiden innebär konkurens om välutbildade och kreativa människor. Vi vill att de ska uppfatta Skövde som en attraktiv stad och välja att bosätta sig här.

Jag tror att de lyckliga äktenskapet mellan Skövde och två av världens allra vassaste bilföretag kommer att vara länge än. Och om det i en framtid skulle förändras eller i värsta fall ta slut, ska vi känna oss tryggt förvissade om att Skövde står rustat att hantera det. Detta jobbar Alliansen för.

LÄNKAR:

Volvos besked – då ska alla bilar få el – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Volvo: Så påverkas fabrikerna i Skaraborg – Skövde Nyheter 05 juli 2017
Katarina Jonsson (M) om Volvos besked – Skövde Nyheter 05 juli 2017

Bidragsfusk ska beivras

I Mariestad har Moderaterna och Centerpartiet i Kommunstyrelsens arbetsutskott enats om att polisanmäla de s k ensamkommande barn, vilka sedermera fått sin ålder uppskriven till över 18 år, för brott mot bidragsbrottslagen. Anledningen är att dessa individer, genom att ljuga om sin ålder och falskeligen påstå sig vara barn, har tilltvingat sig fördelar som de inte hade kommit i åtnjutande av som vuxna. Kommunen, vilken enligt lagen har ansvaret för de ensamkommande barnen, har därmed ålagts kostnader, ansvar och åtaganden som den inte skulle ha.

Beslutet utlöste ett smärre ramaskri när olika socialdemokratiska kommunalråd i grannkommunerna skulle förkasta och fördöma det. Mest onyanserad lyckades Conny Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falköping, vara. Han kallar beslutet ”fullständigt vansinnigt” och påstår att ”åldersbedömningarna inte är säkra”.

De åldersbestämningar, som bland annat Conny Johansson så hårt kritiserar, har införts av hans egen regering (låt vara att Moderaterna skjutit den framför sig i frågan). Sant är att den medicinska metoden för åldersbestämning inte ger ett exakt resultat. Men sant är också att Migrationsverket därför tillämpar en betryggande säkerhetsmarginal. Det är således ställt bortom allt rimligt tvivel att den, som myndigheten bestämmer är vuxen, också verkligen är det.

Våra lagar ska vara okränkbara och omfatta alla som vistas i vårt land. Här ska råda likhet inför lagen. Vi är på ett allvarligt sluttande plan om vi överger dessa grundläggande principer. Då urholkas tilltron till och respekten för rättsstaten och samhällskontraktet riskerar att ifrågasättas och utarmas. Att hävda falsk identitet är brottsligt. Utöver att det är olagligt att tillskansa sig bidrag och offentligt finansierade förmåner, medför det dessutom att utrymmet för de verkligen behövande och berättigade krymper.

Därför är det korrekt, legitimt och angeläget att en kommun beivrar fusk och vinnlägger sig om att skattebetalarnas pengar går till det och dem som de är avsedda för. Därför är det angeläget och intressant att Mariestads ärende prövas rättsligt. Nu är det upp till polis och åklagare att göra en juridisk prövning och eventuellt föra saken till domstol. Om det skulle visa sig att det inte går att ställa någon till svars för att vuxna människor för egen vinnings skull har ljugit om sin ålder och åsamkat kommunen kostnader, behöver lagen justeras.

Sverige ska vara ett tryggt och säkert hem för de människor som flytt från krig och terror och som har beviljats rätt att vistas här. Här ska det vara möjlighet för människor att växa, utvecklas och bidra till samhällsbygget Sverige. I vårt land ska vi intressera oss för vart människor är på väg. Inte var de kommer ifrån. Men vårt land ska vara hem för strävsamma och hederliga människor. Därför måste vi ingripa mot dem som gör fel, begår brott och kränker vårt lands lagar. Detta måste givetvis gälla för alla. Även för människor som kommit till oss från andra länder.

Moderaterna i Skövde kommer med intresse att följa hur ”Mariestads-fallet” utvecklar sig. Om det visar sig vara en möjlig metod för att beivra vuxna människors bidragsfusk, bör frågan aktualiseras även i Skövde kommun. Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, och jag kommer därför att lyfta frågan för samtal i den styrande Alliansen efter sommaren.

LÄNKAR:

Asylsökande ska polisanmälas – Mariestadstidningen 22 juni 2017
De vill polisanmäla ensamkommande för bidragsfusk – Skövde Nyheter 26 juni 2017
Kommunalråd kritiserar Mariestads beslut – Skövde Nyheter 26 juni 2017

Dags att ge Ygeman sparken

SLA publicerar min artikel om den allvarliga polisbristen och S-MP-regeringens allvarliga tillkortakommanden på området. Moderaterna i Skövde menar att det är så allvarligt att Alliansen bör rikta misstroendevotum mot inrikesminister Anders Ygeman. Artikeln i sin helhet:

Polisen har nu bekräftat att antalet s k särskilt utsatta områden har ökat till 23 (från 15 st december 2015). Det är områden där svensk lag satts på undantag och där våld, hot och kriminalitet präglar vardagen. En så destruktiv miljö utgör god jordmån för rekrytering till kriminella nätverk och utveckling av våldsbejakande extremism. Att myndigheterna tappat kontrollen och ej förmår hindra, eller ens bromsa, denna utveckling är allvarligt.

Samtidigt sjunker andelen uppklarade brott till en nivå som är den lägsta på 16 år. Otryggheten breder ut sig. Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar att var tredje kvinna känner sig otrygg för att vistas utomhus om kvällarna. Detta i sitt eget bostadsområde.

Polisen gör ett beundransvärt arbete i kampen mot brottsligheten, men saknar resurser för att nå framgång i sin mycket svåra uppgift. För detta vilar ett mycket tungt ansvar på S-MP-regeringen, som passivt har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs.

Polisbristen är den mest besvärande faktorn. Regeringen har skjutit nödvändiga satsningar på framtiden. Huvuddelen av regeringens utlovade satsningar infaller först 2019, dvs efter nästa val. Huvuddelen av de 700 miljoner kr, som regeringen sköt till i vårbudgeten, har gått till att betala tillbaka det lån som Polismyndigheten tagit för att finansiera löner. Några nya poliser har inte tillkommit. Tvärtom! Poliser väljer i en oroande hög takt att lämna yrket. Enligt Svenska Dagbladet har hela 278 ingripandepoliser slutat bara hittills i år.

Om poliserna ska bli fler, måste fler befintliga poliser motiveras att stanna kvar. Moderaterna föreslog i sin budgetmotion en kraftfull satsning på Polisen redan 2017. Detta för att ge utrymme för att höja polislönen med i genomsnitt 2000 kr/månad samt för att höja standarden på polisernas personliga utrustning. Moderaterna avsätter också medel för att öka antalet poliser, så att de år 2020 ska vara 2000 fler. 2025 ska landet ha 25 000 fler poliser.

Men regeringen gör ingenting, annat än att betala tillbaka den anslagskredit som Polismyndigheten sett sig nödgad att använda. Med armarna i kors betraktar inrikesminister Anders Ygeman passivt den dystra och allvarliga utvecklingen och skjuter åtgärder på framtiden. Det är minst sagt klandervärt.

Alliansen har äntligen förklarat sig vara redo att rikta misstroendevotum mot enskilda statsråd. En skadligt passiv och undermålig politik på rättsområdet är skäl till att ta till denna åtgärd. S-MP-regeringens politik har nått vägs ände och Anders Ygeman har förbrukat sitt förtroende och skadat rättsstatens. Det är därför dags för de borgerliga partierna att i riksdagen utkräva ansvar och kräva hans avgång.

LÄNKAR:

Dags att ge Ygeman sparken – SLA 22 juni 2017
Polisen: 5000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden – DN 20 juni 2017
Polisens extramiljoner åts upp av lån – SvD 18 juni 2017
Poliser flyr arbete på gatan – SvD 06 juni 2017
Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår – BRÅ 10 januari 2017
Rekordfå brott klaras upp efter polisens omorganisation – DN 30 augusti 2016
Moderaternas budgetmotion för 2017

Kameror på G i Skövde

Idag beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att gå vidare med en plan för att kameraövervaka delar av centrala Skövde. Detta nästan på dagen ett år efter att Alliansen presenterat det förslag till utökad kameraövervakning, vilket jag skrivit fram. Jag är mycket nöjd med planen och med det arbete som kommunens tjänstemän presterat!

Brottsstatistiken visar, föga överraskande, att de flesta våldsbrotten sker i centrala Skövde under veckosluten. Planen förordar därför Hertig Johans torg, S:t Sigfridsgatan (”kroggatan”) och Långgatan (Mc Donald´s) att övervakas med kameror. Vidare föreslås att kameror ska monteras i Ryds centrum, där en hel del incidenter förekom under de första månaderna av detta år.

Kamerorna ska vara operatörsövervakade, vilket är alldeles utmärkt. Forskningen visar att det är denna typ av kameror som ger de bästa möjligheterna för att förhindra brottslighet, genom att Polis eller ordningsvakt kan larmas för att avstyra pågående brottslighet.

Tanken är, helt enligt Alliansens förslag, att kameraövervakningen ska utföras under en treårig försöksperiod för att därefter utvärderas. Om verksamheten faller väl ut, tänker jag mig att det kan bli aktuellt att även andra platser kan övervägas för övervakning. Kostnaden är dryga halvmiljonen kr för dessa tre år. Jag anser att detta är en rimlig kostnad för att öka människors trygghet i centrala Skövde och Ryd.

Det tycker däremot inte Socialdemokraterna, som i arbetsutskottet yrkade avslag. Till SLA säger oppositionsrådet Marie Ekman (S) att de ”hellre hade sett andra satsningar för att öka tryggheten”. Vilka dessa andra satsningar skulle vara har hon inte berättat. Enligt den rådande S-logiken i kommunen sätts konflikt med Alliansen i främsta rummet. Eventuellt politiskt innehåll och alternativa förslag får i bästa fall krystas fram senare.

Men med detta sagt är det inte säkert att  Skövde får några trygghetsfrämjande kameror. För även om Kommunfullmäktige beslutar att fastställa planen, vilket är troligt, är det Länsstyrelsen som ska utfärda tillstånden. Utifrån den nuvarande Kameraövervakningslagen är myndigheten mycket restriktiv i tillståndsgivningen. Jag läser i Skövde Nyheter att Länsstyrelsen avslagit en ansökan om att få montera kameror utanför Commerce. Skövdemoderaterna menar att lagen måste moderniseras och ändras. Den är föråldrad och inte anpassad till vårt tids samhälle och verklighet.

Men det blir en senare fråga. Nu glädjer jag mig åt att vi kommit så här långt i Alliansens viktiga arbete med att göra Skövde till en riktigt trygg stad!

TÄNKTA OMRÅDEN FÖR ÖVERVAKNING:

LÄNKAR:

Kroggata kan få kameraövervakning – SLA 21 juni 2017
Blogg: För ett tryggare Skövde – 20 juni 2016
Modernisera kameraövervakningslagen – SLA 22 mars 2017

 

Kameror på G i Skövde

Idag beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att gå vidare med en plan för att kameraövervaka delar av centrala Skövde. Detta nästan på dagen ett år efter att Alliansen presenterat det förslag till utökad kameraövervakning, vilket jag skrivit fram. Jag är mycket nöjd med planen och med det arbete som kommunens tjänstemän presterat!

Brottsstatistiken visar, föga överraskande, att de flesta våldsbrotten sker i centrala Skövde under veckosluten. Planen förordar därför Hertig Johans torg, S:t Sigfridsgatan (”kroggatan”) och Långgatan (Mc Donald´s) att övervakas med kameror. Vidare föreslås att kameror ska monteras i Ryds centrum, där en hel del incidenter förekom under de första månaderna av detta år.

Kamerorna ska vara operatörsövervakade, vilket är alldeles utmärkt. Forskningen visar att det är denna typ av kameror som ger de bästa möjligheterna för att förhindra brottslighet, genom att Polis eller ordningsvakt kan larmas för att avstyra pågående brottslighet.

Tanken är, helt enligt Alliansens förslag, att kameraövervakningen ska utföras under en treårig försöksperiod för att därefter utvärderas. Om verksamheten faller väl ut, tänker jag mig att det kan bli aktuellt att även andra platser kan övervägas för övervakning. Kostnaden är dryga halvmiljonen kr för dessa tre år. Jag anser att detta är en rimlig kostnad för att öka människors trygghet i centrala Skövde och Ryd.

Det tycker däremot inte Socialdemokraterna, som i arbetsutskottet yrkade avslag. Till SLA säger oppositionsrådet Marie Ekman (S) att de ”hellre hade sett andra satsningar för att öka tryggheten”. Vilka dessa andra satsningar skulle vara har hon inte berättat. Enligt den rådande S-logiken i kommunen sätts konflikt med Alliansen i främsta rummet. Eventuellt politiskt innehåll och alternativa förslag får i bästa fall krystas fram senare.

Men med detta sagt är det inte säkert att  Skövde får några trygghetsfrämjande kameror. För även om Kommunfullmäktige beslutar att fastställa planen, vilket är troligt, är det Länsstyrelsen som ska utfärda tillstånden. Utifrån den nuvarande Kameraövervakningslagen är myndigheten mycket restriktiv i tillståndsgivningen. Jag läser i Skövde Nyheter att Länsstyrelsen avslagit en ansökan om att få montera kameror utanför Commerce. Skövdemoderaterna menar att lagen måste moderniseras och ändras. Den är föråldrad och inte anpassad till vårt tids samhälle och verklighet.

Men det blir en senare fråga. Nu glädjer jag mig åt att vi kommit så här långt i Alliansens viktiga arbete med att göra Skövde till en riktigt trygg stad!

TÄNKTA OMRÅDEN FÖR ÖVERVAKNING:

LÄNKAR:

Kroggata kan få kameraövervakning – SLA 21 juni 2017
Blogg: För ett tryggare Skövde – 20 juni 2016
Modernisera kameraövervakningslagen – SLA 22 mars 2017

 

Bloggat på sla.se.
Skandal 21 Jul
Desktop