Anders G Johansson
Kategori. kvotering

Dåligt förslag för landets föräldrar

Idag presenterade S-MP-regeringen sin utredning om hur föräldraförsäkringen ska göras mer jämställd. Utredaren föreslår att fem månader ska öronmärkas för vardera förälder. Det är en ökning från dagens tre månader (som jag tycker är för mycket redan det). Det var utmärkt att oppositionen i riksdagen snabbt deklarerade att den avser att stoppa detta förslag.

För det är ett dumt och dåligt förslag. Riksdagen borde inte alls lägga sig i hur dagarna ska tas ut. Det är ett beslut som bäst fattas vid köksbordet i samförstånd mellan mamma och pappa utifrån familjens specifika situation. Ingen familj är den andra lik. Var och en som är eller som har varit småbarnsförälder vet hur svårt det är att få ihop vardagen och få den att fungera.

Därför lämpar sig föräldraförsäkringen synnerligen illa för klumpiga pekpinnar och förmanande pekfingrar. Därför är det folkliga motståndet mot ytterligare politisk klåfingrighet på området kompakt. Men även om regeringens utredning huvudsakligen är dålig medger jag att den ändå innehåller små ljusglimtar. Det är bra att utredaren vill öka flexibiliteten i uttaget och ge föräldrar möjlighet att överlåta dagar till andra. Det kan underlätta att få ihop vardagen och det är ju just det som det handlar om för föräldrarna. Det borde också vara politikernas intresse.

LÄNK:

Förslaget: Fem öronmärkta pappamånader – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om föräldraförsäkringen

Vänsterkurr friar föräldraförsäkring?

Rör inte till

Jag slötittar på kvällsnyheterna. Som vanligt är det ett rikt flöde av ledsamheter som fladdrar förbi: Det handlar om den otyglade ondska som den s k ”Islamiska staten” i det närmaste ostört tillåts terrorisera människor med. Det handlar om kriget i östra Ukraina, där många civila igår dödades av ryska vapen. Det handlar om att extremvänstern går fram kraftigt i Grekland, vilket genererar berättigad oro i framförallt eurozonen.

Men så kommer en i alla en nyhet som skänker viss glädje i stunden. Vänsterpartiet – av alla partier – hotar att fälla S-MP-regeringens förslag om en tredje pappamånad. Den tredje pappamånaden är inte ett tillräckligt långtgående ingrepp i de svenska familjernas vardag för att tillfredsställa den yttersta vänstern, som då hellre sätter sig på tvären. Åtminstone hotar partiet nu med det i hopp om att bli inbjudet till överläggningar med regeringspartierna om saken.

Frågan om ytterligare begränsning av valfriheten i föräldraförsäkringen kan knappast bakas in i en budget och är därmed ”ett av flera tusen beslut” där de borgerliga partierna – oberoende av Decemberöverenskommelsen – skulle kunna bedriva aktiv oppositionspolitik och köra över regeringen. Dessvärre är frågan om föräldraförsäkringen inte föremål för samsyn mellan de ickesocialistiska partierna. Detta då Folkpartiet går armkrok med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och välsignar den tredje pappamånaden.

Min och Moderaternas uppfattning är att det ska vara upp till föräldrarna att i förtroliga samtal vid köksbordet besluta om hur de ska ta ut sina föräldradagar. Det ska göra det på det sätt som bäst passar familjens förutsättningar och vardag. De ska göra det fria från maktens myndiga pekpinnar.

På vänsterkanten kivas man nu om vilken grad av förmynderi man ska påtvinga Sveriges föräldrar. Det vore förvisso en smula lustigt men än mer välgörande om detta politiska kurr leder till en blockering i frågan och att föräldraförsäkringen lämnas orörd. Dessutom vore det fullt rumligt. För det finns nämligen ingen efterfrågan på sådana reformer bland dem som berörs; föräldrarna. Mätning efter mätning visar att det folkliga motståndet mot ytterligare kvotering i föräldraförsäkringen är kompakt. Det är ännu ett elitprojekt inom kategorin social ingenjörskonst. Måtte det haverera.

LÄNKAR:

Vänstern kan fälla tredje pappamånaden – SVT 25 januari 2015
Tidigare blogginlägg om kvotering

Tredje pappamånad?

Rör inte tillJag känner att jag måste skriva något om det beslut om en tredje pappamånad, som slogs fast av Folkpartiets landsmöte i helgen. Jag tycker det är ett trist och tokigt beslut. Jag har väldigt svårt att förstå hur detta lilla och annars småtrevliga, liberala parti har något att vinna på att anslå en ickeliberal hållning, som dessutom är i konflikt med folkviljan.

Men partistrategerna har uppenbarligen identifierat jämställdhetsfrågorna som betydelsefulla (vilket de är) och partiets jämställdhetsminister Maria Arnholm som ett tungt vallokomotiv. Folkpartiet ska inte bara vara ”skolpartiet”. Det ska nu vara ”Sveriges vassaste feministiska parti”, lär demokratiminister Birgitta Ohlsson yttrat på landsmötet. För mig råder det motsatsförhållande mellan liberalism och kvotering. Ändå var det just Folkpartiet som drev igenom den första kvoteringen av föräldraförsäkringen under regeringen Bildt på 90-talet.

Något djupare folkligt intresse för att den politiska överheten ska beskära barnfamiljernas handlingsutrymme finns inte. Tvärtom. Väljarna ser inte den nuvarande ordningen som något problem. Opinionsmätning efter opinionsmätning brukar visa att det råder ett kompakt motstånd mot att ytterligare reglera föräldraförsäkringen. Det är alltså inte en uppenbart listig valfråga, som Folkpartiet har snickrat ihop.

För mig är det fortfarande självklart att det är familjen och barnets vårdnadshavare, som i samförstånd ska avgöra hur de ska ta ansvar för barn och familj i sin vardagen. Inte politiker i riksdagen. Det ska inte vara borgerliga partier som tar initiativ till att beskära människors frihet och handlingsutrymme. I den grenen kan de inte och ska de inte konkurrera med de socialistiska partierna.

/Anders G J

PS

Idag på morgonen uppmärksammades detta blogginlägg i Mediekrönikan i SR P1!

LÄNKAR:

FP: ytterligare en pappamånad – Svenska Dagbladet 17 november 2013
Tidigare blogginlägg om och mot kvotering
Mediekrönikan – SR P1 18 november 2013


Bloggat på sla.se.
Desktop