Anders G Johansson
Kategori. tillväxt

Socialdemokrater utan strategi

Idag publicerar SLA Alliansens replik på sossarnas artikel om Billingenprojektet och igår gjorde SN det. Artikeln följer nedan:

Socialdemokraterna griper efter halmstrån för att misstänkliggöra Alliansens historiska satsning på Billingen. Det är inte någons drömprojekt. Nogsamt och metodiskt utförda beräkningar visar tydligt på nytta och vinster för såväl kommunen som för samhället. Vi har redovisat hur nya jobb beräknas växa fram, hur skattebasen kommer att breddas och -intäkterna öka. Detta är väsentligt för att Skövde kommun ska stå stark och förmå fortsätta att kombinera en god välfärd med ett rimligt skatteuttag.

Framtiden innebär utmaningar och förändringar inte minst i demografiskt hänseende. Andelen äldre i befolkningen kommer att fortsätta att öka. De ska ha samma goda vård och omsorg som idag. För att klara detta måste vi klara jobben. Vi vet att arbeten kommer att försvinna och vi inser att nya då måste komma till.

Vi påstår inte att investeringarna på Billingen enskilt skulle lösa morgondagens alla utmaningar. Det är en pusselbit bland flera i Alliansens strategi för Skövdes fortsatta utveckling. Andra viktiga delar är industriprojektet Assar, en fortsatt satsning på Gothia Science Park samt en fortsättning på den fruktsamma samverkan med Försvarsmakten, vilken bidragit till att utveckla Skövde till landets ledande militärstad.

Vi går nu vidare och utvecklar besöksnäringen i Skövde. Billingen är ett samarbetsprojekt där utvecklingsarbete och investeringar måste bedrivas på ömse håll, men självfallet koordineras och gå i takt för att utvecklas till en sammanhållen, väl fungerande och attraktiv helhet. Avtalet med First Hotels innebär ingen ekonomisk risk för skattebetalarna. Om hotellet inte skulle fullgöra sin del av avtalet, tillfaller Blå hallen, badet och betydelsefulla markområden kommunen utan kostnad.

Beträffande frågan om vatten är det kommunens bedömning att Hållsdammen kommer att kunna användas för att tillverka konstsnö, men det finns andra fullt genomförbara alternativ. Vilket det blir avgörs efter att vattendom förkunnats, vilket förväntas ske under de tidiga månaderna 2018. Det arbete som nu har igångsatts innebär att spåren breddas och förbereds för konstsnö. Detta är i sig en förutsättning för det Vasaloppscenter som ska uppföras i ett senare skede och som för övrigt vissa socialdemokrater emellanåt säger sig stå bakom.

Socialdemokraterna har nu redovisat vilka enskildheter i projektet de för stunden inte tycker om och inte vill ha. Någon övergripande idé om hur de vill möta framtidens utmaningar har de inte heller denna gång lyckats prestera. De uttrycker ingen tanke om hur näringslivet ska stärkas, hur jobben ska bli fler eller hur finansieringen av framtidens välfärd ska säkras. De saknar strategi. Det är inte ansvarsfullt.

Allians för Skövde

Anders G Johansson (M), gruppledare
Gunvor Kvick (C), gruppledare
Christer Winbäck (L), gruppledare
Conny Brännberg (KD), gruppledare

LÄNKAR:

Socialdemokrater utan strategi – Skövde Nyheter 20 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om Billingen

MP:s politik farlig för Sverige

I helgen har Miljöpartiet genomfört sin kongress i Göteborg. Jag har ägnat evenemanget måttligt intresse och endast sett nyhetsprogrammens sammanfattningar. Där har jag sett den skägglöse dunderguden Fridolin bäras upp av entusiastiska partifunktionärer, framgångsrusiga av resultatet i Europavalet. Jag har också tagit del av kongressens beslut, som formar partiets politik för valet och den kommande mandatperioden. Den skrämmer mig!

Eller vad sägs om att skrota minst två av Sveriges kärnreaktorer före 2018? Hur skoningslöst och hårt skulle inte det slå mot svensk industri, som är i hög grad beroende av pålitlig eltillförsel till konkurrenskraftiga priser? Hur skulle slå mot jobben i industritunga Västsverige och Skaraborg?

Eller idén om friår? Att vi som arbetar ska betala för att fullt friska, arbetsföra och anställda människor för att få ett års betald semester? Eller att vi svenskar generellt sett ska arbeta färre timmar? 35 timmar i veckan är Miljöpartiets ideala arbetstidsmått. En reform som skulle innebära att skatteintäkterna skulle minska med enorma 155 miljarder kronor!

Eller vad tycks om partiets hårdföra beskattning av transporter, fordon och drivmedel? Att en svensk lastbil med MP:s offensiva kilometer- och koldioxidskatter skulle bli 170 000 kr dyrare att köra per år! Någon som kan ana hur detta skulle slå mot en redan pressad bransch? Jag kan. Jag anar också hur det kommer bli dyrare att leva i t ex Skaraborg, där bilen för många är en nödvändighet för att få vardagen att gå ihop!

Men så är inte heller ekonomisk tillväxt något som Miljöpartiet värderar högt. Jag läser att partiet rentav vill se ett ekonomiskt system som inte alls bygger på just tillväxt. Det är så klart rena dumheter! Ekonomisk tillväxt är ju en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla vår välfärd. Om tillväxten minskar, eller upphör, blir det mindre pengar kvar att bedriva skolor för. Likaså för att ge våra invånare sjukvård. Och pengarna räcker inte heller för det som i alla fall skenbart är Miljöpartiets hjärtefråga; själva miljön. För det är i länder med god ekonomisk tillväxt som framsteg på miljö- och klimatområdet sker. Det är där pengar finns för forskning, innovationer och omställning. Inte någon annanstans!

Jag är som sagt förskräckt över den frimodiga naivitet som släpptes i full frihet i Svenska mässans lokaler i helgen. Men än mer förskräckt – och rent av förtvivlad – borde Stefan Löfvén (S) vara. Hur tänker sig han att den vänsterregering, som han så gärna vill ställa sig i spetsen för,  ska lyckas utforma en gemensam politik? Och hur ska den se ut? Hur ska han tillgodose alla mer eller mindre verklighetsfrånvända krav, som klubbades på löpande band i Göteborg i helgen? Hur ställer han sig till det av Per Gahrton, Miljöpartiets grundare och andlige fader, uttryckta kravet på att en svensk vänsterregering ska omfatta även Feministiskt initiativ?

Detta var ett osedvanligt gnälligt inlägg. Jag vet. Det är bättre att tala om vad man själv vill, än att gnälla på motståndaren. Jag vet. Men jag kände ett starkt behov av att skriva och berätta om det parti, som media hittills behandlat med silkesvantar. Det parti som väljarna höjde till oanade nivåer i Europavalet. Jag menar att Miljöpartiet är ett extremparti med en agenda, som är direkt farlig för Sverige, för jobben, för välfärden och för miljön. Det är inte längre någon marginell kraft som kan nonchaleras och bemötas med överseende. Det är allvar nu!

Positivt i eländet är ändå att valets konturer nu blir klarare för väljarna. Den enade, förberedda och rutinerade Alliansen står mot en ett hittills odefinierat vänstersalternativ, bestående av upp till fyra vänsterpartier med mycket spretande viljor och agendor. I den samlade åsiktsarsenalen ingår idéer och förslag som är rena extremer och allvarligt hotar Sverige som välfärdsnation. Vikten av att Alliansen får regera vidare ströks under med tydliga, tjocka streck i helgen som gick.

LÄNKAR:

Snabbguide: tyngsta besluten på MP-kongressen – DN 01 juni 2014
Grön skattechock – GP 31 maj 2014
Utan tillväxt ingen välfärd – GP 01 juni 2014
Gahrton talar öppet om en allians med v och Fi – TV4 31 maj 2014


Bloggat på sla.se.
Desktop