Anders G Johansson

Rusta för fred

swedenI dagens SLA svarar jag på Sture Grönblads insändare (15 december), i vilken han förfäktar att ryska staten genom Gazprom ska få fri lejd till Slite hamn på det militärstrategiskt viktiga Gotland. Dessutom menar han, som vanligt, att försvaret ska läggas ned. Jag tycker, som vanligt, precis tvärtom. Med detta har jag nog, i Grönblads förunderliga värld, kvalificerat mig som ”krigshetsare”. Jag ser mig dock som en fredsälskande realist.

Rusta för fred

Det har gått Sture Grönblad, Miljöpartiets nestor i Skövde, förbi att läget i omvärlden har förändrats och försämrats. Han har missat att Ryssland 2008 förde krig mot Georgien och därefter har fortsatt att medvetet verka för att destabilisera länder i sin omgivning. Han har inte noterat att Ryssland med vapenmakt våldfört sig på och tilltvingat sig områden från den suveräna staten Ukraina. Han har inte förstått att även andra nationer i den ryska intressesfären, bland annat tre baltiska staterna, är hotade och satta under tryck. Han blundar för det faktum att Ryssland rustar upp sin militära förmåga och förstärker sin närvaro i Östersjöområdet. Han har inte sett rapporterna om ryska påverkansoperationer mot länder i regionen, däribland Sverige.

Blind för verkligheten förordar han frejdigt att Ryssland ska ges tillträde till hamn på Gotland. Det är en uppfattning som han dessvärre också delar med öns socialdemokrater. Den mer klarsynte och förnuftigt lagde inser dock det både okloka och orimliga i att ge en aggressiv nation tillgång till väsentlig infrastruktur i ett av Östersjöområdets mest strategiskt viktiga områden. Så har också överbefälhavaren starkt avrått från ett sådant tilltag.

Det försämrade säkerhetsläget motiverar inte alls ytterligare reduktioner av den svenska försvarsförmågan, vilka Grönblad förfäktar. Med det nuvarande, redan ytterst begränsade försvaret, åstadkommer Sverige en farlig instabilitet i Östersjöregionen. Det behövs nu, mer än på länge, att Sverige istället verkar krigsavhållande och bidrar till stabilitet och säkerhet. För detta måste en rimlig tröskelförmåga utvecklas. Vårt land måste, i samverkan med andra, utveckla en sådan försvarskapacitet att en potentiell angripare bedömer det som sammantaget allt för kostsamt och riskabelt att våga ett angrepp.

Den som vill ha fred ska rusta för krig. Jag vill ha fred. Därför menar jag att försvarsanslagen måste höjas, försvaret förstärkas och att Sverige ska ansluta sig till Nato.

 

Anders G Johansson,
moderat, Skövde

LÄNKAR:

Rusta för fred – SLA 19 december 2016
Gasledningen kommer att byggas ändå – SLA 15 december 2016


Bloggat på sla.se.
Desktop