Anders G Johansson
Kategori. polis

Moment 22

Nu har jag läst Länsstyrelsens i Västra Götalands avslagsbeslut för Skövde kommuns ansökan om att kamerabevaka centrala delar av Skövde samt Södra Ryds centrum. Som sitt främsta argument för avslag anför myndigheten att det bör vara Polismyndigheten, inte kommunen, som ansöker om kameraövervakning. Detta eftersom Polismyndigheten till skillnad från kommunen är en brottsbekämpande myndighet. Länsstyrelsen menar också att kommunen inte har lyckats styrka att behovet av övervakning berättigar till det ”integritetsintrång” som kamerabevakning anses utgöra utifrån nuvarande lagstiftning.

Kommunen upplever att det finns behov av kamerabevakning. Men eftersom Polisen inte har genomfört kamerabevakning ska inte heller kommunen få göra det, enligt Länsstyrelsen. Därmed hindras kommunen från att vidta åtgärder som skulle kunna komplettera Polisens arbete. Eller snarare att kompensera för Polisens otillräckliga närvaro. Den statliga, brottsbekämpande myndigheten har inte tillräckliga resurser. Den statliga, tillståndsgivande myndigheten hindrar kommunen från att understödja och hjälpa till. Det är ett sorgligt Moment 22. Staten vänder ryggen åt otrygga invånare och tvingar i förlängningen kommunen att vidta åtgärder som är avsevärt mer kostnadskrävande än att montera kameror. Det är eländigt och det är orimligt.

Jag bedömer det vara utsiktslöst att överklaga Länsstyrelsens tråkiga beslut. Detta eftersom den bisarra Kameraövervakningslagens dagar är räknade. I slutet av maj nästa år ska lagen skrotas och ersättas av en Kamerabevakningslag, som ska underlätta för bland annat kommuner att använda kameror i sitt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Även om även denna lag har uppenbara och svårbegripliga brister, kommer den tvinga Länsstyrelsens myndighetsutövning att bli mer verklighetsförankrad.

Därför tycker jag att man bör invänta den nya lagens ikraftträdande och därefter skyndsamt förnya ansökan. Det innebär att Skövdes trygghetssatsning fördröjs i ett halvår. Men Allians för Skövdes målsättning är klar och tydlig: 2018 ska både tillstånd och bevakningskameror vara på plats.

LÄNKAR:

Nej till kameror på Skövdes gator “bara fördröjer” – Skövde Nyheter 14 december 2017
Länsstyrelsens beslut ang. ansökan om bevakningskameror i Skövde centrum
Länsstyrelsens beslut ang. ansökan om bevakningskameror i Söda Ryds centrum
Tidigare blogginlägg om kameror

Håll tillbaka dem som hotar vårt samhälle

På lördag väntas centrala Göteborg bli scenen för hat, ondska, brutalitet och våld. Ett stort antal anhängare av den nynazistiska rörelsen Nordiska motståndsrörelsen (NRM) kommer att marschera på gatorna. Ett ännu större antal medlemmar i den internationella våldsvänstern kommer att komma dit för att söka konfrontation och våldsam uppgörelse. Mittemellan kommer den svenska polisen att stå. Poliser som riskerar liv och lem för att upprätthålla lag och ordning.

Jag är som så många andra riktigt orolig för hur lördagen i Göteborg kommer att te sig. Jag befarar kravaller, förstörelse och blodspillan. Kostnaderna för upprätthålla demonstrationsfriheten är enorma. Jag menar att de är orimliga.

De senaste veckorna har det förts diskussioner om huruvida det är rätt att nazister ska ha rätt att demonstrera. Flera intellektuella tyckare, som jag har djup respekt för, menar att det vore oförenligt med de grundläggande åsikts- och yttrandefriheterna om demonstrationsfriheten snörptes och begränsades. Jag inser också att det är vanskligt och komplicerat att laborera med dessa fundamentala friheter. Men jag tycker trots allt att man måste kunna göra mer för att försvara det demokratiska samhället från dem som vill förgöra det.

De skränande och taktfast stampande varelser som ska marschera i Göteborg på lördag är ju inte bara ett gäng förvirrade och historielösa typer med en vidrig värdegrund. De är också medlemmar i en organisation som inte bara predikar hat och våld, utan också praktiserar hat och våld. Det är ett kriminellt gäng. Jag tycker inte att organisationsfriheten med självklarhet behöver  omfatta sammanslutningar som har kriminalitet som verksamhetsidé. Det borde kunna göras olagligt att vara medlem i en sådan organisation.

Och om det befinns vara omöjligt att göra denna inskränkning i den grundlagsfästa organisationsfriheten, måste staten kunna vara tuffare mot de kriminella individer som bär upp farliga organisationer. Den som är dömd för hatbrott eller som har dömts för vålds- eller ordningsstörande brott i anslutning till tidigare demonstrationer eller möten på allmän plats, borde också kunna dömas till demonstrationsförbud i ett antal år. För det är väl inte självklart att människor återkommande ska få missbruka sina grundläggande fri- och rättigheter till att hota och kränka andra? Det skulle ge möjlighet för Polisen att plocka ut ledarsgestalterna, tillika de mest notoriska brottslingarna, ur tåget.

Jag tänker på de poliser som ska stå i linjen på lördag, trängda mellan våldsverkande drägg på båda sidor. Jag ber för att ingen ska skadas och jag hoppas och tror att de ska ro iland uppgiften. Men jag tycker att det är eländigt att en gigantisk poliskommendering ska behöva avdelas för att parera våldshögerns och -vänsterns sammandrabbning. Jag förmodar att när ett stort antal poliser koncentreras till centrala Göteborg, får det konsekvenser för ordningen på andra håll i landet.

Det är vid den här sortens samhällspåfrestande händelser som jag tycker att Polismyndigheten ska kunna rekvirera personal och materiel från Försvarsmakten. Det hade varit utmärkt om polisstyrkan i Göteborg kunde kompletterats med ett skyttekompani med fordon. De skulle kunna vara behjälpliga med övervakning, upprätthålla avspärrningar, kontrollera inpassering och – om nödvändigt – även göra insatser för att hålla ner kravaller och återställa ordning.

Det medger nu inte lagen, som är präglad av de tragiska händelserna i Lunde i västernorrländska Ådalen 1931. Men den borde kunna göra det, menar jag. Militären har nu, på ett helt annat sätt än på 1930-talet, förmåga att ingripa mot andra hot och störande händelser än de rent militära. Deltagandet i olika internationella insatser med varierande konfliktskalor har medfört att militären utvecklat förmåga att uppträda flexibelt och göra anpassade insatser.

När jag själv tjänstgjorde på det svenska skyttekompaniet i Kosovo 2007 var ”riot control” en uppgift som övades var och varannan vecka. Tillvägagångssättet, taktiken och tekniken var hämtad från den svenska polisen. Och utrustning fanns i form av batonger, sköldar samt icke dödliga vapen såsom OC-spray och gummiprojektiler till automatkarbinernas granattillsatser. Vi hade god förmåga att göra stabila insatser och att upprätthålla ordning, utan att bruka övervåld.

Vi måste göra mer för att hålla tillbaka de onda krafter, som på olika sätt vill störta vårt demokratiska samhälle mot avgrunden. Vi måste göra mer för att hindra dem som ser våld, förstörelse och ödeläggelse som sin främsta ambition. Och vi kan, menar jag, göra detta utan att göra uppenbart våld på den demokratiska statens grundläggande principer.

Slutligen vill jag påpeka att ovanstående resonemang gäller generellt om all de olika rörelser och krafter som från olika utgångspunkter strävar mot vårt fria samhälles förgörelse. Relativisering är således överflödig och undanbedes.

Dags att ge Ygeman sparken

SLA publicerar min artikel om den allvarliga polisbristen och S-MP-regeringens allvarliga tillkortakommanden på området. Moderaterna i Skövde menar att det är så allvarligt att Alliansen bör rikta misstroendevotum mot inrikesminister Anders Ygeman. Artikeln i sin helhet:

Polisen har nu bekräftat att antalet s k särskilt utsatta områden har ökat till 23 (från 15 st december 2015). Det är områden där svensk lag satts på undantag och där våld, hot och kriminalitet präglar vardagen. En så destruktiv miljö utgör god jordmån för rekrytering till kriminella nätverk och utveckling av våldsbejakande extremism. Att myndigheterna tappat kontrollen och ej förmår hindra, eller ens bromsa, denna utveckling är allvarligt.

Samtidigt sjunker andelen uppklarade brott till en nivå som är den lägsta på 16 år. Otryggheten breder ut sig. Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar att var tredje kvinna känner sig otrygg för att vistas utomhus om kvällarna. Detta i sitt eget bostadsområde.

Polisen gör ett beundransvärt arbete i kampen mot brottsligheten, men saknar resurser för att nå framgång i sin mycket svåra uppgift. För detta vilar ett mycket tungt ansvar på S-MP-regeringen, som passivt har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs.

Polisbristen är den mest besvärande faktorn. Regeringen har skjutit nödvändiga satsningar på framtiden. Huvuddelen av regeringens utlovade satsningar infaller först 2019, dvs efter nästa val. Huvuddelen av de 700 miljoner kr, som regeringen sköt till i vårbudgeten, har gått till att betala tillbaka det lån som Polismyndigheten tagit för att finansiera löner. Några nya poliser har inte tillkommit. Tvärtom! Poliser väljer i en oroande hög takt att lämna yrket. Enligt Svenska Dagbladet har hela 278 ingripandepoliser slutat bara hittills i år.

Om poliserna ska bli fler, måste fler befintliga poliser motiveras att stanna kvar. Moderaterna föreslog i sin budgetmotion en kraftfull satsning på Polisen redan 2017. Detta för att ge utrymme för att höja polislönen med i genomsnitt 2000 kr/månad samt för att höja standarden på polisernas personliga utrustning. Moderaterna avsätter också medel för att öka antalet poliser, så att de år 2020 ska vara 2000 fler. 2025 ska landet ha 25 000 fler poliser.

Men regeringen gör ingenting, annat än att betala tillbaka den anslagskredit som Polismyndigheten sett sig nödgad att använda. Med armarna i kors betraktar inrikesminister Anders Ygeman passivt den dystra och allvarliga utvecklingen och skjuter åtgärder på framtiden. Det är minst sagt klandervärt.

Alliansen har äntligen förklarat sig vara redo att rikta misstroendevotum mot enskilda statsråd. En skadligt passiv och undermålig politik på rättsområdet är skäl till att ta till denna åtgärd. S-MP-regeringens politik har nått vägs ände och Anders Ygeman har förbrukat sitt förtroende och skadat rättsstatens. Det är därför dags för de borgerliga partierna att i riksdagen utkräva ansvar och kräva hans avgång.

LÄNKAR:

Dags att ge Ygeman sparken – SLA 22 juni 2017
Polisen: 5000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden – DN 20 juni 2017
Polisens extramiljoner åts upp av lån – SvD 18 juni 2017
Poliser flyr arbete på gatan – SvD 06 juni 2017
Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår – BRÅ 10 januari 2017
Rekordfå brott klaras upp efter polisens omorganisation – DN 30 augusti 2016
Moderaternas budgetmotion för 2017

Bloggat på sla.se.
Desktop