Anders G Johansson
Kategori. brottsbekämpning

Nu tar vi tag i bostadsinbrotten

På måndagen publicerade Skövde Nyheter min debattartikel om bostadsinbrotten och Moderaternas förslag till åtgärder mot dem.

Sommaren är inbrottens högsäsong. Antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige har ökat under de senare åren och vi har sett samma tråkiga trend här i Skövde. Utländska stöldligor uppskattas stå för hälften av inbrotten i landet. Löpande förs stöldgods ut ur Sverige och detta sker mer eller mindre riskfritt eftersom Tullverket saknar befogenhet att stoppa det. Risken för att åka fast och dömas för inbrott är också oacceptabelt liten när vardagsbrotten trängs undan och prioriteras ned till förmån för de grövre. Personuppklaringsprocenten ligger därför på blygsamma 4 %.

Den svenska rättsstaten sviktar och sviker. Allt fler människor tvingas uppleva hur myndigheterna inte förmår att utreda och än mindre lagföra gärningsmän för de vardagliga brott som blir allt vanligare. Tilltron till rättsväsendet törnas och samhällskontraktet riskerar att erodera. Det är mycket allvarligt.

Rättsväsendet måste renoveras och rustas upp. Det kräver målmedvetenhet och resoluta åtgärder. Moderaterna föreslår därför omfattande satsningar på Polisen och de övriga rättsvårdande myndigheterna. Först och främst måste antalet poliser öka. Polistätheten är nu den lägsta på tio år och den fortsätter att minska. Med bland annat en lönesatsning ska fler poliser motiveras att stanna kvar i yrket. Genom att återinföra en kostnadsfri polisutbildning och göra den tillgänglig på flera platser än idag ska fler uppmuntras att söka sig till yrket. Målet är att antalet polisanställda till 2024 ska öka med 10 000. Minst hälften ska vara poliser.

Vi vill även förstärka den svenska Tullen. Det är ohållbart att denna ska tvingas välja bland gränsövergångar att övervaka, samtidigt som narkotika och vapen flödar in i landet och stulen egendom ut ur det. Att ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods är en både effektiv och enkel åtgärd som kan beslutas skyndsamt utan att föregås av tidsödande utredningar.

Moderaterna vill skärpa straffen också för bostadsinbrott. Vi föreslår att minimistraffet för detta mycket integritetskränkande brott ska höjas till fängelse i ett år. Tillsammans med slopade straffrabatter, vilket vi också föreslår, blir straffen kännbara. Med detta får brottsoffren den upprättelse de förtjänar och yrkeskriminella förbrytare förhindras under tiden de är frihetsberövade att begå nya brott. Utländska medborgare ska, inte minst för att avlasta Kriminalvården, i högre grad avtjäna straffen i sina hemländer. De ska efter avtjänat straff också utvisas ur Sverige.

Nu tar vi tag i brottsligheten. Vi gör det med lagskärpningar och den sammantaget största satsningen på rättsväsendet på 20 år. Allt fullt ut finansierat. Krona för krona.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

LÄNK:

Nu tar vi tag i bostadsinbrotten – Skövde Nyheter 03 september 2018

Ta otryggheten på allvar

På lördagsefteriddagen var jag på plats på långgatan för att lyssna på debatten (film nedan) mellan Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och Johan Ask (S), som är Socialdemokraternas nye ledare i kommunen.

I detta blogginlägg kommer jag att inrikta mig på den förvisso korta sekvens av debatten (med början 1:00:20) som kretsade kring trygghetsfrågan och vad kommunen ska göra för att förbättra människors faktiska och upplevda trygghet. Det kom inledningsvis att kretsa kring bevakningskameror. När det begav sig röstade Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet, emot Alliansens förslag om att kamerabevaka Hertig Johans torg, S:t Sigfridsgatan, Långgatan vid Mc Donald´s samt Södra Ryds centrum. Det är en hållning som de uppenbarligen alltjämt står fast vid.

I lördagens debatt medgav ändå Johan Ask att kameror kan underlätta för att lagföra individer som begår brott. Men så hävdade han att det var “bättre att se till att människor inte börjar att ägna sig åt kriminalitet än att än att låsa in dem i efterhand”. För denna kommentar belönades han med ett gällt ylande från en av sina anhängare i publiken.

Det finns dock ett antal problem med hur Johan Ask – och andra vänstermäniskor – föråller sig till brottsligheten. För det första är det ju så att brottsligheten faktiskt är en realitet här och nu. Det går inte att bortse från att våldet har blivit grövre i landet. Det går inte att blunda för att utsattheten för brott mot person är den högsta på tio år, att utsattheten för missahandel ökar och att utsattheten för sexualbrott på två år har fördubblats. Det går inte att nonchalera att människor i allmänhet och kvinnor i synnerhet känner sig allt mindre trygga. Detta är en utveckling som måste stoppas. Det kräver förvisso brottspreventiva insatser, men det kräver också akuta och resoluta åtgärder riktade mot dem som nu begår brotten. Det går inte att välja det ena eller andra. Båda måste till.

För det andra är det så att ansvaret för ett brott alltid är gärningsmannens. Ask talade om vi måste “bekämpa orsakerna till otryggheten”. Och motmedlen mot orsakerna skulle, enligt samma Ask, vara “längre öppettider på fritidsgårdar, livaktiga föreningar och att det finns vettiga saker för barn och unga att hålla på med”.

Nu är det först och främst så att det i Skövde finns ett rikt utbud på såväl fritidsgårdar som föreningar. Men öppettiden på en fritidsgård får aldrig accepteras som orsak eller förklaring till skadegörelse, misshandel, stöld eller våldtäkt. Ansvaret för ett brott åligger gärningsmannen. Inte kommunen, inte skattebetalarna, inte samhället och inte heller någon annan. Gärningsmannen är inte ett offer. Det är det brottsoffret som är.

För ca 5000 individer i Sverige är brottsligheten ett yrke och en livsstil som utövas i organiserad form inom ramen för upp emot 200 kriminella gäng och ligor. Deras födkrok är brott i form av stöld, rån, häleri, bedrägeri, beskyddarverksamhet, utpressning, människohandel, koppleri, bidragsfusk, förmedling av illegala bostadskontrakt samt narkotikahandel. Till gängen rekryteras unga och ibland till och med barn för en begynnande karriär som kriminell. Orsaken är inte att de unga känner avsaknad av ett aktivt föreningsliv. Den är att de känner lockelse av pengar och status.

Visst är det viktigt att unga på glid ges tillgång till vettiga vuxna förebilder bortom kriminalitetens destruktiva garn. Men minst lika viktigt är också att ledargestalterna i de kriminella gängen får sin status kraftfullt devalverad och hålls borta från våra gator och bostadsområden. Om vikten av detta skrev nyligen säkerhetsforskaren Jan Kallberg nyligen en intressant och uppmärksammad artikel.

I Sverige ska det vara svårare att vara kriminell och lättare att åka fast. Det är därför vi både vill ha fler poliser och fler bevakningskameror. Det är därför vi moderater förordar skärpta straff, slopade straffrabatter och fördubbling av straffen för gängrelaterad kriminalitet. Sverige och Skövde behöver politiker som tar brottsligheten och otryggheten på allvar. Det gör Moderaterna.

 

Utsatt urmakare

Tomas Tobé, Katarina Jonsson och jag diskuterar tryggheten i Skövde och Sverige.

På måndagen besökta Moderaternas rättspolitiske talesman Tomas Tobé, kommunalrådet Katarina Jonsson och jag Pagodlhs Ur på Hertig Johans gata i Skövde. Butiken är Skövdes mest brottsutsatta. Genom åren har butiken drabbats av hela 15-talet rån och inbrott. Efterhand har stora investeringar gjorts i butikens säkerhet. Med kameror, pansarglas och låst ytterdörr påminner den nu om ett fort. Men det räcker inte för att avskräcka de kriminella. I höstas rammade tjuvar skyltfönstret med en en stulen hjullastare.

Vem som helst skulle ha gett upp där. Men ägarna Jari och Susanne Koivusaari vägrar att ge vika. De kämpar vidare med en envishet som imponerar. Men Jari gav vid vårt samtal uttryck för frustration och bevsikelse över rättsstatens klena agerande. Över att förövare inte ges kännbara straff för sina förbrytelser. Över att bevakningskameror inte tillåts finnas på gatan utanför. Över att Tullen inte förmår förhindra att stöldgods förs ut ur landet. Han berättade om hur flera kollegor i andra städer tvingats lägga ner sina rörelser för att de inte längre orkar utsätta sig för riskerna, eller inte har råd att driva rörelserna när försäkringsbolagen till sist vägrar att försäkra dem.

Det är oanständigt och oacceptabelt att den svenska rättstaten är svag och otillräcklig. Värnet om medborgarnas trygghet och säkerhet är statens främsta och viktigaste uppgift. I en tid när otryggheten ökar och de kriminella gängen med sina illdåd regelbundet kastar mörka skuggor över vårt samhälle, måste rättsstaten stå stark. Om den inte förmår att upprätthålla lag, ordning och trygghet urholkas människors tilltro och samhällskontraktet eroderar. Det får inte hända.

Moderaterna har under perioden utvecklat sin politik på området högst avsevärt. Det är bra, även om jag personligen tycker att vi kan och ska göra mer. Även lokalt i Skövde har Moderaterna för första gången sett sig nödgade att skriva fram ett rättspolitiskt program, eftersom vi har tvingats konstatera att staten sviker sitt mest grundläggande ansvar.

Vid gårdagens besök presenterade vi en rapport med de viktigaste åtgärderna för att ta tag i tryggheten i Skövde, Skaraborg och Sverige.

LÄNKAR:

Efter 38 år och sju rån, Pagoldhs ägare vill se strängare straff – Skövde Nyheter 13 augusti 2018

Så ska Skaraborg bli tryggare – Skövde Nyheter 13 augusti 2018

15 rån och inbrott mot Jaris klockaffär – SLA 13 augusti 2018 (låst artikel) 

Tryggheten behöver återvinnas

Adam Johansson, Moderaternas kommunalrådskandidat i Falköping, och jag skriver i Falköpings Tidning:

I Sverige utsätts fler människor än tidigare för brott mot person och ännu fler känner oro för att drabbas. Otryggheten breder ut sig och det även i Falköping.

Situationen förvärras av att den paras med en eskalerande poliskris. Antalet poliser som lämnar yrket av andra skäl än pension ökar snabbt. Inte sedan 2009 har Sverige haft så få poliser som nu. Konsekvensen märks i form av att färre poliser arbetar brottsförebyggande och patrullerar våra gator. När Polismyndigheten tvingas till prioriteringar är det utredning av inbrott, stölder, misshandel, skadegörelse och andra s k mängdbrott som får stryka på foten.

Vi moderater är starkt kritiska till den oförsvarliga passivitet med vilken S-MP-regeringen hanterar den galopperande poliskrisen. Det krävs nu resoluta åtgärder. För att poliserna ska bli fler måste de först upphöra att bli färre. Därför har vi moderater föreslagit ett lönelyft på i genomsnitt 3000 kr/månad. Vi har budgeterat för att öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024 och för att polisyrkets attraktivitet vill vi att utbildningen ånyo görs kostnadsfri.

Men mer behöver göras för att häva den olyckliga utvecklingen. Vi moderater föreslår straffskärpningar för flera brott och att straffrabatten för unga förbrytare över 18 år slopas. Likaså vill vi ta bort rabatten för dem som begått flera brott och att flera förseelser än idag ske leda till utvisning av utländska medborgare.

När staten genom S-MP-regeringen sviker sitt mest grundläggande åtagande måste andra ta vid. Flera moderatledda kommuner har därför tagit initiativ till ökad kamerabevakning för att förbättra tryggheten för invånarna. Det vill vi göra även här i Falköping. Moderaterna vill att kommunen ska låta bevaka sådana platser som återkommer i brottsrapporteringen och/eller som av medborgarna upplevs som otrygga.

Under hösten träder en ny kamerabevakningslag i kraft. Den ger vår kommun något bättre möjlighet att använda kameror i det brottsförebyggande arbetet. Men vi beklagar att även den nya lagstiftningen reser onödiga hinder för det trygghetsfrämjande arbetet. Ett sådant är att Polismyndigheten även framledes ska tvingas ansöka om tillstånd för att genomföra kamerabevakning. Det vill vi ändra på. Vi menar att ingen annan är bättre skickad än Polisen att bedöma behovet av bevakningsinsatser.

Vi anser att det ökande trygghetsunderskottet är mycket allvarligt. Vi behöver därför en ny regering som med kraftfulla åtgärder tvingar tillbaka brottsligheten och återvinner tryggheten. I Falköping och i Sverige.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skaraborg

Adam Johansson (M),
kommunalrådskandidat, Falköping

Krafttag mot brottsligheten behövs

I dagens SLA svarar jag Malin Wadman (S) om otryggheten i Skövde och Sverige.

Malin Wadman (S) försvarar pliktskyldigt S-MP-regeringens loja insatser på det brottsbekämpande området och förnekar den poliskris som vi övriga betraktar som ett skrämmande faktum. Polistätheten är nu den lägsta sedan 2009. Under åren 2015-17 lämnade årligen ca 900 poliser sitt yrke och ca hälften gjorde det av andra orsaker än med pension.

Bristen på poliser märks i att färre brott utreds och att ännu färre klaras upp. Otryggheten breder ut sig. Det behövs nu en långsiktig och medveten politik för att med början med Polisen återupprätta rättsstaten. S-MP-regeringen har förvisso inför det annalkande valet yrvaket presterat anslagshöjningar, men satsningen är kortsiktig och halvhjärtad. Redan 2021 är Polismyndigheten, med regeringens politik, underfinansierad med hela 2,5 miljarder kr.

Att regeringen ökar antalet utbildningsplatser för poliser är givetvis både nödvändigt och välkommet. Men så länge en besvärande andel av dessa gapar tomma är de till klen tröst och nytta. Om poliserna ska bli fler måste vi först se till att de slutar att bli färre. Polisyrkets attraktion måste därför stärkas i grunden. Det är därför vi moderater vill återinföra en betald polisutbildning och höja polislönerna med i genomsnitt 3000 kr/månad.

Sexualbrotten, som i mycket hög grad drabbar kvinnor och främst yngre kvinnor i åldrarna 16-24 år, visar på en mycket oroväckande ökning och har fördubblats på två år. Den vanligaste brottsplatsen för denna typ av brott är på en allmän plats och det vanligaste är att gärningsmannen är okänd för brottsoffret. Denna lavinartade ökning av en sällsynt vidrig brottslighet stoppas varken med en tandlös samtyckeslag eller med kollektivavtal, Malin Wadman. Det krävs krafttag! Det krävs fler poliser, förbättrade utredningar och ytterligare skärpningar av straffen. Det krävs att otrygga platser görs tryggare.

Här kommer bevakningskamerorna in i bilden. Operatörsbevakade kameror ger möjlighet att avbryta pågående brottslighet och att samla bevis för att i efterhand lagföra gärningsmän för brott. Det är därför som Moderaterna och Alliansen i ett första steg vill kamerabevaka de delar av centrala Skövde som återkommande förekommer i brottsstatistiken. Det är dessa kameror som Malin Wadman och Socialdemokraterna i Skövde säger nej till. Inför den ökande otryggheten står de tyvärr lika oförstående och handfallna som sina partivänner i regeringen.

Anders G Johansson,
gruppledare,
Moderaterna i Skövde

LÄNK:

S: Vi gör den största polissatsningen på många år – SLA 12 juni 2018
M: Skövde ska vara tryggt – SLA 05 juni 2018

Tidig trygghetskampanj

I veckan körde Moderaterna i Skövde en kampanjaktivitet i tidiga morgonstunden. Tågpendlare uppvaktades med frukostpåsar vid sin avfärd från eller ankomst till Resecentrum. I påsen låg, utöver stärkande frukostkomponenter, ett kort med budskap från mig. De handlade om trygghet:

 Sverige ska senast 2025 ha 5000 fler poliser än idag.
 Om poliserna ska bli fler måste vi först se till att färre slutar Därför ska polislönerna höjas med i genomsnitt 3000 kr/månad.
 Sexualbrottsligheten ökar. Straffen för våldtäkt och ofredande måste givetvis skärpas rejält så att de motsvarar brottens allvar.
 Begår man flera brott ska man straffas för dem alla. Mängdrabatten ska avskaffas.
 Den som är 18 år är vuxen att ta ansvar för sina handlingar. Ungdomsrabatten för brottslingar i åldrarna 18-21 år ska slopas.

Ingen svartmålning

Att liberaler och moderater stökar och argumenterar mot varandra i Skövde tillhör inte vanligheten och ska inte heller göra det. Vi är ju partner i den styrande Alliansen. Därför blev jag förvånad över Louise Clausens angrepp mot Moderaterna (24 februari). Jag tycker att anklagelserna var så osmakliga att de inte kan lämnas oemotsagda. I dagens SLA replikerar jag.

Louise Clausen (L) ondgör sig i SLA den 24/2 över en film som Moderaterna i Göteborg har producerat och som berättar om problem som präglar staden och hur de bör lösas. Hennes anklagelser om ”en retorik som hör hemma i 1930-talets Tyskland” är ogrundade, osmakliga och historielösa. Det är tveksamt om hon har sett filmen eller om hon har nöjt sig med att ta del av vissa ”recensioner”.

I den långvarigt S-styrda staden Göteborg återfinns 7 av de 23 områden som Polismyndigheten har klassat som ”särskilt utsatta”. I dessa områden har myndigheterna mer eller mindre tappat kontrollen och svensk lag har satts på undantag. Hit åker inte räddningstjänst och ambulans utan poliseskort. Här anlades det 67 bilbränder 2017 och åtskilligt fler under åren dessförinnan. Att förneka att detta är problem är att svika inte minst dem som bor i dessa utsatta områden. De har samma rätt till lag, ordning och trygghet som alla andra i vårt land.

Polisen uppskattar att cirka 120 jihadister har lämnat Göteborg för att strida för terrorsekten IS. Samma myndighet beräknar att 50 av dessa radikaliserade extremister nu har återvänt. Det borde vara svårt att förneka att deras närvaro är ett problem och att den innebär ett potentiellt hot mot vårt samhälle.

Vi moderater är fast beslutna att överallt sätta stopp för den organiserade brottslighetens framfart. Sverige ska inte tillåta något utrymme för kriminella rörelser som föraktar vårt samhälle, hotar våra invånare och kränker våra lagar.

Sverige ska däremot vara ett land där människor integreras, arbetar och åtnjuter delaktighet och gemenskap. Det är både oacceptabelt och oekonomiskt att det tar åtta år innan hälften av nyanlända flyktingar kommit i arbete. Det är allvarligt att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda ökar. Särskilt markant är denna skillnad bland kvinnor där sysselsättningen för utrikes födda faller, trots att vi är i en högkonjunktur.

Moderaterna har därför bland annat föreslagit en reform med inträdesjobb samt en utveckling av RUT-systemet. Detta för att bredda arbetsmarknaden och öka antalet jobb som inte kräver utbildning. Vi vill också ställa tydliga krav på människor att lära sig språket, genomgå utbildning, öka sin anställningsbarhet och bryta sitt bidragsberoende. Sverige ska inte vara en kravlös gemenskap.

För att kunna lösa svåra samhällsproblem måste man kunna resonera sakligt om dem. Och man måste kunna tänka minst två tankar samtidigt.

Anders G Johansson,
Moderaterna i Skövde

LÄNKAR:

Filmen ingen svartmålning – SLA 28 februari 2018
Skrämselpropagande hos Moderaterna – SLA 24 februari 2018


Bloggat på sla.se.
Desktop