Anders G Johansson
Kategori. kommunfullmäktige

Fördel Alliansen

Periodens sista budgetmöte genomfördes idag i Skövde. I god ordning och med betryggande majoritet har förslaget från Alliansen beslutats. I realiteten innebär det att det vid halvtid är fördel Alliansen. Budgeten ska ju beslutas igen i höst av det då nyvalda kommunfullmäktige.

Alliansens budget innebär att Skövde kommun fortsätter att investera för utveckling och tillväxt och upprätthåller kvalitén i sina verksamheter. Vi investerar i bland annat förskolor, utbyggnad av en skola, vägar samt gång- och cykelvägar, äldrecenter och gruppbostäder. Skolans budgetram förstärks med 10 miljoner kr utöver de medel som tillförs med anledning av att barnen blir flera.

Skatten hålls på oförändrad nivå, vilket innebär den femte lägsta kommunalskatten i länet. Mot Alliansens förslag stod olika yrkanden från S, V och MP om skattehöjningar från 30 till 89 öre. Skatteprognoserna ser dock dystert mörka ut. Antalet arbetande timmar planar ut under de kommande åren och det gör därmed också skatteintäkterna.

Det är oroväckande att Sveriges rödgröna regering för en ansvarslös finanspolitik. Skatterna har höjts med 60 miljarder kr och de offentliga utgifterna har ökat med 100 miljarder kr. Sparandet under högkonjunkturen inskränker sig till historiskt låga 1 % av BNP. Det innebär att ladorna riskerar att vara tomma när konjunkturen vänder och viker. Statens muskler riskerar att vara för svaga för att hålla igång den svenska ekonomin.

I Skövde investerar Alliansen för tillväxt och framväxt av nya jobb. Vår Skövdemodell för att föra människor från utanförskap mot och till jobb har varit framgångsrik. Vi har nyligen lagt förslag om en integrationspolitisk plan som ansluter till en strikt arbetslinje. Vi ställer ökade krav på arbete och deltagande i åtgärder som leder mot arbete. Vi utvecklar tydliga incitament för att lämna bidragsberoende och gå mot egenförsörjning.

Men det räcker inte. Sverige behöver en regering som hushållar med skattepengarna och som stärker arbetslinjen. Sverige behöver en moderatledd regering.

LÄNKAR:

Het budgetdebatt om satsningar på skolan – SLA 20 juni 2018
Alliansens budgetförslag röstades igenom – Skövde Nyheter 20 juni 2018

Tredje gången tvåa

I veckan som närmar sig sitt slut höll Moderaterna i Skövde sitt årsmöte. Medlemmar strömmade till i en sådan utsträckning att extra stolar ställas in i möteslokalen. Det blev något trångt men desto mer gemytligt och hjärtligt.

Årsmötet biföll samtliga mina fyra motioner. Dem driver jag nu vidare på partiets länsförbundsstämma den 24 mars. Och jag hoppas att i höst kunna återanvända dem som motioner i Sveriges riksdag.

Viktigast var fastställandet av valsedeln för valet till Skövde kommunfullmäktige. Moderaterna har förhoppningar om att göra ett bra kommunval och få in åtskilliga av våra 41 kandidater i fullmäktige. I toppen på valsedeln återfinns de som idag har ordförandeuppdrag i olika nämnder. Överst och främst ståtar ännu en gång vårt mycket dugliga kommunalråd Katarina Jonsson. Själv intar jag för tredje valet i rad sedelns andraplats. Det är ett förtroende som jag är mycket tacksam för.

Med valsedeln och handlingsprogrammet för de kommande fyra åren har vi moderater lagt grunden för valrörelse och valseger. Four more years för Alliansen, Moderaterna och Katarina Jonsson!

LÄNK:

Här är toppnamnen på Moderaternas lista – Skövde Nyheter 22 februari 2018
Blogginlägg: Fyra motioner – 17 februari 2018

Provval till fullmäktige i Skövde

Nu är det dags för medlemsprovval i Moderaterna igen. Denna gång är det M-medlemmarna i Skövde som ska gå till den digitala valurnan för att tycka till om vilka som ska företräda partiet i kommunfullmäktige under de kommande fyra åren.

Jag kandiderar för ännu en period. Under de senaste två perioderna har jag haft rollen som gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Som sådan har jag främst varit Moderaternas (och lite Alliansens) ordningsman. Jag har kallat till möten och lett dess beslutsfattande och jag har hållt ordning på diverse ärenden, handlingar, anteckningar, debattartiklar och nomineringar. Och jag har fungerat lite som kommunalrådet Katarina Jonssons rådgivare och samtalspartner.

Detta blir, om jag blir vald, den tredje mandatperioden i fullmäktige (om man undantar några år som ledamot i början på 1990-talet). Jag vill fortsätta att vara en del i det arbetslag som styr Skövde och tar ansvar för kommunens fortsatta utveckling. Men jag vill vara tydlig med att min främsta prioritering ligger i att vinna mandat i Sveriges riksdag. det framgår också av min provvalspresentation. Det är där jag tycker mig ha möjlighet att göra mest nytta för Skövde, Skaraborg och Moderaterna.

Jag står helhjärtat bakom Katarina Jonsson som ledare för Moderaterna och Alliansen i Skövde! Jag tycker att hon är en mycket duglig politisk ledare för vår kommun. Hon är tydligt målmedveten och brinner för att utveckla Skövde. Hon är en uppriktig, hjärtlig, varm, jordnära och närvarande person. Det är en styrka för Moderaterna och Allians för Skövde att kunna samlas kring en så kompetent och erfaren ledare. Jag ska göra det jag kan för att hon ska fortsätta att föra ordförandeklubban i Skövdes kommunstyrelse.

Moderaterna i Skövde ställer upp ett starkt lag med flera duktiga spelare. Det är ingen lätt uppgift att rangordna kandidaterna i ett provval och ännu knivigare blir det att numrera dem på en valsedel. Det finns mycket av vilja, klokskap, erfarenhet och engagemang i de kandidater som är och som formar Moderaterna i Skövde. Det är ett lag som jag är tacksam över att få tillhöra och som jag gärna vill ge fyra år till. På vilket sätt får framtiden, valresultatet och eftervalsnomineringarna utvisa. Oavsett vilket vill jag i lokalpolitiken bidra med en brinnande kärlek till min hemstad, ett aldrig sviktande engagemang i försvars- och trygghetsfrågorna samt en hyglig dos politisk erfarenhet, kunskap och förmåga.

LÄNK:

Moderaternas medlemsprovval till kommunfullmäktige i Skövde

S-kritik på lösan sand

Idag publiceras Alliansens slutreplik till Socialdemokraterna angående satsningen på Billingens friluftsområde. Artikeln i sin helhet nedan.

Socialdemokraterna har nu i ett och ett halvt åt famlat efter olika halmstrån för att kritisera den historiska satsning som har beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Under lång tid slog S tvärsäkert fast att denna satsning skulle vara olaglig, men sedan två rättsliga instanser avgjort att så inte är fallet har de nu i stället övergått till att misstänkliggöra de ekonomiska kalkylerna.

Liksom med juridiken har inte Alliansens företrädare utnämnt sig själva till några experter, utan har tagit hjälp av verklig expertis. Kalkylerna från den externa och oberoende bedömaren WSP finns tillgängliga för alla som vill bilda sig en egen uppfattning. Något underlag för S varierande påståenden har däremot aldrig redovisats. De är grundade på lösan sand.

Den gondolbana som ligger som en del i Alliansens plan för att utveckla Billingen ska, utöver att vara en attraktion i sig själv, bli en del av framtidens kollektivtrafik. Dalstationen kommer att anknyta till befintligt busstråk. På så vis tillgängliggör vi berget för Skövdeborna, men också för besökare av frilufts- och kongressanläggningarna. Barriären överbryggas och Billingen och Skövde förenas på ett sätt som varken en släp- eller sittlift någonsin skulle kunna göra.

Nya Billingen är en viktig del i Alliansens strategi att skapa nya intäkter i stället för att höja skatterna för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Men inte den enda. S har tidigare givit sitt stöd för flera av de framgångsrika satsningar som Alliansen har initierat; bland annat Arenan, Gothia Science Park och industriprojektet Assar. Det politiska samförståndet har varit värdefullt när Skövde kommun genom åren med olika investeringar har tagit sats för långsiktig tillväxt och utveckling.

Det är nu så att även S faktiskt har budgeterat för en omfattande investering på Billingen, 200 miljoner kr närmare bestämt. Men de vill inte köpa de markområden som är en förutsättning för att bland annat kunna utveckla ett Vasaloppscenter och en utvecklad slalombacke. Hur S alternativa koncept ser ut beror på vilken partiföreträdare man frågar och när man gör det. De saknar en strategi och de har ingen gemensam plan.

Vi uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Vi tycker då att det vore hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Anders G Johansson,
gruppledare (M)

Gunvor Kvick,
gruppledare (C)

Christer Winbäck,
gruppledare (L)

Conny Brännberg,
gruppledare (KD)

LÄNKAR:

Alliansen: S-kritik på lösan sand – Skövde Nyheter 04 januari 2018
S: Satsningen med hotellet inte ett klokt beslut – Skövde Nyheter 30 december 2017
Alliansen: Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
S: Vi tror inte på Katarinas drömprojekt – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

Jämnt i fullmäktige

I gårdagens kommunfullmäktige uppstod (med fullmäktigemått mätt) dramatik. Oppositionen, dvs S, SD, V och MP, förenade sig i ambitionen att bifalla en S-motion. Därmed skulle de normalt sett ha vunnit voteringen med 32-29, eftersom Alliansen under denna period saknar majoritet i kommunfullmäktige.

Men voteringen utföll istället med röstsiffrorna 29 mot 29. Då är det ordföranden som med sin utslagsröst avgör utfallet. Conny Brännberg (KD) röstade så klart med Alliansen och motionen avslogs därmed.

Oppositionens nederlag berodde på att stolar gapade öde och tomma. En sverigedemokrat och en vänsterpartist var frånvarande utan ersättare och en miljöpartist anmälde inför ärendets behandling jäv (jag uppfattade inte varför) och lämnade lokalen. Resultatet blev en lektion i demokratins grunder; beslut fattas genom närvaro.

Moderaterna har aldrig någonsin varit underbemannade under de sju år som jag har varit gruppledare. Och förmodligen inte dessförinnan heller. Att vara folkvald är ett förtroende- och hedersuppdrag. Våra väljare förväntar sig, utgår jag ifrån, att vi som är valda företräder dem och partiet på bästa sätt. Det förutsätter, till att börja med, att vi är på plats när besluten fattas. Det är vi!

Kort om sakfrågan. Den rörde en motion om att iordningställa Karstorpssjöns badplats. Det tycker nog de flesta vore en trevlig sak. Men Alliansen valde att avstå att göra denna investering nu, eftersom den växande kommunen redan har en lång och kostnadskrävande inköpslista. Alliansen vidtog dessutom för bara några år sedan en ambitiös satsning på utomhusbaden i kommunen. Flera av dem försågs med bland annat toaletter. Vi kan inte vara alla goda gåvors givare. Vi behöver hushålla och det kräver prioriteringar. Investeringen i Karstorpssjön bedöms vara relativt kostnadskrävande, eftersom sjön är vattentäkt och därför tarvar särskilda skyddsåtgärder. Vidare är det så att kommunen inte är ensam markägare i området.

Den lokala oppositionen brukar försöka driva fram diverse kostnadsposter i kommunfullmäktige. I stort och i smått. Dessa förväntas sedan den styrande Alliansen ta ansvar för och ordna finansieringen av. Det är nämligen ytterst sällan, om ens alls, som oppositionspartierna i sina egna budgetförslag tar upp de olika utgifter som de motionerat om men som fullmäktige avslagit. Denna märkliga och ofullständiga redovisningsmodell signalerar knappast ekonomiskt ansvarstagande.

LÄNKAR:

Minimal marginal när motion om badsjöar fick nej – Skövde Nyheter 31 oktober 2017
Mångmiljonköp utan debatt – fullmäktige blev historiskt – SLA 31 oktober 2017

Budget för 2018 beslutad

Idag har det i fullmäktige debatterats kommunbudget för Skövde länge och väl. Tiden för debatt var rikligt tilltagen, eftersom debatten inleddes redan kl 13.00. Det innebar att det knappast endast var väsentligheter som kom att avhandlas. Nåväl, till sist beslutade fullmäktiges majoritet att bifalla Alliansens förslag.

Oppositionen får nog anses vara mer splittrad än någonsin. Utöver Alliansens förslag hade de övriga partierna presterat var sitt. Anmärkningsvärt var att det endast var V som i slutomröstningen stödde sossarnas motförslag. Det brukar även MP göra, men de valde denna gång att avstå från att rösta.

Stora skillnader i budgetalternativen? SD föreslog en skattesänkning med 10 öre, som de inte lyckades prestera en trovärdig finansiering för. I övrigt handlade skillnaderna om benägenheten att investera i friliuftsanläggningen på Billingen. Den största satsningen står Alliansen för med totalt 257 miljoner kr. Den minsta står MP för med totalt 50 miljoner.

Sossarna har tidigare kritiserat Alliansen för dess satsning, men har samtidigt velat framstå som ”lagom” positiva till Billingen. S hade avsatt 200 miljoner kr i sin budget. Oppositionsrådet duckade upprepade frågor om vad som ska rymmas i deras investering. Vad ska bort, jämfört med Alliansens? Ekman duckade, svarade inte på frågorna, utan hänvisade till sosseriets budgetext. Där skulle alla svaren finnas. Men i denna text finns inte ens ordet ”Billingen” med alls.

Ridå! S är redo att satsa 200 miljoner kr av skattebetalarnas pengar, utan att ha en aning om hur de ska användas och räcka till. Det är ynkligt.

 

Budget för 2018 beslutad

Idag har det i fullmäktige debatterats kommunbudget för Skövde länge och väl. Tiden för debatt var rikligt tilltagen, eftersom debatten inleddes redan kl 13.00. Det innebar att det knappast endast var väsentligheter som kom att avhandlas. Nåväl, till sist beslutade fullmäktiges majoritet att bifalla Alliansens förslag.

Oppositionen får nog anses vara mer splittrad än någonsin. Utöver Alliansens förslag hade de övriga partierna presterat var sitt. Anmärkningsvärt var att det endast var V som i slutomröstningen stödde sossarnas motförslag. Det brukar även MP göra, men de valde denna gång att avstå från att rösta.

Stora skillnader i budgetalternativen? SD föreslog en skattesänkning med 10 öre, som de inte lyckades prestera en trovärdig finansiering för. I övrigt handlade skillnaderna om benägenheten att investera i friliuftsanläggningen på Billingen. Den största satsningen står Alliansen för med totalt 257 miljoner kr. Den minsta står MP för med totalt 50 miljoner.

Sossarna har tidigare kritiserat Alliansen för dess satsning, men har samtidigt velat framstå som ”lagom” positiva till Billingen. S hade avsatt 200 miljoner kr i sin budget. Oppositionsrådet duckade upprepade frågor om vad som ska rymmas i deras investering. Vad ska bort, jämfört med Alliansens? Ekman duckade, svarade inte på frågorna, utan hänvisade till sosseriets budgetext. Där skulle alla svaren finnas. Men i denna text finns inte ens ordet ”Billingen” med alls.

Ridå! S är redo att satsa 200 miljoner kr av skattebetalarnas pengar, utan att ha en aning om hur de ska användas och räcka till. Det är ynkligt.

 

Brev till Marie Ekman (S)

Idag har jag skrivit brev till Skövdes oppositionsråd Marie Ekman (S). Det brukar jag inte göra. Men anledningen är också extraordinär. Ekman fortsätter att godtyckligt misstänkliggöra moderaten Johan Fogelberg, som är ordförande i det allmännyttiga bolaget AB Skövdebostäder, och kräver hans avgång. Anledningen? Hon menar att Johans yrkesåtaganden ”riskerar att skapa lojalitetsproblem”.

Några exempel på när dessa lojalitetsproblem skulle ha infunnit sig har hon aldrig givit. Ej heller berör hon det faktum att frågan har diskuterats, avhandlats och avförts i och av bolagets styrelse. Än mindre intresserar hon sig för det faktum att bolagets årsredovisningar ger tydlig vittnesbörd om att bolaget förvaltas omsorgsfullt, utvecklas väl och i hög grad bidrar till Skövdes starka expansion.

Guilt by association således. Det är ett osmakligt och tarvligt grepp. Och ett nytt fenomen i den lokala Skövdepolitiken. Jag tycker att det är allvarligt. Det är illa att en hygglig, seriös och duktig fritidspolitiker godtyckligt misstänkliggörs. Men möjligen är det ännu allvarligare att detta sorgliga exempel riskerar att vara androm till varnagel. Vilka människor är beredda att i framtiden ta samhällsansvar och åta sig politiska förtroendeuppdrag, om det samtidigt innebär att man förväntas riskera anseende och yrkesliv? Vi ska komma ihåg att fritidspolitikerns villkor i övrigt är föga glamourösa eller lukrativa.

Jag ser en uppenbar risk att Ekman, när hon nu introducerar politikens avarter och skumraskmetoder i Skövde, bidrar till att utarma den lokala demokratin. Politiken riskerar att i än högre grad bli något som människor väljer att betrakta utifrån, istället för att engagera sig i. Insatsen och risken blir för stor i förhållande till möjligheter och vinster. Duktiga och kompetenta människor, som skulle behövas som politiska beslutsfattare, kommer av förståeliga skäl välja att hålla sig på behörigt avstånd.

Marie Ekman påstår i SLA att hon överväger att lyfta frågan som interpellation i kommunfullmäktige. Det är en debatt som jag i så fall ser mycket fram emot att föra. Men nu förväntar jag mig att Marie Ekman skyndsamt besvarar de frågor som jag har ställt i brevet.

LÄNKAR:

Brev till Marie Ekman (S) – 09 juni 2017
Fogelbergkritiken kan bli fullmäktigefråga – SLA 09 juni 2017
Blogg: Bottennapp av S i Skövde – 18 januari 2017

Beslut fattat om Billingen

Så fattade kommunfullmäktige äntligen beslut om Billingenfrågan. Debatten var lång, men inte så väldigt het. Möjligen har saken ventilerats och tuggats så länge av så många att det mesta av energin har förbrukats.

Jag är glad och stolt över att vi gått i mål. Jag är övertygad om att beslutet är riktigt, viktigt och betydelsefullt för Skövde. Jag tycker att kommunalrådet Katarina Jonsson (M) visat prov på stort ledarskap och styrt den här frågan i hamn med säker hand och på ett berömvärt vis.

I debatten gjorde jag två inlägg. Som vanligt gäller det talade ordet. Det avvek idag ganska mycket från det som jag plitade ned på söndagskvällen. Men eftersom min skiss till anförande ger en bild av hur jag tänker och tycker, publicerar jag det här:

”Herr ordförande,

Jag är glad över att kommunfullmäktige nu äntligen har att besluta om de avtal som ska ligga till grund för vårt kära Billingens upprustning och transformering till – först och främst – ett modernt frilufts- och rekreationsområde för skövdeborna.  Men också en välkomnande och lockande anläggning som ska locka människor i främst södra Sverige att besöka vår stad. Med de avtal som nu ligger på bordet tar vi nästa efterlängtade steg i att utveckla makarna Sandbergs fantastiska vision. Och vi vidtar behövliga åtgärder för att förädla deras mycket generösa donation, när vi anpassar den till vår tids människors krav och förväntningar. Vi gör det ånyo i samverkan mellan näringsliv och kommun. Mellan offentligt och privat. Precis så som anläggningen på berget en gång i tiden kom till stånd.

Jag anar att debatten idag kommer att kretsa kring diverse teknikaliteter. Djävulen sitter ju i detaljerna. Jag tycker därför att det är mycket angeläget att påminna om vad som var Alliansens bevekelsegrund att driva uppgraderingen av Billingen som en valfråga och vad som varit och är vårt motiv att driva den process som nu landar i bindande avtal.

Vi vill öka och förbättra Skövdes attraktion som arbets- och bostadsort. Framtiden innebär konkurrens om välutbildade och innovativa människor. Flera av dem ska bo här! De ska trivas här och de ska gå till jobbet och bidra till att Skövdes olika kvalificerade företag fortsätter att med framgång hävda sig på världsmarknaden.

Vi vill, genom att ta tillvara den naturliga tillgång som berget ger oss, utveckla besöksnäringen i vår stad. Besöksnäringen är den bransch som uppvisar den överlägset snabbaste tillväxten. Det är också en bransch som i hög utsträckning ger unga och invandrade det första viktiga jobbet. Vi vill bredda Skövdes och Skaraborgs arbetsmarknad.

Och det yttersta syftet är att slå vakt om Skövde som en välmående och expansiv kommun. Där företag frodas, människor går till jobbet och genererar intäkter som bär vår gemensamma välfärd. Vi vet att den som slår sig till ro och väljer att stå still, riskerar att bli omsprungen och bli en förlorare. Vi vill fortsätta att Skövdes fantastiska utveckling ska fortsätta. Vi tar vårt ansvar för att hon ska kunna göra det.

Beslutsunderlaget vi har på bordet är väl underbyggt. Tro ingenting, du som följer denna debatt och som tidigare följt en snurrig debatt där tveksamma uppgifter och påståenden har duggat tätt. Avtalet beskriver två parters olika kostnader och åtaganden för att utveckla berget Billingen för skövdeborna. Kommunen tar ingen risk. Den tar den privata intressenten. Men vinster tillkommer skövdeborna genom fler arbetstillfällen, genom ökade skatteintäkter, genom ökad attraktion av Skövde samt genom en av landets mest kompletta friluftsanläggningar och mötesplatser.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.”

LÄNK:

Tidigare blogginlägg om Billingen

Hur ska MP och V finansiera förkortningen?

I dagens SLA sätter jag och Theres Sahlström (M) punkt för debatten om arbetstidsförkortning. Några svar på våra frågor tycks vi inte få. Det är uppenbart att V och MP inte har en aning om var de ska leta fram 100 miljoner kronor för att kunna betala kommunanställda för att arbeta mindre. Det ägnar sig, som väntat, inte åt något annat än populistisk symbolpolitik. Artikeln i sin helhet:

En ny sammansättning miljö- och vänsterpartister fäktar vidare för sitt illa underbyggda förslag om att minska arbetstiden för dem som arbetar i Skövde kommuns sektor för vård och omsorg. Peter Sögaard (MP) och Gabryjel Blom (V) ber oss om hjälp att redovisa diverse fakta och underlag (SLA 1/2). Själva har de inte bemödat sig med att ta fram och sätta sig in i grundläggande uppgifter, trots att dessa är öppna och tillgängliga för alla.

Vi har redovisat att den årliga kostnaden för att minska arbetstiden med 25 procent är 100 miljoner kronor och att det motsvarar en hel krona i kommunalskatt. Vi har frågat hur det ska det betalas? Något svar har vi ännu inte sett skymten av. Ytterlighetsvänsterns populism står utan ekonomisk täckning.

Den årliga merkostnaden för sjukfrånvaron i sektorn är i Skövde cirka 16,6 miljoner kronor. Även om V-MP-experimentet skulle leda till noll procents sjukfrånvaro, skulle alltså merkostnaden bli cirka 84 miljoner kronor. Detta är nu osannolikt. Det av MP och V omhuldade Göteborgsexemplet visade ju istället på en minskning med måttliga 0,6 procent, vilket i Skövde skulle motsvara en besparing om 100 000 kronor.

Det krävs inga längre eller avancerade beräkningar för att konstatera att arbetstidsförkortning är en mindre lyckad, men väldigt kostsam metod för att minska sjukfrånvaron inom vård- och omsorgssektorn. Men om man, som företrädarna för MP och V, ändå blint framhärdar och hävdar idéns förträfflighet, måste man också i anständighetens namn berätta om hur man tänker sig finansieringen.

Vi återupprepar frågorna en sista gång: Var ska ni hämta 100 miljoner kronor per år? Hur ska ni finansiera ert förslag?

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Theres Sahlström (M)
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

LÄNKAR:

Hur ska ni finansiera ert förslag? – SLA 13 februari 2017
Låt oss få se alla siffrorna – SLA 01 februari 2017
Hur mycket vill V och MP höja skatten? – SLA 25 januari 2017
Vad gör M för att komma tillrätta med sjukfrånvaron – SLA 21 januari 2017
Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017


Bloggat på sla.se.
Desktop