Anders G Johansson
Kategori. Västra Götaland

Riksdagsplats inom räckhåll

På lördagen efter det stora EU-toppmötet hölls det ännu ett stort politiskt möte i Göteborg. Denna gång var det Moderaterna i Västra Götaland som samlade över 500 ombud för att slå fast valsedlar till Sveriges riksdag och Regionfullmäktige i Västra Götaland.

Jag är stolt över att kunna berätta att stämman beslutade att sätta mig på riksdagsvalsedelns andraplats. Det innebär att jag, med nuvarande opinionsstöd för Moderaterna, har en mycket god möjlighet att ta plats i Sveriges riksdag.

För detta är jag givetvsis mycket glad och tacksam. Nu har jag chansen att få mitt riktiga drömjobb. Att få företräda Moderaterna och Skaraborg i Sveriges riksdag är något jag har velat och önskat länge. Jag vill ha möjligheten vara med och påverka i de frågor som jag verkligen brinner för, såsom främst säkerhets-, trygghets- och försvarsfrågor. Den chansen har jag nu.

Med det sagt, så är det mycket arbete som åetrstår och jag tar inte ut någon riksdagsplats i förskott. Nu väntar så klart en hektisk tid i och med den förestående valrörelsen. Jag ser fram emot att kämpa sida vid sida med partivänner i Skaraborgs alla olika hörn och kanter. Tillsammans ska vi lyfta Moderaterna, vinna så många röster och mandat vi kan och därigenom bereda väg för en en moderatledd regering och en statsminister vid namn Ulf Kristersson.

Några ord om stämman också. Moderaterna i Skaraborg har en speciell procedur för hur valsedlarna fastställs. I lokala media kallades den för ”öråd”. För de sex övre placeringarna sker omröstning plats för plats och placeringen tillfaller den kandidat som först erhåller mer än 50 procent av ombudsrösterna. Om ingen av kandidaterna når 50 procent, får den med lägst avstå deltagande i fortsatt omröstningen om den aktuella platsen.

Förstaplatsen intogs av Sten Bergheden, Mariestad, som nu är inne på sin tredje period i riksdagen. På tredjeplatsen hamnade Cecilia Widegren. Sten vann sin förstaplacering i den första voteringsomgången med 64 % av rösterna. Och det räckte med en votering även för att slå fast andraplatsen, vilken jag vann med 65 % av rösterna. Distinkta utfall således.

I och med detta valde jag att avstå min plats på valsedeln i regionvalet. Jag tycker inte att det är juste och rätt att ha regionvalet som livlina och reservalternativ och därmed stå i vägen för dugliga partivänner som har ambition att bli valda och ta sig an regionpolitiken. Jag tycker inte heller att det är ärligt gentemot väljarna. De bör rimligen vara trygga med att de politiker som står på valsedeln också är dem som driver politiken efter valet.

Avslutningsvis: Varmt tack för alla som stöttat mig och röstat på mig i provval och på nomineringsstämma. Jag ska göra mitt allra bästa för att motsvara det mycket fina förtroende som visats mig. Och jag ber ödmjukt om fortsatt stöd och kryss i riksdagsvalet 2018.

LÄNKAR:

Anders G på andra plats till Riksdagen – SLA 18 november 2017
Bergheden och Nordström i topp på Moderaternas listor – SN 19 november 2017

Valsedlarna börjar ta form

Idag har Moderaternas nomineringskommittéer i de olika valkretsarna i Västra Götaland presenterat sina förslag till valsedlar i valen till Sveriges riksdag och Regionfullmäktige i Västra Götaland. Jag har fått förtroendet att ingå i tätklungan på båda valsedlarna. För det är jag ödmjukt tacksam.

I Skaraborg har vi ordningen att det är de 100 ombuden på nomineringsstämman som genom slutna omröstningar med utslagningsförfarande rangordnar de sex främsta kandidaterna på dessa båda valsedlar. Därför har de sex främsta kandidaterna ännu inte någon platssiffra. Den faller på plats först efter nervslitande voteringar på stämman. I medlemmarnas provval placerade jag mig på nummer tre på riksdagsvalsedeln och två på regionvalsedeln.

För egen del prioriterar jag min kandidatur till Riksdagen. Det har jag varit tydlig med hela tiden, både gentemot M-medlemmarna i provvalet och mot nomineringskommittén när den intervjuade mig. Jag tror att jag skulle göra nytta i Riksdagen. Jag är arbetsam och resutatinriktad och står fast i mina sedan länge förankrade moderatblå värderingar. Jag har länge varit aktiv i såväl den allmänna som partiinterna debatten om försvarsfrågor. Jag vill bidra med trovärdighet till den försvarspolitik som Moderaterna nu äntligen gjort till sin och som bryter tvärt mot den styvmoderliga behandling som området fick under Reinfeldtregeringen.

Trygghetsfrågorna intresserar mig också och dem har jag sysselsatt mig med i lokalpolitiken i Skövde, men framförallt har jag handlagt dem i mitt arbete för Moderaterna i Göteborg. Det är en stad med gigantiska problem med utanförskap och kriminalitet. Det är problem som dessvärre inte längre uppträder isoloerat i storstaden, utan även kastar mörka skuggor över övriga landet. Poliserna är för få, flera av lagarna förlegade och straffen i flera fall för klena. Det vill jag vara med och ändra på.

Men även om det är Riksdagen som är prioriteringen för mig, är det ju så att det är partiet och stämmoombuden som bestämmer var jag ska vara. Är det så att ombuden tycker att jag gör bättre nytta i regionen, så ser jag fram emot att försöka göra nytta där. Nomineringsstämman hålls i Göteborg den 18 november. Då spikas Moderaternas samtliga gula och blåa valsedlar i Västra Götalands län.

FÖRSLAG TILL VALSEDEL TILL RIKSDAGEN

FÖRSLAG TILL VALSEDEL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

LÄNKAR:

Blogg: Provvalsresultatet klart – 15 september 2017

M ska vara garanten för ett starkt försvar

I torsdagens SLA skriver jag och fyra andra lokalpolitiker om den försvarspolitik, som Moderaternas arbetsstämma slog fast. Det var ett viktigt och efterängtat beslut. Och vi västsvenska moderater kan slå oss för bröstet för att i hög grad bidragit till att vässa och förbättra skrivningarna. Arne Lernhag var den som förde Moderaterna i Västra Götalands talan i försvarsfrågorna på stämman. Artikeln följer nedan.

Sveriges försvarsbudget behöver i det närmaste fördubblas. Moderaterna har nu fattat de beslut som krävs för att driva detta vilket Moderaterna i Västra Götaland gått i spetsen för. Försvaret har aldrig varit och kommer aldrig att bli ett särintresse, människors rätt till frihet och självbestämmande i form av ett trovärdigt försvar kommer alltid att vara ett intresse för alla.

Under alltför lång tid tog alltför många regeringar alltför lättsamt på försvarsfrågorna. Efter förra valet inledde Moderaterna därför ett arbete med att dels uppdatera vår egen politik och dels på riktigt påverka utvecklingen i ny riktning.

Resultaten har varit ganska omedelbara och tillsammans med alliansvännerna har vi drivit en motsträvig och senfärdig regering framför oss i omgångar. Till och med Miljöpartiet har fått vika sig inför den reellt försämrade säkerhetspolitiska situation som utvecklat sig under längre tid. Ett säkerhetspolitiskt läge som fortsätter att förvärras.

Nyligen avfärdade exempelvis den ryske ambassadören till Sverige sitt lands bidrag till instabilitet genom skylla på att “konstlade hinder som emellanåt reses”. Invasionen av Georgien, kriget i Ukraina, de återkommande utfallen mot baltikum och kränkningarna mot svenskt territorialhav och luftrum är allt annat än konstlat. Desinformationen fortsätter därmed och den ryska auktoritära regimen består.

Nu har Moderaterna, på initiativ av oss i Västra Götaland, fullbordat resan till att bli garanten för ett starkt svenskt försvar. Precis det vi själva liksom våra väljare förväntar sig. På vår stämma beslutade nyligen 200 ombud och partistyrelsen att Sverige på några års sikt ska dubblera försvarsbudgeten till två procent av BNP. Till skillnad från andra partier kommer vi dessutom att använda en ansvarstagande ekonomisk politik för att finansiera detta viktiga.

Och mer ska till. Bland annat måste det tas fram åtgärder för att säkra samhällsviktiga funktioner så att de är tillgängliga även i kris och krig, även detta på initiativ av Västra Götaland. Vidare måste pliktpersonalen få skäliga ersättningar och staten stärka det psykologiska försvaret, för att nämna något.

Avslutningsvis är inget land nödvändigtvis ensamt. Sverige är en del av ett västerländskt och demokratiskt större samhälle, med vars länder och folk vi delar värderingar och samarbetar med. Vi menar att detta även borde omfatta försvaret. Ett inträde i Nato är därför av stor vikt och Sverige behöver påbörja alla de politiska, militära och juridiska förberedelser som krävs.

Moderaterna ska vara den ansvarstagande garanten för ett starkt svenskt försvar. Nu ser vi fram emot att möta väljarna.

 

För Moderaterna i Västra Götaland

Arne Lernhag (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Öckerö

Anders G Johansson (M)
KF-gruppledare, Skövde

Peo Andersson (M)
KF-gruppledare, Tibro

Torbjörn Colling (M)
vice ordförande kommunstyrelsen, Karlsborg

Catrin Hulmarker (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Hjo

LÄNKAR:

M ska vara garanten för ett starkt försvar – SLA 19 oktober 2017

Tidigare bloghginlägg om försvaret

Vässad försvarspolitik

I lördags höll Moderaterna i Västra Götalands förbundsråd, vilket är en sammanslutning som omfattar förbundsstyrelsen och ombud för samtliga partiföreningar i länet. Jag representerade Skövde. Rådet var sammankallat för att ta ställning till de förslag från partistyrelsen, som Moderaternas arbetsstämma ska behandla den 12-15 oktober i Örebro. Materialet omfattar över 500 sidor och blev tillgängligt bara några få dagar före förbundsrådet. Därmed kraftsamlade jag på området försvarspolitik och tog också plats i det utskott som arbetade med dessa frågor.

Överlag innebär förslaget från partistyrelsen en förbättrad försvarspolitik med avsevärt högre ambitioner än vad partiet lyckades prestera i regeringsställning. Samtidigt finns det en del att förbättra och utveckla i skrivningarna och det var just det vi tog oss an på förbundsrådet. Jag fick gehör för samtliga mina synpunkter och från de övriga västsvenska partivännerna kom ytterligare ett antal kloka inspel. Det känns sammanfattningsvis riktigt bra att Moderaterna nu är på banan i försvarspolitiken!

Först och främst slog vi fast att tvåprocentsmålet för försvarsutgifterna måste uppnås så snart det är möjligt. Investeringar i
materielsystem behöver göras tidigt, medan anslag till förbandsverksamheten sannolikt behöver räknas upp mer successivt. Vidare slog vi fast att Moderaterna ska fortsätta att arbeta för ett svenskt Nato-medlemskap, vilket ju är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka svensk säkerhet.

Sedan tog vi sikte på Hemvärnet, som ju är den största delen av det nuvarande försvaret. Hemvärnet har idag i uppgift att skydda och bevaka. Moderaterna i Västra Götaland föreslår att hemvärnsförband  även ska kunna lösa uppgiften försvara. Det innebär en högre ambition som ställer krav på högre duglighet, större eldkraft och ökad rörlighet.

Vi gick längre än partistyrelsen när det handlar om hur Försvarsmakten ska kunna stödja Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Detta kan idag ske om det syftar till att ingripa mot eller förhindra terrorbrott. Men det kräver regeringens godkännande. Det senare gör att tillämpningen kan bli ganska omständig och tidsödande. Dessutom menar vi att det finns andra samhällspåfrestande situationer än just terrorangrepp, där polis bör kunna rekvirera personal ur Försvarsmakten. FM-personal ska i en större utsträckning än idag kunna bistå med att ombesörja bevakning, kontrollera inpassering osv,  så att polisresurser kan frigöras för ingripanden.

Sist, men inte minst, beslutade vi att lyfta upp en mycket viktig fråga, som hittills varit i skymundan. Det är frågan om Sveriges försörjning i händelse av kris eller krig. Sverige är ett mycket handelsberoende land. Via framförallt Göteborgs hamn landar dagligen importerade livsmedel, drivmedel och andra förnödenheter som vi behöver för att vårt samhälle ska fungera. Redan efter några dagars blockering av hamnen (värre än den som det destruktiva fackförbundet Hamnfyran dagligen tillåts att utöva) kommer det att bli tomt på hyllorna i ICA-butiken och i pumparna på macken. Vårt samhälle har alltså en begränsad uthållighet och det krävs större grepp än att utbilda i 72-timmarsregeln om personlig överlevnad för att hantera det.

Under det kalla kriget upprätthöll staten beredskapslager för väsentliga förnödenheter. Då hade vi också flera jordbrukare och kunde därmed upprätthålla en högre självförsörjningsgrad än idag. Moderaterna i Västra Götaland menar att Sverige måste utveckla en strategi för hur samhällsväsentliga förnödenheter ska vara tillgängliga även vid kris- ock krigssituationer. Det är ett omfattande och komplicerat arbete som måste inledas skyndsamt. Men jag menar att en självklar och omedelbar åtgärd måste vara att ge svenska bönder bättre förutsättningar för sin produktion, så att de kan hävda sig gentemot konkurrenterna i andra länder. Om villkoren är rimliga kommer de svenska jordbruksföretagen att bli fler, den inhemska produktionen större och landets sårbarhet för kris och krig minska.

Slutligen vill jag berätta att vi Moderater i Västra Götaland gjorde tummen ner för partistyrelsens förslag om att låta Hemvärnet utgöra egen försvarsgren och att det psykologiska försvaret ska vara egen självständig myndighet. Organisatoriska förändringar utan tydliga motiv andas symbolpolitik. Sådant går inte hem bland jordnära västgötamoderater. Vi vill lösa riktiga problem istället.

LÄNKAR:

Handlingar till Moderaternas arbetsstämma 2017 (försvar s 486-523)

Provvalsresultatet klart

Idag presenterade Moderaterna i Västra Götaland resultaten av medlemmarnas rådgivande provval till riksdagen och till regionfullmäktige. Om jag räknar rätt är det 328 Skaraborgsmoderater som har avlagt röst. Det innebär att knappt var femte medlem har röstat. Det är, märkligt nog, ett tämligen normalt valdeltagande för att vara i ett provval. Jag tycker att det borde vara fler som använder sitt medlemskap för att ge sin uppfattning om partiets kandidater.

I provvalet till Sveriges riksdag placerade jag mig efter de sittande riksdagsledamöterna Sten Bergheden, Mariestad (1), och Cecilia Widegren, Vara (2), precis som jag gjorde 2013 när det senast var provval. Bergheden har drygat ut sitt avstånd till Widegren på andraplatsen, medan mitt avstånd till andraplatsen har krympt avsevärt sedan förra gången. Jag gratulerar dem till sina resultat.

I provvalet provvalet till regionen landar jag på andraplatsen. Förstaplatsen intar Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad. Efter mig följer Sten Bergheden, Linn Brandström, Töreboda, och Charlotte Nordström, Skara. Vi har alla tämligen jämna resultat.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som har visat mig förtroende och givit mig en röst i provvalet! Jag fullföljer min kandidatur och engagerar mig för att påverka, göra avtryck och åstadkomma resultat. Därför tog jag omedelbart avstånd från Decemberöverenskommelsen, som var en pervers konstruktion som olyckligt och onödigt blockerade borgerligheten från allt vad inflytande heter. Jag vill driva förnyelsen av Moderaternas försvarspolitik vidare och tycker mig kunna göra det med trovärdighet. Jag har alltid pläderat för behovet av ett robust och tillförlitligt försvar, även när den dominerande uppfattningen i Moderaterna felaktigt var att Europa är säkrare än någonsin. Jag har genom åren fått se mina motioner om Nato-medlemskap och upprustning av försvaret bli avslagna, utan att själv låta mig nedslås. Trägen vinner. I år har äntligen Moderaternas officiella försvarspolitik hunnit ikapp min personliga. Jag vill också driva trygghetsfrågorna, eftersom jag är uppriktigt oroad över de direkt ovärdiga tillkortakommanden som rättsstaten Sverige nu uppvisar.

Nomineringsprocessen rullar vidare. Nu är det nomineringskommittén som ska betrakta alla dugliga kandidater utifrån ett helhetsperspektiv och lägga sitt förslag till nomineringsstämman. Denna utgörs av hundratalet ombud för de skaraborgska partiföreningarna och hålls i Göteborg den 18 november. Där och då slås valsedlarna fast.

PROVVAL TILL RIKSDAGEN

PROVVAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

LÄNKAR:

Provvalsresultat Moderaterna i Västra Götalands län 2017

Högre försvarsambitioner beslutade

I lördags hölls Moderaternas i Västra Götaland förbundsstämma i ett mycket soligt Borås. Drygt 200 ombud från länets olika partiföreningar var på plats. Jag var, som företrädare för Moderaterna i Skövde, en av dessa. Jag såg det som min främsta uppgift att bland de 47 inkomna motionerna argumentera för de tre förslag som kom från oss i Skövde.

Det blev två segrar och ett bakslag. Stämman tyckte inte att det var en god idé att öppna för kommunal ordningspolis. Den motionen avslogs tyvärr efter votering med de relativt jämna röstsiffrorna 98-84.

Men stämman tyckte att förslaget om en reformering av Kameraövervakningslagen var ett bra förslag och beslutade att sända det vidare till partiets nationella reformarbetsgrupp för trygghetsfrågor. Förhoppningsvis leder det till att partiet kommer att arbeta för att förändra en lag, som i nuläget gör det mer eller mindre omöjligt att få upp en övervakningskamera på allmän plats.

Sist, men definitivt inte minst, vann vi och Göteborgsmoderaterna tillsammans en stor och viktig framgång med vårt gemensamma krav om att Moderaterna ska verka för att svenska försvarsutgifter ska uppnå 2 procent av BNP. Det är den nivå som Nato har som rekommendation för sina medlemsstater. Eftersom vi moderater tycker att Sverige ska vara medlem i detta för vår trygghet och säkerhet så väsentliga samarbete är det en fullt rimlig ambition. Men också för att svenskt försvar nu måste inleda återtagande och upprustning från en otillräcklig och låg nivå.

I mitt anförande, som kan ses på Youtube, sa jag så här:

”Med dessa motioner om krav på ett tvåprocentsmål och med förbundsstyrelsens välvilliga inställning till dem, anar jag början på slutet på den sorgliga ökenvandring som varit svensk försvarspolitik. Det är inte många år sedan som politiker från detta parti och andra partier var fullkomligt övertygade om att eviga freden var vunnen i Europa och glatt förmedlade att Europa är tryggare än någonsin. De hade fel! Det borde ha inletts ett återtagande 2008, när ryska stridsvagnar rullade in i Georgien. Det borde ha tänkts till när Ukraina ockuperades av ryska förband 2014.

Nu när Europeiska Unionen börjar darra i sina strukturer. Nu när ryska förband förstärks i Europas närhet och när ryska staten satsar stora pengar på att bygga upp sin försvarsmakt. Och nu när en amerikansk president tydligt meddelar att det amerikanska folket ej längre är intresserat av att bära europeiska säkerhetskostnader. Nu är klockan fem i tolv. Nu är det bråttom! Därför är det angeläget att komma till skott med en medveten uppräkning av försvarsanslagen.”

Att det finns ett uppenbart och akut behov av höjda försvarsanslag är tydligt när ÖB begär ytterligare 9 miljarder kronor, vilket Dagens Nyheter skriver om idag. Försvarsbeslutet från 2015 var i grunden underfinansierat. Försvarsbeslutet tog inte heller sikte på en ambition som kan anses vara rimlig för att möta det allt snabbare försämrade säkerhetsläget.

Nu duger det inte med extra miljoner i kompletteringsbudgetar. Nu måste det trampas fram miljarder för att först och främst anskaffa väsentlig materiel till förbanden. Riksdagen måste snabbt kompensera för decennier av försumlig försvarspolitik. Det var det som Moderaterna i Västra Götaland tydligt signalerade med sitt ställningstagande i lördags.

LÄNKAR:

Motion: En ansvarsfull försvarspolitik (Moderaterna i Skövde) – 2017
Försvarets hemliga förslag: Behöver nio miljarder kronor till – Dagens Nyheter 07 maj 2017

 

ANFÖRANDE:

Vi måste ta ett större ansvar för vår säkerhet

trump

De amerikanska väljarna har utsett Mr Trump till landets 45:e president. Det trodde jag inte skulle ske, även om jag naturligtvis visste att det kunde hända. Det tycks svepa en folklig missnöjesvåg över världen. Tidigare svepte den bort Storbritannien från EU-samarbetet. Nu svepte den bort Hillary Clintons möjligheter att bli USA:s första kvinnliga president.

Många funderar nu på vad den nye presidenten kommer att betyda för världen, för USA och för Sverige. Det gör också jag. Mr Trumps i det närmaste isolationistiska ekonomiska politik bådar ju inte gott. Den kommer inte bidra till att göra varken USA eller världen särdeles ”great again”. En av USA strypt och inskränkt frihandel kommer att leda till en nedgång i världsekonomin. Det kommer att påverka Sverige, som i hög grad är beroende av sin utrikeshandel och sin export. Det kommer att påverka Västsverige där många är anställda i exportföretag inom tillverkningsindustrin.

Mr Trumps mer introverta syn på säkerhetspolitiken bådar inte heller gott. Europas säkerhet vilar i hög grad på amerikansk närvaro och på ett amerikanskt intresse för att bidra till stabilitet och säkerhet i vår del av världen. Det finns en risk att Mr Trumps USA bryter eller i varje fall försvagar den transatlantiska axel som så länge varit en förutsättning för trygghet, stabilitet och säkerhet i Europa och istället tonar ned sitt engagemang och minskar sitt bidrag. Man kan spekulera i vad det innebär att Rysslands garvade och aggressive president Putin nu har fått en orutinerad ledare som motpart i västvärldens viktigaste nation. Man kan fundera över hur ett expansionistiskt Ryssland skulle välja att agera i en situation med en decimerad försvarskapacitet i Europa.

Nu är dock Mr Trump ännu inte installerad. Det återstår att se hur mycket av vildsint retorik som sedan verkligen övergår till praktisk politik. Någonstans anar jag att även en vilt svingande populist kommer att tvingas anpassa sig till den grå vardagens krassa realiteter. Sedan är det ju inte heller så att den amerikanske presidenten har diktatoriska befogenheter. Förhoppningsvis kan moderata krafter i kongressen bidra till att bromsa och lindra den nye presidentens mest yviga planer.

Men för Europa och inte minst Sverige innebär valet av Trump en gällt ringande varningsklocka. Det påminner oss om att vi inte kan lägga ansvaret för vår säkerhet i någon annans händer. Särskilt inte när dessa när dessa knyts och dras tillbaka. Vi kan inte med självklarhet utgå från att de amerikanska skattebetalarna för evigt och alltid ska betala notan för vår säkerhet. Vi kan inte räkna med att amerikanska politiker ska riskera unga amerikanska mäns och kvinnors liv för att skydda oss. Slutsatsen är att vi själva måste ta ett större ansvar för vår säkerhet än vad vi gör idag.

Jag menar att valresultatet i USA är ännu en anledning (det saknas inte starka skäl sedan tidigare) för svensk politik att med kraft och iver ta sig an försvarsfrågan. Sverige måste, så snabbt det går, höja sin försvarsförmåga och det rejält. Vi måste omdana det nuvarande expeditionsförsvaret, som främst är designat för att uppträda med mindre enheter på andra platser än i Sverige, till att bli en organisation som utgör en respektingivande och krigsavhållande kraft i vår region.

Det kommer att kosta pengar för att återta en del av det som decennier av nedrustning, nedskärning och underfinansiering har raserat. Vi måste därför börja räkna upp försvarsanslagen med sikte på den tvåprocentsnivå som är Natos rekommendation och som för övrigt Tyskland nyligen beslutade att anta som sitt mål. För svenskt vidkommande skulle det innebära fördubbling jämfört med dagens nivå. Ett sådant beslut vore en tydlig signal till omvärlden och det skulle ge Försvarsmakten utrymme för att skyndsamt inleda ett återtagande. Det behövs i dessa tider av stor ovisshet.

Återfallsförbrytare ska avtjäna hela strafftiden

Det drar ihop sig till länsförbundsstämma för Moderaterna i Västra Götaland. Den 14 maj hålls stämman i Uddevalla. Tillsammans med Jonas Ransgård, Göteborg, motionerar jag om att slopa den villkorliga frigivningen för återfallsförbrytare. Enligt gällande lag ska den som dömts till fängelsestraff friges villkorligt efter det att två tredjedelar av det tidsbestämda straffet avtjänats. Moderaterna vill ändra detta till att vara tre fjärdedelar för återfallsförbrytare.

Vi menar att den nuvarande ordningen är oacceptabel och att Moderaternas förslag till skärpning är otillräcklig. 40 % av dem som döms till fängelsestraff återfaller i brottslighet inom tre år efter det avtjänade straffet. Bland dessa återfinns flera livsstils- och yrkeskriminella. Den organiserade brottsligheten orsak till mycket av påfrestningar och lidanden för människor samt omfattande kostnader för vårt samhälle. Därför är det särskilt angeläget att de som ofta återfaller får färre möjligheter att begå brott.

Den som upprepat förfaller i brottslighet och döms till frihetsberövande ska ha anses ha förverkat sina möjligheter att kunna friges villkorligt före det att straffet avtjänats i sin helhet. Från och med andra gången på kåken ska det vara full tid som gäller.

LÄS MER:

Motion: Återfallsförbrytare ska ej medges villkorlig frigivning
Skaraborgare vill slopa villkorlig frigivning – Lidköpingsnytt 06 maj 2016
Vill avskaffa villkorlig frigivning – SLA 06 maj 2016

Snabbtåg mot ändstationen

I afton har jag suttit ordförande för Brottsofferjourens (BOJ) i östra Skaraborg årsmöte. Jag är glad och hedrad över att kunna få hjälpa till med denna lilla uppgift. För medlemmarna i BOJ, som organiserar och utför stöd till brottsoffer och vittnen, fullgör en mycket viktig och berömvärd insats. Jag ser dem som riktiga vardagshjältar!

Det var andra gången jag fullgjorde detta uppdrag. Märkligt nog så var det också andra gången som jag i anslutning till detta drabbades av rejält tågstrul och andra gången jag ramlade in på årsmötet med andan i halsen, efter att ha klippt sträckan mellan stationen och Bagaren i Skövde med höga knäuppdragningar. Jag avskyr att komma för sent och jag skäms verkligen som en hund när det händer.

Som tågpendlare har jag dock fått vänja mig vid att inte alltid kunna kontrollera min tid. Idag berodde förseningen på ett växel- och signalfel i Floda. Flera av de många förseningarna som numera präglar svensk järnvägstrafik beror på bristande underhåll. De tidigare socialdemokratiska regeringarna sköt regelmässigt ett underhållsberg framför sig. Trots att Alliansregeringen beslutade om en historiskt omfattande satsning på järnvägsunderhållet, släpar underhållet efter. Behoven är mycket omfattande och kapaciteten för att utföra underhållsarbetet är begränsad.

Samtidigt som Sverige plågas av brister och förfall i sin befintliga infrastruktur, pågår någon slags planering för en gigantisk investering i höghastighetsjärnväg mellan de tre storstäderna. Detta inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen. Kostnaden uppskattas till hissnande 190-320 miljarder. Det är hissnande summor. Osäkerhetsmarginalen är enorm. Den möjliga nyttan i förhållande till investeringskostnaden är minst sagt oklar.

På senare tid har ifrågasättande röster börjat höjas kring höghastighetsjärnvägarna. I förra veckan uttryckte Moderaternas finanspolitiska talesman Ulf Kristersson, ett antal ledande, liberala kommunpolitiker samt den gamle statsministern Göran Persson (S) skepsis till detta gigantiska projekt.

Jag förmodar att luften snart kommer att pysa ur projektet. Det är helt enkelt för stora pengar i förhållande till den förväntade nyttan. Det är uppenbart att det finns mer angelägna investeringar att göra. Som till exempel att reinvestera i och rusta upp och förstärka den befintliga infrastrukturen. Genom att till exempel bygga ut ett blygsamt antal omkörningsspår på Västra stambanan skulle man ju kunna öka flödet och hastigheten ordentligt. Och detta för en spottstyver jämfört med fantasibanan på andra sidan Vättern.

Med detta sagt vill jag understryka att alla delar som nu ligger i Sverigeförhandlingarna inte alls är tokiga och onödiga. Det finns till exempel starka skäl för att i Västsverige binda samman Göteborg och Borås med en vettig järnväg för att möjliggöra vettig pendling mellan länets största städer och däremellan Landvetters flygplats. Och visst finns det också flera andra investeringsobjekt som positivt skulle bidra till utveckling och tillväxt.

Men höghastighetsbanorna tror jag inte på. Planerna för detta projekt närmar sig sannolikt sin slutstation.

LÄNKAR:

M svänger om snabbtåg – 10 mars 2016
Därför vill vi inte ha höghastighetstågen – 09 mars 2016

Skolan ska vara ickekonfessionell

Ikväll har Moderaterna i Skövde hållit årsmöte. Jag fick ännu en gång förtroendet att vara mötesordförande. Och ännu en gång rådde det god anslutning, positiv anda och intressanta meningsutbyten. Jag tycker om att vara en del av Moderaterna i Skövde!

Två av de politiska besluten, som årsmötet fattade helt i enlighet med styrelsens förslag, vill jag beröra här. Först och främst Anna Bergmans motion om konfessionell inriktning i skolan. Anna föreslog ”att det i svensk skollag inte ska finnas utrymme för för fristående [förskole-, skol- och fritidshems-] enheter att ha en konfessionell profil”.

Årsmötet landade i att detta är ett rimligt krav. Det tyckte även styrelsen och det tycker också jag. Jag är en varm anhängare av religionsfrihet. Jag bekänner mig själv som kristen, men jag vurmar för Sverige som en sekulär nation. Det innebär att religionsutövningen är en självklar och väsentlig rättighet, men att det ska vara en angelägenhet för individen. Inte för staten eller kommunen. För den skattefinansierade, allmänna skolan ska istället kunskapsuppdraget vara det centrala.

Skolan ska ge alla barn likvärdiga förutsättningar att på kunskapens trygga grund bygga en framtid och ett rikt och innehållsrikt liv som arbetande och delaktiga samhällsmedborgare. Skolan ska vara den plats där barn, oavsett bakgrund, födelseort, kulturell identitet eller religion möts och tillgodogör sig väsentlig kunskap samt utvecklar värdefulla relationer och betydelsefulla sammanhang. Det konfessionella intresset riskerar att konkurrera med detta viktiga samhällsmål och faktiskt istället bidra till en andligt och kulturellt betingad segregation.

Jag tycker att beslutet känns klokt bra och modigt. Motionen går nu vidare till Moderaternas i Västra Götaland förbundsstämma, som hålls i Uddevalla (tror jag) på självaste pingstafton den 14 maj. Där hoppas vi att länets moderater ställer sig bakom kravet och driver det vidare mot partiets nationella nivå.

En annan motion kom av Michael Nimstads hand och handlade om att asylsökande tydligt ska upplysas om Sveriges lagar och kultur samt landets förväntningar på människor som vistas här. Vidare att den som sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd ska utvisas, om den lagförts för brott som faller under allmänt åtal. Anständiga och rimliga krav som även de drivs vidare mot nästa nivå i partiets beslutshierarki. Noterbart är att även partiledaren Anna Kinberg-Batra i veckan framförde delvis liknande krav om införande av samhällstest för nyanlända. Det känns bra!

LÄNKAR:

Skövdemoderaternas årsmöteshandlingar 2016
Inför samhällstest för alla nyanlända

Bloggat på sla.se.
Desktop