Anders G Johansson
Kategori. Skövde

Skövdemoderaternas valfilm 2018

Idag har Skövdemoderaterna haft premiärvising av sin lokala valfilm. Till bilder av vår kära stad berättar Katarina Jonsson (M) om hur vi vill bygga och utveckla attraktiva, trygga och kreativa Skövde. Samt varför det är så viktigt och betydelsefullt att vi gör det.

Filmen ligger också på Skövdemoderaternas Facebook-sida. Hjälp gärna till att sprida den så att fler få se den!

Utsatt urmakare

Tomas Tobé, Katarina Jonsson och jag diskuterar tryggheten i Skövde och Sverige.

På måndagen besökta Moderaternas rättspolitiske talesman Tomas Tobé, kommunalrådet Katarina Jonsson och jag Pagodlhs Ur på Hertig Johans gata i Skövde. Butiken är Skövdes mest brottsutsatta. Genom åren har butiken drabbats av hela 15-talet rån och inbrott. Efterhand har stora investeringar gjorts i butikens säkerhet. Med kameror, pansarglas och låst ytterdörr påminner den nu om ett fort. Men det räcker inte för att avskräcka de kriminella. I höstas rammade tjuvar skyltfönstret med en en stulen hjullastare.

Vem som helst skulle ha gett upp där. Men ägarna Jari och Susanne Koivusaari vägrar att ge vika. De kämpar vidare med en envishet som imponerar. Men Jari gav vid vårt samtal uttryck för frustration och bevsikelse över rättsstatens klena agerande. Över att förövare inte ges kännbara straff för sina förbrytelser. Över att bevakningskameror inte tillåts finnas på gatan utanför. Över att Tullen inte förmår förhindra att stöldgods förs ut ur landet. Han berättade om hur flera kollegor i andra städer tvingats lägga ner sina rörelser för att de inte längre orkar utsätta sig för riskerna, eller inte har råd att driva rörelserna när försäkringsbolagen till sist vägrar att försäkra dem.

Det är oanständigt och oacceptabelt att den svenska rättstaten är svag och otillräcklig. Värnet om medborgarnas trygghet och säkerhet är statens främsta och viktigaste uppgift. I en tid när otryggheten ökar och de kriminella gängen med sina illdåd regelbundet kastar mörka skuggor över vårt samhälle, måste rättsstaten stå stark. Om den inte förmår att upprätthålla lag, ordning och trygghet urholkas människors tilltro och samhällskontraktet eroderar. Det får inte hända.

Moderaterna har under perioden utvecklat sin politik på området högst avsevärt. Det är bra, även om jag personligen tycker att vi kan och ska göra mer. Även lokalt i Skövde har Moderaterna för första gången sett sig nödgade att skriva fram ett rättspolitiskt program, eftersom vi har tvingats konstatera att staten sviker sitt mest grundläggande ansvar.

Vid gårdagens besök presenterade vi en rapport med de viktigaste åtgärderna för att ta tag i tryggheten i Skövde, Skaraborg och Sverige.

LÄNKAR:

Efter 38 år och sju rån, Pagoldhs ägare vill se strängare straff – Skövde Nyheter 13 augusti 2018

Så ska Skaraborg bli tryggare – Skövde Nyheter 13 augusti 2018

15 rån och inbrott mot Jaris klockaffär – SLA 13 augusti 2018 (låst artikel) 

Vi vill ha kameror!

I SLA svarar jag på en läsares fråga om Moderaternas inställningar till bevakningskameror i Skövde. Svaret är enkelt: Vi moderater vill att fler platser ska kamerabevakas i Skövde.

Peter Sjölander efterlyser i SLA (9/8) partiernas inställning till bevakningskameror i Skövde. Moderaterna har tillsammans med Alliansen drivit igenom att Hertig Johans torg, S:t Sigfridsgatan, Långgatan vid Mc Donald’s samt Södra Ryds centrum ska bevakas med operatörsövervakade kameror. Dessa platser förekommer oftast i brottsstatistiken. I kommunfullmäktige var endast S och V emot.

Att några kameror inte kommit på plats beror på att Länsstyrelsen avslog kommunens ansökan om tillstånd utifrån den då gällande Kameraövervakningslagen. En ny lag, som ger kommuner bättre möjligheter att arbeta brottsförebyggande med kameror, trädde i kraft den 1 augusti. Vi kommer att se till att Skövde kommun på nytt ansöker om tillstånd och vi är hoppfulla om att denna gång nå framgång.

Fullmäktiges beslut innebär ett treårigt försök som ska utvärderas. Moderaterna har i sitt trygghetspolitiska program för Skövde uttryckt att kamerorna bör permanentas och att antalet kamerabevakade platser bör ökas ytterligare. Skövdebornas trygghet har en mycket hög prioritet för oss.

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

LÄNK:

Vi vill ha kameror! – SLA 13 augusti 2018

Föraktet är hatets förryttare


I Skövde Nyheter berättar jag om hur jag ser på säkerheten i valrörelsen. Det är i grunden mycket sorgligt att resonemang om säkerhet och risker är något som behöver ta allt större plats. Det är oacceptabelt att människor väljer bort ett samhällsengagemang eller ser sig nödgade att avsluta det för att de inte vill möta eller orkar uthärda hoten och hatet.

Jag har för egen del aldrig känt mig hotad och jag är inte orolig eller rädd. Jag ser valrörelsen som en fin möjlighet att få föra samtal med människor om läget i Sverige och vägen framåt för vårt svenska samhälle. Men på sociala medier får jag min beskärda del av politikerföraktet i form av förklenande tillmälen om min person.

På sociala medier tycker jag att tonen med tiden har förråats. I trådarna läser jag frekvent nedlåtande och i värsta fall hatiska uttryck riktade mot förtroendevalda, debattörer och andra offentliga personer. Uttryck som bara kan syfta till att såra och skrämma.

Föraktet och respektlösheten är hatets förryttare. Med hatet och hoten kvävs demokratin. Därför har vi alla ett ansvar för att hålla en anständig ton nu och i den valrörelse som om några veckoreskalerar. Jag lovar att anstränga mig för att ta min del av det ansvaret.

LÄNK:

Riksdagskandidaterna om säkerheten under valrörelsen – Skövde Nyheter 22 juli 2018

Sjökvist friserar historien

Idag publicerar Skövde Nyheter min replik till Bengt Sjökvist som igår skrev om Moderaterna och försvaret. Sjökvist har som vana (och nöje?) att i lokaltidningarnas insändarspalter angripa moderater och borgerliga för lite allt möjligt. Denna gång skarvade han lite väl friskt och påstod saker som är ganska enkelt att avfärda som lögner.

Bengt Sjökvist utvecklar en starkt friserad historiebeskrivning om försvarspolitiken under de borgerliga regeringsåren. Han påstår felaktigt att den moderate försvarsministern ”lade ner flera regementen”. Det är lögn. Sant är att inte ett enda svenskt regemente avvecklades under Alliansregeringen. Den drakoniska avvecklingen av försvarets organisation genomfördes däremot av S-ledda regeringar vid försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004. I opposition budgeterade Socialdemokraterna för sammanlagt 5 miljarder kronor lägre anslag till försvaret än vad de borgerliga regeringsbudgetarna innehöll.

Men Sjökvist har rätt i att det under för lång tid har satsats för lite på försvaret. Decennier av underlåtelser gör att situationen nu är allvarlig och akut. Vi Skövdemoderater har länge argumenterat ivrigt och arbetat för att vårt parti både ska höja anslagen och verka för ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Vi är stolta över att vi har lyckats och att nu både Moderaterna och Alliansen har förbundit sig att senast inom en tioårsperiod uppnå försvarsanslag som motsvarar de 2 % av BNP, vilket är Natos rekommendation. Detta är nödvändigt för att uppnå en försvarsförmåga som kan verka krigsavhållande och bidra till stabiliteten i vårt närområde. Jag beklagar att S och deras stödpartier stretar emot och håller igen på försvaret, både på kort och lång sikt.

S-MP-regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kr och samtidigt ökat utgifterna med 100 miljarder. Trots dessa våldsamma utgiftsökningar under en brinnande högkonjunktur har antalet poliser minskat, vårdköerna ökat och försvaret är alltjämt underfinansierat. Det är inte fler och högre skatter som saknas. Det behövs en ansvarsfull hushållning med skattebetalarnas pengar och tydlig prioritering av utgifterna. Vi moderater sätter rättsväsende och försvar, statens fundamentala kärnuppgifter, i första rummet.

Anders G Johansson (M),
kandidat till Sveriges riksdag,
Skövde

LÄNKAR:

Sjökvist friserar historien – Skövde Nyheter 17 juli 2018
Satsa på försvaret, moderater – Skövde nyheter 17 juli 2018

Fotbollsfest

Vilken match av Sverige! Grattis Sverige och grattis alla Skövdebor som fick en överraskande upplevelse på Hertig Johans torg.

Jag och kärleken är på semesterutflykt och såg matchen på O’Learys vid Ystad Arena (vars koncept starkt påminde om Arena Skövde). Detta efter lite om och men. Vi hade först googlat oss fram till en sida i Ystad Allehanda som berättade att det skulle visas fotboll storbildsteve i småbåtshamnen. Men så småningom upplystes vi om att det var i Simrishamns hamn som denna skärm stod. Därför fick vi raskt utföra omfallsplanering och cykla mot arenan. Det blev till sist bra, mest beroende på det lysande matchresultatet.

Ännu bättre verkar ha blivit hemma i Skövde. Jag blev väldigt glad när jag på förmiddagen läste om initiativet att visa matchen på storbild på Hertig Johans torg. Bakom detta stod Skövde AIK, Skövde Cityförening, Rådhuset Café & Bar, Den lilla krogen och Rapp fastigheter. Trots kort förvarningstid förefaller torget ha fyllts av människor. Roligt!

För en tid sedan avslogs ett medborgarförslag om att kommunen skulle tillhandahålla storbildsteve under fotbolls-VM. Det var ett riktigt beslut. Att visa TV är ingen uppgift för kommunen och än mindre ska kommunen genomföra arrangemang som riskerar att konkurrera med krögares event. Det är ju flera restauranger som under mästerskapet har lockat fotbolls- och, tror jag, ölsugna besökare.

Men gårdagens event på torget var något annat. Det kom till, finansierades och genomfördes av fotbolls- och Skövdeälskande aktörer i det civila samhället, utan att en enda skattekrona togs i anspråk. Däremot måste, gissar jag, tillståndsansökningen ha hanterats flinkt av tjänstemän på kommunen. Det är alldeles utmärkt.

Så ska det vara! Varmt tack till alla som på olika sätt bjöd Skövde på en fotbollsfest och en imponerande förevisning av civilsamhällets styrka! Nu hoppas jag på forsatta blågula firanden på torget i Skövde och allra helst en himlastormande finalfest.

Fake news

“När krögaren Leif Mannerström fick höra att Skövde kommun skulle dra in äggen till de gamla på söndagar blev han förbannad”. Så inleder Skövde Nyheter sin artikel om ett “ägguppror” som en trio varmhjärtade krögare skulle starta i Skövde. Artikeln publicerades under tisdagen och delades på tidningens Facebook- och Twittersidor.

Nu är det ju dock så att Mannerström inte har någon orsak att vara förbannad. Några beslut om några minskade äggransoner har inte fattats, varken av politik eller av tjänstemän. Äggen kommer alltså att fortsätta serveras så som de tidigare har gjorts på Skövde kommuns äldreboenden. Ingen har haft en tanke på något annat. Den informationen kunde både krögaren och journalisten fått om de hade bemödat sig med att lyfta luren för ett samtal med Skövde kommun. Det gjorde inte någon av dem. Lockelsen av en eggande (!) rubrik och välklickad artikel blev uppenbarligen så stark att god publicistisk sed nonchalerades och sattes åt sidan.

Idag uppges Mannerström ha grundat sin uppfattning på “ett tips från personal i Skövde kommun”. Skövde Nyheter hävdar i sin tur att tipset kom in sent och att man därför inte hann att kontrollera det. Med dessa ursäkter till ursäkter tyckte sig journalisten ha fri lejd att okritiskt ta sig an Mannerströms missuppfattning och anrätta sin bluffnyhet.

Många är nu de som har blivit vilseledda och som utan saklig grund har förfasat sig över den småaktiga kommunens illasinnade behandling av gamla människor. Möjligen är det lika många som har rörts över hur de godhjärtade krögarna ridderligt skyndat fram med ägg ur skinande korgar. Kommentarsfältet fylldes snabbt av indignerade människors upprörda kommentarer och många valde och väljer fortfarande att okritiskt dela “nyheten” vidare. För bluffartikeln ligger kvar och är alltjämt tidningens mest lästa artikel. Internet never forgets. Så fortsätter den att genererera för tidningen säkert välkomna klick och visningar.

“Det är inte fel att röra om i grytan ibland”, hälsar Mannerström. Men den här gången är det en illaluktande röra som mästerkocken har snott ihop. Äldre och anhöriga oroas. Verksamheter och medarbetare misstänkliggörs och vanäras. Skövdes namn och varumärke solkas. Allt i onödan. Allt utan grund.

Är detta en stor sak? Gör jag en höna av en fjäder? Jag tycker inte det. I en tid där trollproducerade fake news tar stor plats i informationsflödet behövs det en motvikt av tillförlitlig journalistik. Traditionell media har därför ett stort ansvar för att publicera korrekt information. Och när det blir fel, ty det är ju mänskligt att fela, ska den agera för att minimera skadan. Medarbetarna på Skövde Nyheters redaktion har en del att prata om, tycker jag.

LÄNK:

Felaktigt tips bakom äggupproret – Skövde Nyheter 27 juni 2018
Stjärnkrögare startar ägguppror i Skövde – Skövde Nyheter 26 juni 2018
Kommunen om Manerströms ilska: “Inget beslut att inte servera ägg” – Skövde Nyheter 26 juni 2018

Krafttag mot brottsligheten behövs

I dagens SLA svarar jag Malin Wadman (S) om otryggheten i Skövde och Sverige.

Malin Wadman (S) försvarar pliktskyldigt S-MP-regeringens loja insatser på det brottsbekämpande området och förnekar den poliskris som vi övriga betraktar som ett skrämmande faktum. Polistätheten är nu den lägsta sedan 2009. Under åren 2015-17 lämnade årligen ca 900 poliser sitt yrke och ca hälften gjorde det av andra orsaker än med pension.

Bristen på poliser märks i att färre brott utreds och att ännu färre klaras upp. Otryggheten breder ut sig. Det behövs nu en långsiktig och medveten politik för att med början med Polisen återupprätta rättsstaten. S-MP-regeringen har förvisso inför det annalkande valet yrvaket presterat anslagshöjningar, men satsningen är kortsiktig och halvhjärtad. Redan 2021 är Polismyndigheten, med regeringens politik, underfinansierad med hela 2,5 miljarder kr.

Att regeringen ökar antalet utbildningsplatser för poliser är givetvis både nödvändigt och välkommet. Men så länge en besvärande andel av dessa gapar tomma är de till klen tröst och nytta. Om poliserna ska bli fler måste vi först se till att de slutar att bli färre. Polisyrkets attraktion måste därför stärkas i grunden. Det är därför vi moderater vill återinföra en betald polisutbildning och höja polislönerna med i genomsnitt 3000 kr/månad.

Sexualbrotten, som i mycket hög grad drabbar kvinnor och främst yngre kvinnor i åldrarna 16-24 år, visar på en mycket oroväckande ökning och har fördubblats på två år. Den vanligaste brottsplatsen för denna typ av brott är på en allmän plats och det vanligaste är att gärningsmannen är okänd för brottsoffret. Denna lavinartade ökning av en sällsynt vidrig brottslighet stoppas varken med en tandlös samtyckeslag eller med kollektivavtal, Malin Wadman. Det krävs krafttag! Det krävs fler poliser, förbättrade utredningar och ytterligare skärpningar av straffen. Det krävs att otrygga platser görs tryggare.

Här kommer bevakningskamerorna in i bilden. Operatörsbevakade kameror ger möjlighet att avbryta pågående brottslighet och att samla bevis för att i efterhand lagföra gärningsmän för brott. Det är därför som Moderaterna och Alliansen i ett första steg vill kamerabevaka de delar av centrala Skövde som återkommande förekommer i brottsstatistiken. Det är dessa kameror som Malin Wadman och Socialdemokraterna i Skövde säger nej till. Inför den ökande otryggheten står de tyvärr lika oförstående och handfallna som sina partivänner i regeringen.

Anders G Johansson,
gruppledare,
Moderaterna i Skövde

LÄNK:

S: Vi gör den största polissatsningen på många år – SLA 12 juni 2018
M: Skövde ska vara tryggt – SLA 05 juni 2018

Fördel Alliansen

Periodens sista budgetmöte genomfördes idag i Skövde. I god ordning och med betryggande majoritet har förslaget från Alliansen beslutats. I realiteten innebär det att det vid halvtid är fördel Alliansen. Budgeten ska ju beslutas igen i höst av det då nyvalda kommunfullmäktige.

Alliansens budget innebär att Skövde kommun fortsätter att investera för utveckling och tillväxt och upprätthåller kvalitén i sina verksamheter. Vi investerar i bland annat förskolor, utbyggnad av en skola, vägar samt gång- och cykelvägar, äldrecenter och gruppbostäder. Skolans budgetram förstärks med 10 miljoner kr utöver de medel som tillförs med anledning av att barnen blir flera.

Skatten hålls på oförändrad nivå, vilket innebär den femte lägsta kommunalskatten i länet. Mot Alliansens förslag stod olika yrkanden från S, V och MP om skattehöjningar från 30 till 89 öre. Skatteprognoserna ser dock dystert mörka ut. Antalet arbetande timmar planar ut under de kommande åren och det gör därmed också skatteintäkterna.

Det är oroväckande att Sveriges rödgröna regering för en ansvarslös finanspolitik. Skatterna har höjts med 60 miljarder kr och de offentliga utgifterna har ökat med 100 miljarder kr. Sparandet under högkonjunkturen inskränker sig till historiskt låga 1 % av BNP. Det innebär att ladorna riskerar att vara tomma när konjunkturen vänder och viker. Statens muskler riskerar att vara för svaga för att hålla igång den svenska ekonomin.

I Skövde investerar Alliansen för tillväxt och framväxt av nya jobb. Vår Skövdemodell för att föra människor från utanförskap mot och till jobb har varit framgångsrik. Vi har nyligen lagt förslag om en integrationspolitisk plan som ansluter till en strikt arbetslinje. Vi ställer ökade krav på arbete och deltagande i åtgärder som leder mot arbete. Vi utvecklar tydliga incitament för att lämna bidragsberoende och gå mot egenförsörjning.

Men det räcker inte. Sverige behöver en regering som hushållar med skattepengarna och som stärker arbetslinjen. Sverige behöver en moderatledd regering.

LÄNKAR:

Het budgetdebatt om satsningar på skolan – SLA 20 juni 2018
Alliansens budgetförslag röstades igenom – Skövde Nyheter 20 juni 2018

Urspurad regeringspolitik

I afton har jag åkt tåg. Länge och sent. Jag kom iväg först kl 22.00 från Göteborg, eftersom jag arbetade över. Jag måste göra så för att hinna med att vara fritidspolitiker, vilket jag ska vara i morgon. Eller idag när detta skrivs.

Först stod tåget stilla vid Vårgårda länge och väl. Spårarbete pågår och det är enkelspårsdrift på en del av sträckan. Vi inväntade ett tåg. Sedan ett till och några ytterligare. Efter en halvtimmes stillastående väntan rullade vi igen men i Stenstorp tog det stopp. Något var fel. Vad som var fel lyckades vi resenärer dock inte uppfatta för nu var det fel också på tågets högtalarsystem. Vi backade ut ur Stenstorp och väntade utanför. Sedan åite vi tillbaka och väntade lite till innan vi till sist kunde lämna den lilla orten.
Till Skövde kom vi en timme efter utsatt tid. Det innebär två tredjedels mer restid än den tänkta.

Jag påminns än en gång om den oerhört skeva politiken som nu förs i infrastrukturfrågor. Järnvägen mellan rikets båda största städer håller bedrövlig standard. Den är i skriande behov av underhåll och kapacitetsförstärkande åtgärder. Men så blir det inte. Västra stambanan kammar noll när regeringen gör sin infrastrukturplanering. Istället för att rusta upp den befintliga banan spiller S-MP-regeringen enorma belopp på en framtida höghastighetsbana på andra sidan Vättern. Det är ett kvalificerat vansinne som Moderaterna är motståndare till.

För alla oss som pendlar väntar därmed ytterligare många timmars försening och väntan. Att ta bilen är ju inte längre ett rimligt alternativ, efter att samma regering genomfört drakoniska skattehöjningar på bensin och diesel. Literpriset ligger nu på rekordhöga nivåer, varav huvuddelen utgörs av skatt.

Före valet lovade Socialdemokraterna att drivmedelsskatterna ej skulle höjas. Men de gjorde det ändå 2015 (28 öre), 2016 (60 öre) och 2017 (24 öre). 2017 slog regeringen för säkerhets skull till med en indexuppräkning av skatten som garanterar en årlig höjning. I år höjdes så skatten med ytterligare 30 öre.

En sådan urspårad regering har vi inte råd med. Efter den 9 september ska den bytas ut.


Bloggat på sla.se.
Desktop