Anders G Johansson
Kategori. skatt

Fördel Alliansen

Periodens sista budgetmöte genomfördes idag i Skövde. I god ordning och med betryggande majoritet har förslaget från Alliansen beslutats. I realiteten innebär det att det vid halvtid är fördel Alliansen. Budgeten ska ju beslutas igen i höst av det då nyvalda kommunfullmäktige.

Alliansens budget innebär att Skövde kommun fortsätter att investera för utveckling och tillväxt och upprätthåller kvalitén i sina verksamheter. Vi investerar i bland annat förskolor, utbyggnad av en skola, vägar samt gång- och cykelvägar, äldrecenter och gruppbostäder. Skolans budgetram förstärks med 10 miljoner kr utöver de medel som tillförs med anledning av att barnen blir flera.

Skatten hålls på oförändrad nivå, vilket innebär den femte lägsta kommunalskatten i länet. Mot Alliansens förslag stod olika yrkanden från S, V och MP om skattehöjningar från 30 till 89 öre. Skatteprognoserna ser dock dystert mörka ut. Antalet arbetande timmar planar ut under de kommande åren och det gör därmed också skatteintäkterna.

Det är oroväckande att Sveriges rödgröna regering för en ansvarslös finanspolitik. Skatterna har höjts med 60 miljarder kr och de offentliga utgifterna har ökat med 100 miljarder kr. Sparandet under högkonjunkturen inskränker sig till historiskt låga 1 % av BNP. Det innebär att ladorna riskerar att vara tomma när konjunkturen vänder och viker. Statens muskler riskerar att vara för svaga för att hålla igång den svenska ekonomin.

I Skövde investerar Alliansen för tillväxt och framväxt av nya jobb. Vår Skövdemodell för att föra människor från utanförskap mot och till jobb har varit framgångsrik. Vi har nyligen lagt förslag om en integrationspolitisk plan som ansluter till en strikt arbetslinje. Vi ställer ökade krav på arbete och deltagande i åtgärder som leder mot arbete. Vi utvecklar tydliga incitament för att lämna bidragsberoende och gå mot egenförsörjning.

Men det räcker inte. Sverige behöver en regering som hushållar med skattepengarna och som stärker arbetslinjen. Sverige behöver en moderatledd regering.

LÄNKAR:

Het budgetdebatt om satsningar på skolan – SLA 20 juni 2018
Alliansens budgetförslag röstades igenom – Skövde Nyheter 20 juni 2018

Dags att ta snusförnuftet till fånga

EUEuropaModeraternaNyheterskattsnustobak

Idag publicerar Skövde Nyheter en kort debattartikel från mig. Den handlar om snus och det orimliga i att denna harmlösa produkt hanteras så styvmoderligt både i Sverige och EU. Du kan läsa artikeln på SN:s sida, eller nedan.

Skövde Nyheter och andra medier rapporterar att ännu en vetenskaplig undersökning slagit fast att de negativa hälsoeffekterna av snus är mycket ringa. Medan den hälsovådliga röktobaken bara under 2016 skördade ofattbara 6,3 miljoner människoliv i världen, kunde inte ett enda dödsfall härröras till snus.

Men trots att rökning är så oerhört mycket farligare och dödligare än snusning, är det snuset som är satt på undantag. Snuset är den enda tobaksprodukten som är förbjuden i EU. Att vi svenskar trots allt kan fortsätta att snusa, beror på att vårt land förhandlade sig till ett permanent undantag vid inträdet i Europeiska Unionen.

Genom att inte vilja lätta på det europeiska snusförbudet hindrar inte bara EU-kommissionen flera svenska snusproducenter från att konkurrera och sälja sina produkter på den europeiska marknaden. Den avhändigar sig möjligheten att ge många miljoner rökande européer ett fullvärdigt och avsevärt mer hälsosamt tobaksalternativ. Om rökare istället övergick till att bli snusare, skulle folkhälsan förbättras väsentligt, dödstalen sjunka och sjukvårdskostnaderna högst sannolikt minska.

Men även i Sverige dras, mot bättre vetande, rök- och snustobak över en och samma kam. EU:s tobaksdirektiv styr lägstanivåerna och hur röktobak ska beskattas. Men de EU-gemensamma reglerna omfattar inte snuset, eftersom det ju för denna vara råder ett svenskt undantag. Sverige skulle alltså kunna tillåta en lägre skatt på denna den minst hälsofarliga tobaksprodukten. Sverige skulle med ekonomiska incitament styra över tobaksbrukare från dödsbringande cigaretter till harmlösa prillor. Men icke. Snuset beskattas i nivå med röktobaken och skatten är ständigt ökande. På tjugo år har skatten på snusdosan ökat med mer än 250 procent!

Detta är orimligt. Den styvmoderliga behandlingen av det svenska snuset måste upphöra. Självklart bör svenskt snus få säljas i övriga Europa. Självklart ska snuset beskattas lägre än röktobaken. Det vore en snusförnuftig ordning.

Anders G Johansson,
moderat

LÄNKAR:

Dags att ta snusförnuftet till fånga – Skövde Nyheter 14 november 2017
Ny studie – inget dödsfall kan kopplas till snus – Skövde Nyheter 11 november 2017

Otidsenlig skatt

Besynnerligt att Moderaterna och borgerligheten slöt upp för införande av en maffig radio- och TV-skatt. Licensen är förvisso otidsenlig, men det är den gigantiska public service-verksamheten också.
 
Skatter ska man vara försiktig med. Skatt ska användas för att betala gemensamma nödvändigheter. För att rättfärdiga införandet av en ny skatt, skulle man därför först behöva definiera vad den ska användas för. Det har inte gjorts. Skatten har dimensionerats för att SVT och SR ska kunna sitta i orubbat bo med ett oförändrat utbud och omfång.
 
Jag tycker själv att det är rimligt att, främst av beredskapsskäl, med skatt finansiera allmän tillgångtill samhällsinformation och nyheter. Men inte mer. Då skulle skatten ha bli avsevärt lägre än vad som nu är fallet.

LÄNKAR:

Tidigare inlägg om TV-licens och -skatt

Moderaterna prioriterar tryggheten

Idag publicerar SLA (äntligen) mitt svar till Rolf Moberg, som (SLA 01 juli) efterlyser konkreta förslag från Moderaterna. Sådana finns det emellertid gott om i Moderaternas budgetmotion. Om det berättar jag i min artikel.

Rolf Moberg ställer sig i SLA (1 juli) frågande till hur Moderaterna ska finansiera sin omfattande satsning på Polisen, vilken bland annat innebär en löneförstärkning om i genomsnitt 2000 kr/månaden samt en modernisering av polisernas utrustning till en kostnad om 2000 miljoner kronor. Allt för att behålla antalet anställda poliser och för att öka antalet poliser med 2000 till 2020. Målet är att Sverige år 2025 ska räkna 25 000 poliser.

Satsningen är finansierad till sista kronan i den budgetmotion som partiet lagt i Sveriges riksdag. För 2017 budgeterade Moderaterna för ett 1,19 miljarder kr högre anslag till Polismyndigheten än S-MP-regeringen.

Moderaterna prioriterar istället bort flera av regeringens utgifter. Vi slopar bland annat byggsubventionerna, vilka visat sig vara verkningslösa. Bara med denna åtgärd frigörs cirka sex miljarder kronor. Vi vill vidare effektivisera myndigheterna och vi säger nej till inrättandet av regeringens nya Jämställdhetsmyndighet, vilken har en mycket oklar roll och uppgift.

Moderaterna vill också minska kostnaderna för nyanlända. Bland annat föreslår vi enklare boendeformer för ensamkommande. Vidare vill vi strama åt välfärdssystemen så att det tillkommer dem som arbetar, har permanent uppehållstillstånd eller är svenska medborgare. Slutligen har Moderaterna, för att kunna genomföra väsentliga satsningar och ändå nå överskott, föreslagit att den reducerade momsen (på bland annat livsmedel, restaurangbesök och hotellboende) ska höjas från 12 till 13 procent.

Men det långsiktigt viktigaste för vårt välstånd är att vi är många som arbetar. Det kräver åtgärder. Det är därför som Alliansen föreslår en utbyggnad av RUT, som ska leda till att fler kan få jobb med hushållsnära tjänster. Det är därför Moderaterna vill införa ett bidragstak, så att det aldrig kan löna sig mer att lyfta bidrag än att gå till jobbet. Det är därför som Moderaterna säger nej till många av S-MP-regeringens skattehöjningar, om totalt 39 miljarder kr, som direkt hämmar och bromsar företagande och arbete och istället riskerar att driva företag ut ur Sverige.

Det är genom att stå fast vid arbetslinjen, hushålla med skattemedlen och prioritera bland åtagandena som Moderaterna vinner utrymme för en omfattande satsning på Polismyndigheten. Det gör inte S-MP-regeringen. Den står passivt handfallen och skjuter nödvändiga åtgärder på framtiden.

Anders G Johansson
Moderaterna i Skövde

LÄNKAR:

Moderaterna prioriterar tryggheten – SLA 10 juli 2017
Jag ser inga konkreta förslag – SLA 01 juli 2017

Hur ska MP och V finansiera förkortningen?

I dagens SLA sätter jag och Theres Sahlström (M) punkt för debatten om arbetstidsförkortning. Några svar på våra frågor tycks vi inte få. Det är uppenbart att V och MP inte har en aning om var de ska leta fram 100 miljoner kronor för att kunna betala kommunanställda för att arbeta mindre. Det ägnar sig, som väntat, inte åt något annat än populistisk symbolpolitik. Artikeln i sin helhet:

En ny sammansättning miljö- och vänsterpartister fäktar vidare för sitt illa underbyggda förslag om att minska arbetstiden för dem som arbetar i Skövde kommuns sektor för vård och omsorg. Peter Sögaard (MP) och Gabryjel Blom (V) ber oss om hjälp att redovisa diverse fakta och underlag (SLA 1/2). Själva har de inte bemödat sig med att ta fram och sätta sig in i grundläggande uppgifter, trots att dessa är öppna och tillgängliga för alla.

Vi har redovisat att den årliga kostnaden för att minska arbetstiden med 25 procent är 100 miljoner kronor och att det motsvarar en hel krona i kommunalskatt. Vi har frågat hur det ska det betalas? Något svar har vi ännu inte sett skymten av. Ytterlighetsvänsterns populism står utan ekonomisk täckning.

Den årliga merkostnaden för sjukfrånvaron i sektorn är i Skövde cirka 16,6 miljoner kronor. Även om V-MP-experimentet skulle leda till noll procents sjukfrånvaro, skulle alltså merkostnaden bli cirka 84 miljoner kronor. Detta är nu osannolikt. Det av MP och V omhuldade Göteborgsexemplet visade ju istället på en minskning med måttliga 0,6 procent, vilket i Skövde skulle motsvara en besparing om 100 000 kronor.

Det krävs inga längre eller avancerade beräkningar för att konstatera att arbetstidsförkortning är en mindre lyckad, men väldigt kostsam metod för att minska sjukfrånvaron inom vård- och omsorgssektorn. Men om man, som företrädarna för MP och V, ändå blint framhärdar och hävdar idéns förträfflighet, måste man också i anständighetens namn berätta om hur man tänker sig finansieringen.

Vi återupprepar frågorna en sista gång: Var ska ni hämta 100 miljoner kronor per år? Hur ska ni finansiera ert förslag?

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

Theres Sahlström (M)
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

LÄNKAR:

Hur ska ni finansiera ert förslag? – SLA 13 februari 2017
Låt oss få se alla siffrorna – SLA 01 februari 2017
Hur mycket vill V och MP höja skatten? – SLA 25 januari 2017
Vad gör M för att komma tillrätta med sjukfrånvaron – SLA 21 januari 2017
Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

Hur mycket vill V och MP höja skatten?

Idag replikerar jag och Theres Sahlström (M) på V:s och MP:s genmäle i SLA (21 januari) om deras förslag om sextimmars arbetsdag. Sammanfattningsvis är det rysligt dyrt och ger försumbara effekter i utbyte. Hur kalaset ska betalas har inte V och MP ingen aning om. I alla fall har de inte berättat om det. Artikeln i sin helhet:

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har visserligen rätt på tre punkter i sin replik till oss i SLA 21/1. Arbetsmiljön är viktig att beakta, arbetsgivaren har ansvar för att medarbetare inte drabbas av ohälsa på grund av arbetet och välfärden behöver engagerad personal. Därefter går de dock vilse i ett utfall mot ledarskap inom sektorn på ett sätt som är osakligt men också osmakligt. De ställer frågor men ger inga som helst svar.

Ingen har ifrågasatt att det upplevs positivt att få lika betalt för mindre arbetstid, eller att få mer betalt för oförändrad arbetstid. Men erfarenheterna från hittillsvarande försök visar att arbetstidsförkortning inte i nämnvärd grad påverkar sjukfrånvaron. Även om en sextimmarsdag just här i Skövde, mirakulöst och mot alla odds, skulle medföra att sjukfrånvaron minskade till noll, skulle merkostnaden för detta vara 80 miljoner kronor per år. Det tycker vi är en orimlig kostnad.

Nämnden har tillsammans med sektorn, arbetsgivarutskottet och personalenheten redan vidtagit åtgärder och arbetet med uppföljning och ytterligare åtgärder fortgår kontinuerligt. För att nämna några så har grundbemanning setts över, tillgång till vikarier förbättrats genom fler anställda i bemanningspoolen och antalet medarbetare per chef minskats. Vidare har tillgången till kvalitetshandledare ökat för att ytterligare stärka arbetet med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet förblir oss svaret skyldigt. Vi tycker att Skövdeborna och personalen förtjänar att få besked om hur ni har tänkt att förslaget ska bekostas. Tänker ni er stora nedskärningar av andra välfärdsverksamheter? Eller med hur mycket är ni beredda att höja skatten?

Theres Sahlström (M)
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden Skövde

Anders G Johansson (M)
gruppledare, Skövde

LÄNKAR:

Hur mycket vill V och MP höja skatten? – SLA 25 januari 2017
Vad gör M för att komma tillrätta med sjukfrånvaron – SLA 21 januari 2017
Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

Dyrt vänsterexperiment med små vinster

I dagens SLA skriver jag och partivännen Theres Sahlström, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Skövde, om V:s och MP:s förslag om att förkorta arbetstiden. Ett vårdslöst dyrt förslag för skattebetalarna, som inte ger några vinster. Varken i bättre omvårdnad eller i minskade sjukskrivningar. Här är artikeln:

Vid årsskiftet avslutades det uppmärksammade försöket med arbetstidsförkortning för ett urval anställda vid ett äldreboende i Göteborg. Resultatet av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets politiskt initierade experiment resulterade där i ett präktigt fiasko. Till priset av att öka lönekostnaderna med dryga 25 procent förmådde man minska sjukfrånvaron med ynkliga 0,6 procent.

Detta dyra misslyckande borde inte vara något att inspireras av och ta efter, tycker vi. Men i Skövde tycker Vänsterpartiet och Miljöpartiet annorlunda. I en motion till kommunfullmäktige föreslår de att kommunen ”inför sextimmars arbetsdag alternativt trettiotimmarsvecka med bibehållen lön inom hela eller delar av sektor vård och omsorg”.

Motionärerna Carlos Bobadilla (V), Peter Sögaard (MP) och Elisabeth Gustafsson (MP)har inte bemödat sig med att redovisa en idé för hur detta mycket kostsamma förslag ska finansieras. De verka faktiskt inte ens ha undersökt vilka kostnaderna för Skövdes skattebetalare skulle bli. Men det har vi. En arbetstidsreform omfattande hela sektorn skulle rendera i en merkostnad om dryga 100 000 000 kr per år. Det motsvarar ungefär halva årskostnaden för kommunens äldreboendeplatser, eller två tredjedelar av kostnaden för hela hemtjänsten under samma tid. Det motsvarar också en krona i kommunalskatt. Samtidigt skulle kostnaderna för sjukfrånvaro minska med blygsamma 100 000 kr, enligt erfarenheterna från Göteborg.

Det förtjänas att i sammanhanget påpeka att fackförbundet Kommunal, vilket organiserar huvuddelen av de anställda medarbetarna i vård- och omsorgssektorn, inte driver kravet på förkortad arbetstid. Bland annat befarar man att arbetsdagarna skulle bli stressigare, när arbetstiden minskar. Det är svårt att se hur våra äldre och personer med funktionsnedsättning skulle gynnas av detta. Men deras välfärd är heller inte utgångspunkten för förslaget och är således inte någon aspekt som motionärerna ägnar någon möda åt att utveckla i sin text.

Vi vill avslutningsvis ställa några frågor till V och MP i Skövde. Hur tänker ni finansiera ert förslag? Är ni redo att höja kommunalskatten med en krona, eller prioritera bort annan verksamhet motsvarande 100 miljoner kronor? Vilket resultat och vilka vinster tror ni att man skulle kunna göra i Skövde, som man inte lyckades med vid försöket i Göteborg?

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Theres Sahlström (M),
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

LÄNK:

Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

Tuffare tag mot unga ligister

De skamliga händelserna i Ryd i Skövde under nyårshelgen diskuteras i staden.

Jag blir upprörd varje gång som någon förklarar förekommande huliganism med att ungdomar tycker sig ”ha för lite att göra”. Och jag blir förvånad när det hävdas att det är kommunens uppgift att sysselsätta dem med något konstruktivt och trevligt.

Min utgångspunkt är att våldsverkare och vandaler aldrig är ursäktade. Det finns aldrig något som rättfärdigar våld eller skadegörelse. Det är alltid lika förkastligt.

Vidare förhåller det sig så att vi skattebetalare redan lägger omfattande resurser för att ge unga människor i olika åldrar möjlighet att göra vettiga saker på sin fritid. Flera kommunalt avlönade och många ideellt arbetande människor gör storartade insatser inom olika verksamheter för att engagera och utveckla unga människor. Det som saknas idag är knappast möjligheter. Det som saknas är förväntningar på människor och krav från samhället. Samt tidiga och tydliga sanktioner mot dem som tar sig den sjuka friheten att kränka andra och deras egendom.

Det är således inte kommunens fel att ett knippe unga huliganer skjuter en frisörsalong sönder och samman i Ryd. De som ska klandras är snarare de föräldrar som uppenbarligen totalt har misslyckats med att inpränta hut, hyfs och anständiga värderingar i sina ättelägg.

Det som behövs nu är knappast mer av kommunala fritidsjippon. Det behövs däremot en tydligt uttryckt förväntan om att de som är föräldrar faktiskt ska uppträda som sådana. Det behövs vidare mer av poliser som kan upprätthålla lag, ordning och trygghet. Och det behövs strängare straff och tydligare sanktioner, även mot yngre förbrytare.

Samhället måste stå upp, vara starkt och markera anständiga gränser. Samt vara resolut sträng mot dem som inte förmår sig att hålla sig inom dem.

Borgerlig budget för 2017

Så har ännu en budget beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Som brukligt, i alla fall sedan kommunreformen i begynnelsen av 1970-talet, antogs det borgerliga förslaget. Denna gång efter votering med röstsiffrorna 29 mot 21. SD:s och MP:s ledamöter (6 + 3) avstod i huvudvoteringen, dvs när deras eget resp. förslag hade fallit och endast Alliansens och sossarnas förslag återstod. V och MP spelade för övrigt med vardera en man kort, vilket jag tycker är en smula anmärkningsvärt eftersom budgeten är årets i särklass viktigaste beslut.

Några väldiga, himlastormande politiska skillnader framkom nu inte under den fyra timmar långa debatten. Skillnaden mellan de båda förslagen till driftbudget utgjordes av tio miljoner kronor. I en budget på nästan 2,5 miljarder är detta ytterst blygsamma avvikelser. Men de röda ansträngde sig likväl som vanligt för att få de små avvikelserna att framstå som avgrundsdjupa, ideologiska klyftor. Dessutom kryddade de oblygt sin budget med ”satsningar”, som de inte avdelat en enda krona för att finansiera.

Ett sådant S-signerat fantasiprojekt är ett konserthus på Brända tomten. Sossarna föreslog att kommundirektören skulle få i uppdrag att ”starta upp arbetet med att tillskapa” ett sådant under mandatperioden. Men de avsatte inte en krona för den arme kommundirektören att lösa denna uppgift med. Inte ett öre för utredningen. Inte en spänn för investeringen. Således är sossarnas konserthall ingenting annat än ett gigantiskt luftslott. Sådana kan man möjligen spela luftgitarr i, men så mycket annat duger de inte till.

Men undantaget ofinansierade luftslott och några småpengar mer eller mindre på olika rader i driftsbudgeten är det investeringen på Billingen som är den största skillnaden. S säger nej till Alliansens satsning. Men de säger sig vilja satsa på berget någon annan gång och på ett annat vis. Hur det ska gå till behöver de en utredning om två miljoner kronor för att komma fram till. Således borde S ha budgeterat för senare investeringskostnader för Billingen. Men dessa poster lyste med sin frånvaro i de röda excelarken.

Men om man lägger dessa små egendomligheter åt sidan, så kvarstår faktiskt en samsyn om det allra mesta i de investeringar och de driftskostnader som kommunen nu åtar sig för 2017. Det råder samsyn om alla investeringar i vägar och parkeringshus. Det råder samförstånd om att bygga till befintliga skolor och att bygga nya. Alla är överens om att kommunen ska bygga en ny förskola per år. Och så vidare.

Det råder sammanfattningsvis en gedigen samsyn mellan Alliansen och S om att Skövde ska utvecklas och växa. Och vad som behövs för att lyckas med det. Denna grundläggande samsyn är faktiskt väldigt värdefull. Det är den som kallas Skövdeandan.

LÄNKAR:

Alliansens förslag klubbat efter votering – SLA 20 juni 2016

Skövde har inte höga politikerkostnader

I onsdags kunde man i tidningen SLA läsa att föreningen Skattebetalarna med en rapport slår fast att “Skövde lägger orimligt mycket resurser på infrastruktur, kultur och fritid samt det politiska arbetet”.

Först och främst har SLA återgivit en felaktig bild av Skattebetalarnas syn på Skövde politikkostnader. Det har jag påtalat för bladet, men detta föredrar att framhärda med beskrivningen “Skövde lägger orimligt mycket resurser på infrastruktur, kultur och fritid samt det politiska arbetet”. Skattebetalarna hävdar dock själva i sin rapport (s 5) motsatsen. De menar att Skövde “saknar besparingspotential” i kostnaderna för det politiska arbetet. Följdaktligen anges också besparingspotentialen för politiska kostnader som noll (0) i tabellverket. Av det senare kan man också utläsa att Skövde är bland de kommuner som har lägst politikerkostnader per invånare i landet. Rätt ska vara rätt.

I rapporten läser jag att Skövde har större kostnader per invånare än genomsnittet när det handlar om vägar och järnvägar. Detta kan man säkert grotta ned sig i ytterligare. Men utan att ha gjort någon djupdykning i kommunens utgiftsposter, tycker jag inte att det är alldeles  jättemärkligt att Skövde just nu uppvisar högre kostnader för infrastruktur.

Detta för att är Skövde nu är i en mycket expansiv fas. Vi går från att vara småstad till att bli något annat. Något större. Nya bostäder, företag och samhällsfunktioner kommer till i en rasande fart. Under denna ärmed måste och vägar, gång- och cykelvägar, korsningar och parkeringsplatser byggas ut snabbt. Det innebär att kostnaderna också ökar momentant. Alliansen har också under de senare åren, när kommunen uppvisat ett starkt resultat, valt att göra engångsinsatser för underhålla av bl a det lokala vägnätet. Skövde upprätthåller också en kommunalt ägd flygplats. Det är ett medvetet val, då vi menar att denna är betydelsefull för det lokala näringslivet och andra aktörer såsom sjukhuset och Försvarsmakten. Och slutligen har Skövde valt att förskottera medel för utbyggnaden av E20, vilken ju är en statlig väg men där det tarvades kommunala medel för att få den statliga spaden att komma i backen och åtgärda en väg som är något av Skövdes och Skaraborgs aorta.

Så är det. Men viktigast med detta blogginlägg var ändå att upplysa om att Skövdes politikerkostnader inte är höga. 

LÄNKAR:

Om kommunerna prioriterar annorlunda – Skattebetalarnas rapport – juni 2016
”Skövde kan spara 200 miljoner” – SLA 15 juni 2016


Bloggat på sla.se.
Desktop