Anders G Johansson
Kategori. Film

Skövdemoderaternas valfilm 2018

Idag har Skövdemoderaterna haft premiärvising av sin lokala valfilm. Till bilder av vår kära stad berättar Katarina Jonsson (M) om hur vi vill bygga och utveckla attraktiva, trygga och kreativa Skövde. Samt varför det är så viktigt och betydelsefullt att vi gör det.

Filmen ligger också på Skövdemoderaternas Facebook-sida. Hjälp gärna till att sprida den så att fler få se den!

Kandidatintervju

Idag publicerar SkaraTidningen en intervju med mig. Jag gissar att den också kommer att publiceras i tidningskoncernens övriga skaraborgska tidningar, dvs Skövde Nyheter, Västgötabladet och Falköpings tidning.

LÄNK:

Anders G Johansson (M): ”Fler poliser och strängare lagar” – SkLT 21 juli 2018

Högre försvarsambitioner beslutade

I lördags hölls Moderaternas i Västra Götaland förbundsstämma i ett mycket soligt Borås. Drygt 200 ombud från länets olika partiföreningar var på plats. Jag var, som företrädare för Moderaterna i Skövde, en av dessa. Jag såg det som min främsta uppgift att bland de 47 inkomna motionerna argumentera för de tre förslag som kom från oss i Skövde.

Det blev två segrar och ett bakslag. Stämman tyckte inte att det var en god idé att öppna för kommunal ordningspolis. Den motionen avslogs tyvärr efter votering med de relativt jämna röstsiffrorna 98-84.

Men stämman tyckte att förslaget om en reformering av Kameraövervakningslagen var ett bra förslag och beslutade att sända det vidare till partiets nationella reformarbetsgrupp för trygghetsfrågor. Förhoppningsvis leder det till att partiet kommer att arbeta för att förändra en lag, som i nuläget gör det mer eller mindre omöjligt att få upp en övervakningskamera på allmän plats.

Sist, men definitivt inte minst, vann vi och Göteborgsmoderaterna tillsammans en stor och viktig framgång med vårt gemensamma krav om att Moderaterna ska verka för att svenska försvarsutgifter ska uppnå 2 procent av BNP. Det är den nivå som Nato har som rekommendation för sina medlemsstater. Eftersom vi moderater tycker att Sverige ska vara medlem i detta för vår trygghet och säkerhet så väsentliga samarbete är det en fullt rimlig ambition. Men också för att svenskt försvar nu måste inleda återtagande och upprustning från en otillräcklig och låg nivå.

I mitt anförande, som kan ses på Youtube, sa jag så här:

”Med dessa motioner om krav på ett tvåprocentsmål och med förbundsstyrelsens välvilliga inställning till dem, anar jag början på slutet på den sorgliga ökenvandring som varit svensk försvarspolitik. Det är inte många år sedan som politiker från detta parti och andra partier var fullkomligt övertygade om att eviga freden var vunnen i Europa och glatt förmedlade att Europa är tryggare än någonsin. De hade fel! Det borde ha inletts ett återtagande 2008, när ryska stridsvagnar rullade in i Georgien. Det borde ha tänkts till när Ukraina ockuperades av ryska förband 2014.

Nu när Europeiska Unionen börjar darra i sina strukturer. Nu när ryska förband förstärks i Europas närhet och när ryska staten satsar stora pengar på att bygga upp sin försvarsmakt. Och nu när en amerikansk president tydligt meddelar att det amerikanska folket ej längre är intresserat av att bära europeiska säkerhetskostnader. Nu är klockan fem i tolv. Nu är det bråttom! Därför är det angeläget att komma till skott med en medveten uppräkning av försvarsanslagen.”

Att det finns ett uppenbart och akut behov av höjda försvarsanslag är tydligt när ÖB begär ytterligare 9 miljarder kronor, vilket Dagens Nyheter skriver om idag. Försvarsbeslutet från 2015 var i grunden underfinansierat. Försvarsbeslutet tog inte heller sikte på en ambition som kan anses vara rimlig för att möta det allt snabbare försämrade säkerhetsläget.

Nu duger det inte med extra miljoner i kompletteringsbudgetar. Nu måste det trampas fram miljarder för att först och främst anskaffa väsentlig materiel till förbanden. Riksdagen måste snabbt kompensera för decennier av försumlig försvarspolitik. Det var det som Moderaterna i Västra Götaland tydligt signalerade med sitt ställningstagande i lördags.

LÄNKAR:

Motion: En ansvarsfull försvarspolitik (Moderaterna i Skövde) – 2017
Försvarets hemliga förslag: Behöver nio miljarder kronor till – Dagens Nyheter 07 maj 2017

 

ANFÖRANDE:

Tal till förstelärarna

Film: Skövde Nyheter

 

Idag har skolförvaltningen i Skövde hållit en träff med kommunens 48 förstalärare – varav de flesta nyutnämnda – i grundskolan. Jag fick glädjen att delta, liksom min efterträdare som ordförande; Paula Bäckman (C). Formen var lättsam med ett trevligt mingel och tilltugg från Vasaskolans utmärkta kök. Jag inledde träffen med ett kort tal, som lät ungefär så här:

 

”En organisation som vill utvecklas och måste se, uppskatta och tillvarata sina skickligaste medarbetare. Att vi kan göra det på ett tydligt, genomtänkt och någorlunda nationellt likformigt vis tycker jag är förstelärarreformens främsta förtjänst. Detta är bra för både skolans och läraryrkets status och utveckling.

Vi är nu inne på andra varvet för förstelärarsystemet i Skövde. Vi var en av de kommuner som direkt anammade idén med en ny lärarkategori och kunde för ett år sedan utse de 14 första förstelärarna. Några av er som är med här idag var på banan redan då. Sedan dess har förvaltningen grundskolechefen i spetsen, tillsammans med de fackliga organisationerna, utvecklat och förfinat kriterier och metoder för antagning.

Ni har sökt och ni har fått ett utökat ansvar och ett fint förtroende. Nu har vi höga förväntningar på er! Vi förväntar oss att ni i förstelärarrollen med ert kunnande och er yrkesskicklighet medverkar och bidrar till utveckling och förbättring. Vi är fortfarande under införande och i något av en organisatorisk lärprocess kring företeelsen förstalärare. Men det är viktigt och värdefullt att det i vår organisation nu finns en god samsyn kring vad en förstelärare ska vara och göra för att utveckla undervisningen, öka måluppfyllelsen och ytterst förbättra förutsättningarna för våra barn och unga att framgångsrikt möta och klara livet och framtiden.

I samband med utnämnandet av de första förstelärarna samtalade jag med en av dessa. Jag frågade – nästan som en sportreporter – hur det kändes att bli förstelärare. Jag fick svaret ‘det är roligt och trevligt, men att det egentligen finns så många andra som är minst lika bra och egentligen är det inte något märkvärdigt med just mig’.

Det var ett väluppfostrat, artigt och väldigt svenskt svar. Men jag tycker att det var fel svar! För den jag frågade var verkligen en välmeriterad, välrenommerad och erkänt skicklig lärare. På samma sätt som ni är det.

Jag vill därför till sist be er om en liten men viktig sak. Jag vill be er att vara stolta över er själva och att vara stolta över ert arbete! Det är ingen tillfällighet att just ni är förstelärare. Ni har gjort er förtjänta av att vara det. Ni har blivit utvalda att inneha viktiga roller i utvecklingen av Skövdes skolväsende.

Ni är föregångsmän och –kvinnor. Ni visar vägen. Ni inspirerar, motiverar och utvecklar era kollegor. Ni gör det med båda benen kvar i klassrummet och ni gör det med hjärtat kvar för era elever. I Skövdes skolutvecklingsarbete är ni både motorer och katalysatorer. Ni har fått ett mycket viktigt och – tror jag – roligt och stimulerande uppdrag! Varmt lycka till med det!

LÄNK:

Nya förstelärare välkomnades – Skövde Nyheter 27 november 2014

Debattintrot

Så här lät radio Skaraborgs snabbpresentation av mig inför debattduellen om jobben i tisdags. Bra och viktigt att mitt engagemang i försvarsfrågan uppmärksammades.

 LÄNKAR:

Blogg: jobbdebatt – 09 september 2014
SVT:s valkompass 2014 – Anders G Johansson

 

 

Låt Katarina föra Skövde framåt och vidare

Inför varje val brukar det numera spekuleras om sociala medier kommer att spela en större, eller rentav avgörande roll i valkampanjen. Svaret brukar lika regelbundet vara ”nej”. Fast i år tycker jag att det är lite annorlunda. De sociala medierna har utvecklats och blivit mer tacksamma att på olika vis kommunicera i. dessutom har människor i ännu högre utsträckning blivit smartphoneanvändare. För unga liksom gamla är bilder, filmer och taggningar vardagsmat.

Moderaterna i Skövde har gjort en egen liten valfilm. Det är dock ingen hobbyproduktion med någon telefonkamera inblandad. Så blev, tycker jag, resultatet också riktigt bra. Vår film är Katarinas berättelse om sina drivkrafter, sin syn på ledarskap och sina tankar om Skövdes utveckling.

Moderaterna och Alliansen i Skövde har en lyssnande, ödmjuk och modern ledare i Katarina Jonsson (M). Skicklig, målmedveten och samtidigt genuin och mänsklig. Låt Katarina föra Skövde framåt och vidare.

Jag tror på Europa

Med ungefär två veckor kvar till valdagen i valet till Europaparlamentet har Moderaterna presenterat sin valfilm. Det är en film med en positiv grundton. För EU är något väldigt positivt och värdefullt. Samarbetet har fört nationer, som för inte så många decennier var i fullt krig med varandra, närmre varandra. Samarbetet har gjort vår kontinent tryggare och friare.

EU har också gjort det lättare för svenska företag att exportera sina produkter och tjänster. Eftersom Sverige är ett av världens mest exportberoende länder, har samarbetet och tillträdet till den inre marknaden en stor betydelse för jobben och välfärden här hemma. Detta bör den, som betraktar de båda ytterlighetspartiernas V och SD krav på utträde, ha i minne. Svenskt Näringsliv, som organiserar många av de företag, som anställer människor och håller Sverige i arbete, utveckling och välstånd, har lagt upp en besöksvärd sida där olika företagsledare berättar varför EU är viktigt för dem.

Jag är stolt över Moderaternas budskap; Vi tror på Europa! För jag tror verkligen på Europa och fred, trygghet, frihet och tillväxt.

LÄNKAR:

Moderaternas EP-valsida
Svenskt Näringslivs EP-valsida

Skynda att rösta

Valrörelsen för valet till Europaparlamentet är kort, men intensiv. Tisdagen började jag tillsammans med några pigga partivänner på Resecentrum i Skövde. Där delade vi ut frukostpåsar med frukt, festis och foldrar. En enkel, trevlig och positiv aktivitet (om man tänker bort själva förberedelsearbetet att packa hundratals påsar). Morgonjäktade människor visade sin uppskattning över den lilla frukosten och bjöd på ett leende tillbaka. Sådant känns bra!

På kvällen var det dags för ännu en dörrknackning och denna gång i Hjo. Där är Moderaterna på tå inför Europavalet! Ikväll kom valstugan på plats. Mig veterligt är Göteborg och Hjo, de enda platserna i Västra Götaland där partiet upprättar valstugor i Europavalkampanjen. Bra!

På fyra täter trotsade vi ett ihärdigt regn och knackade oss igenom ett villaområde. Det blev inga längre samtal idag, men uteslutande trevliga bemötanden. De flesta som jag samtalade med hade koll på att det snart är dags att rösta i Europavalet. De flesta skulle också gå och rösta. Det är bra. Det är ett viktigt val, som verkligen förtjänar människors engagemang och delaktighet.

Rösta kan vi göra från och med i morgon onsdag den 07 maj och fram till valdagen den 25 maj. Själv tänker jag se till att rösta redan i morgon förmiddag i Skövde stadshus. Valmyndigheten har en sammanställning över rikets samtliga förtidsröstningsställen på sin hemsida. Vänta inte med att rösta. I alla fall om du tänker rösta på Moderaterna!  :-)

Jag röstar så klart på Moderaterna och mitt kryss sätter jag för kandidat 5; Cecilie Tenfjord-Toftby. Cecilie från Borås (och från Norge) är den kandidat som Moderaterna i Västsverige gemensamt valt att lyfta fram och prioritera. Ett klokt beslut, tycker jag. Cecilie är rutinerad efter att ha varit riksdagsledamot i nästan sex år. Hon är begåvad med sunda åsikter och är en rejäl, pålitlig och arbetsam person. Sådana företrädare ska vi ha i Sveriges andra parlament!

LÄNKAR:

Förtidsröstningsställen – Valmyndigheten
Cecilie Tenfjord-Toftby – EUbloggen.se
Moderaternas EUvalsajt

Ny organisation ger möjligheter

Jag har njutit av våren och den första majdagen genom samvaro med familjen och vistelse i ett soligt och ljuvligt Bohuslän. Jag har endast flyktigt följt vad som sagts och tyckts från de många talarstolarna i den så kallade arbetarrörelsens förstamajmanifestationer i landet. Det går att läsa i tidningarna om i morgon. Media brukar ju ägna märkligt mycket uppmärksamhet åt denna gamla partitradition.

Jag tycker mig ha förtjänat någon dags ledighet. I upptakten för årets första valrörelse är det mycket som sker och mycket som behöver göras. I måndags hade vi dessutom periodens hittills längsta sammanträde med kommunfullmäktige. Kl 23.00 avslutades mötet, som hade en lång föredragningslista och där en hel timme ägnades åt att diskutera en lokal S-motion om läxhjälp. För andra gången. Senast vi gjorde det var för nästan exakt ett år sedan.

Sossarna anstränger sig för att visa sig pålitliga i skolfrågan, som tidigare varit något av en akilleshäl för partiet. Den uppmärksammade Pisa-undersökningen tar de som intäkt för att regeringen gjort för lite och att resurserna är för få. Båda påståendena är djupt felaktiga. Alliansen har reformerat skolan i grunden och genomfört ett stort antal reformer, syftande till att återupprätta kunskapsskolan. Stora reformer ger inte omedelbart genomslag. Den årskurs, som lämnade underlag till Pisa, hade gått hela sin skolgång i den S-märkta skolan. Detta påtalade jag i debatten, vilket ledde till ordväxling mellan mig och fullmäktige- och riksdagsledamoten Monica Green (S). Jag har laddat upp ett litet klipp från denna nedan.

Den stora frågan på dagordningen handlade dock inte om läxor, utan om den förestående omorganisationen av Skövde kommun. Debatten om denna inleddes sent på kvällen och blev därför inte särdeles omfattande. Dessbättre råder det också politisk samsyn kring huvuddragen och att organisationen verkligen behöver förändras för att bättre möta ett växande Skövdes förutsättningar och behov.

För skolans del innebär det att en ny nämnd, skol- och utbildningsnämnden, inrättas. Denna kommer att ansvara för barn och elever från förskola till gymnasium. Det tycker jag är alldeles utmärkt! Jag har upplevt glappet mellan skolnämnden och utbildningsnämnden som besvärande. Jag är övertygad om att man, genom att överbrygga det,  får förutsättningar för mer av helhetssyn och resursoptimering. Det finns mycket att bevaka och arbeta med vid planering och förberedelser av den nya organisationen. Själv har jag identifierat två områden som särskilt viktiga.

För det första tycker jag att det är viktigt att utveckla strukturer och metoder för att i högre grad eftersträva en mer medveten matchning av medarbetare mot organisationens olika befattningar. Att sträva efter att utveckla mekanismer för att få de skickligaste ledarna och dugligaste pedagogerna att vara, verka och prestera i de svåraste och mest utmanande sammanhangen. Vi har påbörjat detta i och med införandet av förstalärare. Men jag tror att vi behöver och kan göra mer.

Det andra jag vill kika närmare på är hur vi i högre grad får skola och socialtjänst att samverka och arbeta mer integrerat. Jag tror att det är nyckeln för att vi ska lyckas bättre med de elever, som idag har bekymmer och problem både i skolan och i sin övriga tillvaro. Ny inspiration för detta fick jag när jag förra helgen samtalade med medarbetare i skol- och socialförvaltningarna i lilla Grästorps kommun. Där arbetar man framgångsrikt med tvärprofessionella team i en utökad elevhälsa för att fånga och stödja de barn, som befinner sig i gråzonen mellan skola och socialtjänst. Det vill jag att vi ska göra i Skövde också.

I alla förändringar finns det ett naturligt och fullt mänskligt inslag av oro, som man ska ha respekt för. Jag inser också att förändringar tar tid och kräver tålamod. Men jag ser främst enorma möjligheter i det som nu komma skall. Jag menar att omorganisationer ibland rentav har ett egenvärde. De tvingar oss att lämna invanda mönster och trygg slentrian för att tänka nytt, göra om och bygga nytt. I detta ligger det enorma möjligheter som vi ska tillvarata!

LÄNKAR:

Ingen enhetlig läxhjälp i skolorna – SLA 29 april 2014
Hetsigt och utdraget om läxhjälp – SN 28 april 2014
Kommunfullmäktige i Öppna Kanalen webbteve – 28 april 2014
Tidigare inlägg om läxhjälp

Läxförhör

eleverFilmkunskaplärareläxorMediaarkivNyheterskola

CaligulaIdag har Skövde Nyheter lagt upp en liten film med det ”läxförhör”, som jag utsattes för i veckan. Även om den sadistiske läraren Caligula (gestaltad av Stig Järrel i filmen Hets) flimrar förbi, innebar inte förhöret någon större anspänning för mig. Jag är trygg i min uppfattning att det främst är lärarprofessionen som ska diskutera och värdera tillämpningen av fenomenet läxa. Inte politiker.

Kring detta har vi dock en politisk konflikt i kommunen, sedan Socialdemokraterna förra hösten faktiskt föreslog läxförbud i Skövdes skolor. Heltokigt, menar jag.

LÄNKAR:

Film: Debatt om läxor – 21 maj 2013
Blogg: Frivillig kraft – 28 november 2012
Blogg: Det dunkelt sagda – 13 november 2012
Nej till läxförbud – SLA 10 november 2012


Bloggat på sla.se.
Desktop