Anders G Johansson
Kategori. valfrihet

Vinsttaket är ett valfrihetsförbud

Underkastelsen. S anammar V:s valfrihetsfientliga politik som sin. Foto: TT.

Jag vet att jag är sen på bollen (arbetsveckan har inte medgivit tid för bloggande) men även jag vill uttrycka indignation över det förslag till “vinsttak” i välfärden som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade i veckan. För takets konstruktion, som utgår från den ifrågasatta och kritiserade Reepalu-utredningen, innebär i verkligheten ett förbud.

Den som vill  få fördjupad insikt om den tämligen komplicerade takkonstruktionens vådliga konsekvenser bör läsa PWC:s rapport. För den som nöjer sig med en sammanfattning: Förskolor, skolor, hemtjänstgivare och äldreboenden kommer att stänga. I Skövde skulle vi bland annat tvingas vinka farväl till hemtjänst och -vårdföretagen Systrarna Odh, Olas städ och alltjänst, Vionord, Anneliinas, Seniorbolaget och Tanaad, till Raul Wallenbergskolans för- och grundskola, till Tryggis förskola, till Plusgymnasiet, Lichron, IT-gymnasiet och Praktiska gymnasiet. Alternativen och valfriheten i den svenska välfärden skulle, om lagförslaget blir verklighet, upphöra.

Nu blir det inte verklighet. Det saknas dessbättre majoritet i Sveriges riksdag för att driva igenom vansinnet. Lagförslaget är S-MP-regeringens payback till Vänsterpartiet för dess stöd för regeringens ekonomiska politik. Än en gång är det civilministern Ardalan Shekarabi som har den otacksamma uppgiften att marschera i täten för ett dödfött företag. Men det kan förändras. Senare i år vankas det val. Efter det kan tillvaron, om det vill sig illa, ställas på ända för mängder med människor nu när Socialdemokraterna har bundit upp sig för ett radikalt vänsterförslag med alldeles vådliga konsekvenser.

Varför har de gjort det? För att kortsiktigt garantera regeringsmakten är naturligtvis ett uppenbart skäl. Men sen då? Blir välfärden bättre för dem som behöver den? Nej, verkligen inte. Aspekten kvalité är helt åsidosatt när socialisterna betraktar välfärden. Fristående verksamheter är generellt sett bättre än de kommunala utifrån flera parametrar, såsom bland annat kundnöjdhet.

I lagförslaget återspeglas den politiska vänsterns förakt mot företagare. Misstänksamheten mot att människor själva fattar väsentliga beslut om sin egen tillvaro lyser igenom. De vill backa bandet decennier tillbaka i tiden. Till en tid då människor tvangs underkasta sig politikernas makt och var hänvisade till enformiga monopol.

De ska inte få lyckas. Varken nu eller i framtiden.

Dåligt förslag för landets föräldrar

Idag presenterade S-MP-regeringen sin utredning om hur föräldraförsäkringen ska göras mer jämställd. Utredaren föreslår att fem månader ska öronmärkas för vardera förälder. Det är en ökning från dagens tre månader (som jag tycker är för mycket redan det). Det var utmärkt att oppositionen i riksdagen snabbt deklarerade att den avser att stoppa detta förslag.

För det är ett dumt och dåligt förslag. Riksdagen borde inte alls lägga sig i hur dagarna ska tas ut. Det är ett beslut som bäst fattas vid köksbordet i samförstånd mellan mamma och pappa utifrån familjens specifika situation. Ingen familj är den andra lik. Var och en som är eller som har varit småbarnsförälder vet hur svårt det är att få ihop vardagen och få den att fungera.

Därför lämpar sig föräldraförsäkringen synnerligen illa för klumpiga pekpinnar och förmanande pekfingrar. Därför är det folkliga motståndet mot ytterligare politisk klåfingrighet på området kompakt. Men även om regeringens utredning huvudsakligen är dålig medger jag att den ändå innehåller små ljusglimtar. Det är bra att utredaren vill öka flexibiliteten i uttaget och ge föräldrar möjlighet att överlåta dagar till andra. Det kan underlätta att få ihop vardagen och det är ju just det som det handlar om för föräldrarna. Det borde också vara politikernas intresse.

LÄNK:

Förslaget: Fem öronmärkta pappamånader – Skövde Nyheter 18 december 2017
Blogg: Tidigare inlägg om föräldraförsäkringen

Vi säger nej till tvingande vegetarism

I dagens SLA replikerar jag och de övriga gruppledarna för Alliansens partier i Skövde på Miljöpartiets artikel i samma blad den 7 november. Det handlar om mat och särskilt skolmaten. Om MP fick bestämma skulle Skövdes elever tvingas underkasta sig partiets en vänsterideologiska dogmer, där tvingande vegetarism är en del.

Det ställer såklart inte Alliansen upp på. Vi står upp för valfrihet och mångfald. Det gäller även när det handlar om skolmat. Varför ska barn och ungdomar tvingas att vara försökskaniner i miljöpartisternas politiska experimentverkstad? Vidare konstaterar vi att Skövde, under borgerlig ledning, lyckats synnerligen väl när det handlar om att både höja matkvalitén och minska miljöpåverkan vid matens tillverkning. Valfrihet står nämligen inte i vägen för miljöhänsyn.

LÄNKAR:

Valfrihet står inte i vägen för miljöhänsyn – SLA 14 november 2016
Vi måste minska köttkonsumtionen – SLA 07 november 2016

 

Skolan ska vara ickekonfessionell

Ikväll har Moderaterna i Skövde hållit årsmöte. Jag fick ännu en gång förtroendet att vara mötesordförande. Och ännu en gång rådde det god anslutning, positiv anda och intressanta meningsutbyten. Jag tycker om att vara en del av Moderaterna i Skövde!

Två av de politiska besluten, som årsmötet fattade helt i enlighet med styrelsens förslag, vill jag beröra här. Först och främst Anna Bergmans motion om konfessionell inriktning i skolan. Anna föreslog ”att det i svensk skollag inte ska finnas utrymme för för fristående [förskole-, skol- och fritidshems-] enheter att ha en konfessionell profil”.

Årsmötet landade i att detta är ett rimligt krav. Det tyckte även styrelsen och det tycker också jag. Jag är en varm anhängare av religionsfrihet. Jag bekänner mig själv som kristen, men jag vurmar för Sverige som en sekulär nation. Det innebär att religionsutövningen är en självklar och väsentlig rättighet, men att det ska vara en angelägenhet för individen. Inte för staten eller kommunen. För den skattefinansierade, allmänna skolan ska istället kunskapsuppdraget vara det centrala.

Skolan ska ge alla barn likvärdiga förutsättningar att på kunskapens trygga grund bygga en framtid och ett rikt och innehållsrikt liv som arbetande och delaktiga samhällsmedborgare. Skolan ska vara den plats där barn, oavsett bakgrund, födelseort, kulturell identitet eller religion möts och tillgodogör sig väsentlig kunskap samt utvecklar värdefulla relationer och betydelsefulla sammanhang. Det konfessionella intresset riskerar att konkurrera med detta viktiga samhällsmål och faktiskt istället bidra till en andligt och kulturellt betingad segregation.

Jag tycker att beslutet känns klokt bra och modigt. Motionen går nu vidare till Moderaternas i Västra Götaland förbundsstämma, som hålls i Uddevalla (tror jag) på självaste pingstafton den 14 maj. Där hoppas vi att länets moderater ställer sig bakom kravet och driver det vidare mot partiets nationella nivå.

En annan motion kom av Michael Nimstads hand och handlade om att asylsökande tydligt ska upplysas om Sveriges lagar och kultur samt landets förväntningar på människor som vistas här. Vidare att den som sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd ska utvisas, om den lagförts för brott som faller under allmänt åtal. Anständiga och rimliga krav som även de drivs vidare mot nästa nivå i partiets beslutshierarki. Noterbart är att även partiledaren Anna Kinberg-Batra i veckan framförde delvis liknande krav om införande av samhällstest för nyanlända. Det känns bra!

LÄNKAR:

Skövdemoderaternas årsmöteshandlingar 2016
Inför samhällstest för alla nyanlända

Ny högstadieskola i Skövde

Idag läser jag i SLA att Raoul Wallenberg-skolan har fått Skolinspektionens tillstånd att öppna en högstadieskola i Skövde från höstterminen från och med hösten 2016. Det gjorde mig glad!

Under min tid som ordförande i skolnämnden i Skövde jobbade jag för att få en friskoleetablering till stånd i Skövde. Problemet var länge lokalfrågan. Det är svårt att finna lediga och lämpliga lokaler i tillgängligt läge i Skövde. Kunskapsskolan löste problemet när de träffade överenskommelse med fastighetsägaren  Västerhuset om att hyra en före detta handelslokal på Norrmalm och bygga om den till en skola för årskurserna sex till nio.

Förhoppningarna kom dock på skam när Kunskapsskolan i juni meddelade att man avbröt etableringen, mest med hänsyn till den oroväckande politiska utvecklingen. På sommaren före valet rådde det nämligen vänstervindar i landet och Vänsterpartiet, en tänkt regeringspartner till Socialdemokraterna, drev ivrigt krav på förbud mot ”vinst i välfärden”.

Men det fanns andra som vågade. Dagen efter att jag mottagit det dystra beskedet om Kunskapsskolans avbrutna etablering tog jag kontakt med Raoul Wallenberg-skolan. Min enkla tanke var att det vore möjligt för ett annat utbildningsföretag att ta vid där det första kroknade. Lokalen var identifierad. Kommunen arbetade flitigt för att få ordning på planer och bygglov. Därmed borde ”bara” en relation mellan RW-skolan och fastighetsbolaget återstå.

Så blev det. Företagen fann varandra och kom överens och Skövde kommuns medarbetare lade verkligen manken till för att tillgodose behoven på handläggning av erforderliga planer. När jag för några veckor sedan körde förbi den nya skollokalen, som inte kostat Skövde kommun en krona i investeringsbudgeten, rådde det febril aktivitet. Utanför Ahlsells gamla lokal sköt kompisgungor och lekredskap ur asfalten.

Raoul Wallenberg-skolan har gått in i Skövde med god vilja, mod och långsiktighet. Till hösten öppnar låg- och mellanstadieskolan som berikar skolutbudet och dessutom bidrar till att lösa, eller mildra, skolornas trångboddhet i den centrala staden. Jag hoppas och tror att skolan blir lyckosam och framgångsrik och snabbt blir lika självklar som de nu befintliga skolorna.

Och jag ser fram emot att även en fristående högstadieskola har tillstånd att öppna om ett år. Exakt var och hur det ska ske vet jag inte. Jag är ju numera inte lika uppdaterad om skolfrågorna som tidigare. Jag hoppas att det blir på Norrmalm och att kommunen agerar snabbt och målmedvetet för att vara behjälplig med att utveckla kloka och hållbara lösningar för skolan och för området. Bland annat måste, antar jag, frågan om en ny skolidrottshall lösas.

Jag är övertygad om att tillskottet av en fristående skola är bra för Skövdes samlade skolväsende. Jag är glad över att saker nu faller på plats och etableringen kommer till stånd. Även om det är några år senare än jag räknat med och hoppats på.

LÄNKAR:

OK för 7-9-skola – SLA 09 juli 2015
Blogg: Tidigare inlägg om friskolo

Lock på i snusdebatten

Snusdosa

Läser och lyssnar på Radio Skaraborgs nyhet om att idén om tobaksfri arbetstid och snusförbud i Skövde nu slutgiltigt skrotats och lagts i ett runt arkiv för dåliga idéer. Det glädjer mig så klart! Jag har hela tiden också hävdat just det; att politikerna i Skövde brukar vara balanserade och kloka. Det gäller i högsta grad Alliansen och vännen Leif (C) samt även de andra politikerna i arbetsgivarutskottet.

Jag tycker att det är bra att saken har engagerat, uppmärksammats och diskuterats. Det politiska folkhälsoperspektivet på makronivå har brutits mot den mänskliga dimensionen på individnivå och den lilla världens intresse av integritet, respekt och personlig frihet. Jag tycker också att det är bra att skillnader i tobaksbruk har blivit belysta. Att det tydligt har framgått att det är skillnad på röktobak och svenskt snus. Det är inte en och samma sak. Rökning är ju bland det farligaste och mest dödliga man kan ägna sig åt. Snuset har å andra sidan en ytterst begränsad hälsopåverkan. Det är sammanfattningsvis bra att det har framgått att det av en myriad olika skäl är tveksamt att en arbetsgivare tillåter sig att ens överväga att krångla med medarbetare för att de har en diskret påse snus under läppen.

Jag tycker att det är positivt att det har svept en protestvåg mot omotiverade inskränkningar i arbetstagares personliga frihet och integritet. Jag hoppas att vågsvallet har uppfattats även av andra beslutsfattare i riket. För i ett antal kommuner och landsting har de anställda faktiskt redan påtvingats politiskt beslutade bestämmelser som omöjliggör snusning på arbetstid. Snusförbudet föddes alltså inte i Skövde och dessvärre dog det inte där heller.

Jag känner mig till sist tvingad att kommentera mindre smickrande påståenden om att jag, och i viss mån tidningen SLA, missförstått och/eller hittat på alltihop. Så är det inte. Ordföranden i arbetsgivarutskottet förde, i ett antal olika medier, resonemang om överväganden att göra Skövde kommun till tobaksfri arbetsplats. Det är ingenting som jag har fantiserat ihop. Var och en kan lyssna på klippen och bilda sig sin egen uppfattning om den saken.

Det högoktaniga materialet fanns alltså där. Mitt lilla bidrag var att tillföra några stänk motstånd och en gnutta friktion. På så vis hettade frågan till och kom att glöda och pyra. Tills den flammade upp, övergavs och gick upp i rök. Det slutet är jag nöjd med.

Med detta hoppas jag att saken är ur världen och att jag slutligen kan lägga locket på dosan i diskussioner rörande eventuella snusförbud och andra omotiverade inskränkningar i de kommunanställdas personliga frihet i min hemkommun. Det finns så många andra frågor att engagera sig i, bevaka och driva. Men jag är beredd att fortsätta fäkta med folkhälsominister Gabriel Wikström (S) och andra snushatare och förbudsivrare. Ministerns hållning utgör inte ett hot ”bara” mot den personliga friheten, utan paradoxalt nog även mot den svenska folkhälsan.

LÄNKAR:

Tidigare blogginlägg om snus.
Walterum lovar att undvika snusförbud i Skövde kommun – SR P4 26 februari 2015
Skövde kommun kan införa snusförbud – SR P4 12 februari 2015
Planen – snusförbud bland alla anställda – Aftonbladet Morgon 13 februari 2015

Välkommen friskola

SkolaIdag meddelade Raoul Wallenbergskolan att den höstterminen 2015 öppnar en friskola för årskurserna F till 6 på Norrmalm. Äntligen! För oss i Alliansen har det under perioden varit vår ständiga strävan att få en friskoleetablering till stånd (i rättvisans namn ska sägas att det redan finns en mycket fin friskola i Montessoriskolan, men den skolan är tämligen liten). För att bredda utbudet, öka valfriheten, skärpa konkurrensen och bidra till skolutveckling. En friskoleetablering innebär också att ytterligare skollokaler tillgängliggörs i centrala Skövde, utan investeringskostnader för kommunen. Det är en bonus i ett läge när antalet boende i centrum ökar i en allt raskare takt.

Det har varit lite motigt. Frågan om lämpliga och tillgängliga lokaler har varit ett återkommande och svårbemästrat problem. När Kunskapsskolan i juni detta år meddelade att de hade långt gångna förhandlingar med en fastighetsägare om en byggnad på Norrmalm, anade jag morgonluft. Men strax hitom mållinjen grusades förhoppningarna. Kunskapsskolans styrelse trampade på bromsen och avbröt. Osäkerheten kring förutsättningarna för friskolorna efter en eventuell vänstervinst i valet blev för stor. Besvikelse. Så nära hade vi aldrig varit!

Men, tänkte jag, om byggnaden på Norrmalm fungerade för en skola, borde den göra det även för en annan. Jag kontaktade därför omgående Raul Wallenberg-skolans Per Egon Johansson och ledde honom in honom på det nu upptrampade spåret i lokalfrågan. Det gick bra. Raoul Wallenbergskolan tog vid där Kunskapsskolan slutade och i veckan ingicks överenskommelse mellan skolan och fastighetsvärden.

Raoul Wallenberg-skolan är en stabil och långsiktig aktör. Sedan ett antal år driver företaget en uppskattad och välrenommerad förskola i ”gamla NCC-huset” på Stenkilsgatan. Skövde kommun redan har alltså redan en väl etablerad relation med och positiva erfarenheter av företaget.

Jag vill avslutningsvis också säga att jag är nöjd med det sätt som Skövde kommun har hanterat frågan på. Olika beslutsfattare och befattningshavare har visat god vilja och bjudit till för att få planer och tillstånd på plats i rättan tid för att möjliggöra skolstart till höstterminen nästa år. Detta är ett viktigt och värdefullt förhållningssätt som är en värdefull och kraftfull komponent i ett positivt företagsklimat.

Varmt tack till alla som bidragit till att öka valfriheten i Skövde kommun! Hjärtligt välkommen till Skövde, Raoul Wallenberg-skolan!

LÄNKAR:

Raoul Wallenbergskolan öppnar 2015 – SLA 05 september 2014
Ny friskola öppnar i Skövde – Skövde Nyheter 05 september 2014

Utvecklad valfrihet och trygghet för äldre

Även om man som jag är fullt engagerad i valrörelsen är det inte enkelt att hinna med. Det sprutar ut nyheter, utspel och händelser som man behöver snappa upp och förhålla sig till för att hänga med. Det blir ibland klurigt att både vara med i valrörelsen och följa den. Idag har det gått i ett. Jag har först kampanjat på Nossebro marknad, sedan haft möte med skolnämnden i Skövde, delat ut skolutvecklingspriser till duktiga medarbetare samt slutligen knackat dörr i Lunden.

När jag nu på sena aftonen scrollar igenom nyhetssidorna hittar jag nyheten att Alliansen idag presenterat några förslag om förbättring av den svenska äldreomsorgen. Några saker tycker jag är riktigt bra och förtjänar att inte tappas bort i det ständigt pågående bruset.

För det första är jag riktigt glad över att Alliansen nu slår fast att valfriheten i äldreomsorgen ska bli obligatorisk i alla kommuner. Hittills har det varit upp till varje kommun om den ska erbjuda sina äldre möjlighet att välja utförare av hemtjänst och omsorg. I framförallt sossestyrda kommuner har den nuvarande lagen blivit ett slag i luften. Där har det kunnat hävdas att ingen minsann ska få ställa till det genom att konkurrera med kommunens förträffliga verksamhet. Hemska tanke om någon rentav skulle gå med vinst!

Nu blir det lika för alla. Det är bra. Det är en linje jag själv har drivit och kämpat för. När frågan var upp på Moderaternas i Skaraborg stämma förra året argumenterade jag och andra ivrigt för detta. För valfriheten erbjuder ju inte bara de äldre rikare möjligheter för de äldre att hitta utförare som de trivs med och litar på. Förekomsten av valfrihet skärper också konkurrensen, vilket bidrar till förbättringar och kvalitetshöjningar i verksamheterna kring våra gamla.

Den andra delen jag läser om är att staten ska ålägga kommunerna en skyldighet att erbjuda trygghetsboende för alla som fyllt 85 och som beviljats hemtjänst av kommunen. Regeringen konstaterar att isolering och ensamhet är ett problem för äldre idag. Det överensstämmer väl med Moderaternas i Skövde syn. I vårt valmanifest har vi lagt fast en nollvision mot ensamhet. Den inriktar sig inte endast mot äldre människor, men de är självfallet en viktig grupp. I kommunen uppförs också nya trygghetsboenden, som ger våra äldre möjlighet till ett tryggt boende med möjligheter till social samvaro.

Den svenska äldrevården har mer och mer inriktats mot omvårdnad i de gamlas hemmiljö. Det är bra av flera skäl. Många vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. För kommunerna är det en bra affär, eftersom det innebär lägre kostnader. Men det har ett pris i människors ensamhet. Det tar regeringen nu tag i. Det kan den göra tack vare ordning och reda i statens finanser. Det går bra för Sverige. Fler människor arbetar och betalar skatt. Då ökar också utrymmet för att förstärka välfärden.

Sverige är redan världens bästa land att åldras i. Med Alliansen blir det ännu bättre.

LÄNKAR:

Alla över 85 ska få rätt till äldreboende – DN 27 augusti 2014
Mer trygghet för Sveriges äldre – Alliansen 27 augusti 2014
Moderaterna presenterar socialt vallöfte – SLA 15 augusti 2014
Bäst att åldras i Sverige – SvD 01 oktober 2013

 

 

Vänstern har fel om skolvalsreformen

Vänsterpolitiker och -agitatorer har med förtjusning pekat ut friskolereformen (genomförd under Bildt-regeringen i begynnelsen av 90-talet) samt det fria skolvalet (lagfäst i och med 2011 års skollag) som sina favoritorsaker för att förklara de svenska skolresultatens nedgång. Förklaringsmodellen går i korthet ut på föreställningen att barn till välutbildade och välbärgade föräldrar i högre grad gynnas av systemet än barn till föräldrar med låg inkomst och låg utbildningsnivå. Denna tes har flitigt använts för att rättfärdiga idén om att ett kommunalgrått Sverige, utan minsta utrymme för elevers och föräldrars valfrihet, skulle medföra bättre skolresultat.

I tisdags (19 augusti 2014) presenterades en forskningsrapport från IFAU (Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering). IFAU har tagit sig för att undersöka hur skolvalsreformen har påverkat elever med olika familjebakgrund och studerat och jämfört elevernas skolresultat samt senare utfall i högre utbildning och arbete.

I sina slutsatser skriver forskarna: ”Resultaten tyder på att effekterna i stort sett är likartade för dessa grupper av elever. I den mån vi ser skillnader mellan eleverna, så tyder dessa på att det är elever från svagare familjebakgrund, t. ex. där föräldrar har låga inkomster, som
tjänar mer på möjligheten att välja skola. Påverkan är dock genomgående liten och osäker, och resultaten bör således tolkas som att möjligheten att välja skola har haft små eller inga effekter på samtliga grupper av elever.”

Det är alltså inte alls så att barn i socioekonomiskt svaga hem särskilt skulle missgynnas av den svenska valfrihetsmodellen i skolan. Det är faktiskt tvärtom. De gynnas.

Misstänkliggörande av fristående alternativ inom skola, primärvård, äldreomsorg, hemtjänst, apotek och precis allt som inte längre tyglas hårt av offentliga monopol, har varit och är en tung del i vänsterretoriken i denna valrörelse. Forskningsrapporten kommer därför förstås olägligt för dessa monopolvurmande vänsterpolitrucker. Den vrider ett vältummat vapen ur deras händer och detta med mindre än en månad kvar till valet. Tji fick vänstern.

LÄNKAR:

Skolvalsreform påverkade olika elevgrupper på ungefär samma sätt – IFAU 19 augusti 2014

Lokal valfrihetsreform

Förskola 1 Foto Ulrika VendelboPå onsdagen sammanträdde skolnämnden i Skövde. Själva beslutsdelen gick undan och klockades på 19 minuter. Under dessa minuter hann riktigt viktiga beslut fattas. Beslut som lägger grunden för en utvecklad valfrihet i förskolan i Skövde kommun.

För drygt ett år sedan tog Alliansen i skolnämnden i Skövde initiativ till ett antal åtgärder, som syftade och syftar till att utveckla valfriheten i barnomsorgen i kommunen. Sedan dess har tjänstemännen i förvaltningen jobbat med uppdraget och de har gjort det på allra bästa sätt. Nämnden kunde på mötet fastställa mycket väl utformade dokument för hur tillståndsgivning framledes ska gå till. Med detta har vi äntligen åstadkommit förutsägbarhet, enkelhet och tydlighet i processen för hur fristående förskolor ska kunna etablera sig i Skövde. Vi har tydliggjort krav, som säkerställer kvalitén i förskolorna, oavsett vilken huvudman som förestår verksamheten. Slutligen har vi sett till att åstadkomma likvärdighet i hur kommunala och fristående förskolor betraktas, värderas och granskas.

Nämnden och förvaltningen gjort ett mycket viktigt och gediget grundarbete för att möjliggöra en ökad mångfald och valfrihet för föräldrarna i kommunen. I och med att Skövde växer uppstår behov av nya förskolor. Vår tanke är att dessa inte av nödvändighet ska ägas och drivas av kommunen. Vi menar att fristående förskolor förstärker och kompletterar utbudet. Vi vill ge förutsättningar för att utveckla en mångfald av olika former, inriktningar och storlekar inom det samlade förskoleutbudet i kommunen. Detta ökar barnfamiljernas faktiska valfrihet inom barnomsorgen. Vi tror också att en positiv konkurrenssituation är gynnsam för den totala kvalitetsutvecklingen av förskolorna i Skövde.

Möjligen kommer inte onsdagens nämndsbeslut bli föremål för några löpsedlar. Men det innebär likväl betydande förbättringar för såväl valfriheten i barnomsorgen som företagsklimatet inom servicesektorn i kommunen. Det är jag mycket nöjd med och stolt över.

LÄNK:

Alliansen ökar valfriheten i förskolan – 26 mars 2013

Bloggat på sla.se.
Desktop