Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

Har du råd att bo kvar om räntan stiger?

Nästan varannan svensk som äger sitt boende har inte räknat ut vad en höjning av bolåneräntan skulle kosta, detta visar undersökningar bl a Boendebarometern.

Gäller detta även dig?

Samtidigt säger 85 % att de skulle ha råd att bo kvar även om boräntan skulle stiga till 5% . Vet du om du kan bo kvar i ditt boende med högre räntor utan att ha räknat ut hur mycket mer det skulle kosta dig per månad?

Det är otroligt viktigt att inte skjuta på den här frågan, helt plötsligt kan räntorna börja stiga även om det är svårt att föreställa sig. Vi har vant oss vid låga räntor, men det är farligt att slå sig till ro med det.

Exempel: så här kan dina boendeutgifter öka om boräntan stiger från två procent till fem procent

Lån                  3 miljoner      5 miljoner
Ränta 2 %       3 500 kr/mån      5 800 kr/mån
Ränta 5 %       8 750 kr/mån*     13 500 kr/mån*

Ökad kostnad per månad efter räntehöjning       5 250 kr/mån       7 700 kr/mån
*obs förenklade exempel med ett ränteavdrag på 30 % oavsett belopp. När räntekostnaden överstiger 100 000 kr per år är ränteavdraget  21 % på den del som överstiger 100 000 kr.

Så här kan du göra nu
När du tagit reda på hur mycket mer dina lån kan komma att kosta om boräntan stiger till fem procent  – och be gärna din bank om hjälp med uträkningen – kan du göra på två sätt.

 • Det ena sättet är att amortera mera för att minska på själva låneskulden.
 • Det andra sättet är att spara mellanskillnaden (som i exemplet ovan skulle det bli 5250 kr i månaden om du har ett lån på 3 miljoner) varje månad mellan din räntekostnad idag och den som du skulle få med fem procents ränta.  Det är inte bara sämre med högre ränta….

Om, eller när, räntorna stiger får du också högre ränta på ditt sparande. Det är ju aldrig fel om du har pengar på sparkontot!Hoppas att du med dessa tips har fått lite bättre koll!

Riksbanken fortsätter att föra en expansiv politik. Samtidigt bidrar den globala konjunkturen till att driva upp räntor med längre löptider. I den miljön kan det vara attraktivt att binda delar av bostadslånen.

Du kan förstås kombinera dessa två sätt också. Oavsett vad du väljer att göra så vänjer du dig vid att pengarna inte är tillgängliga och du får anpassa dina utgifter efter det. Det blir samtidigt ett test på vad din ekonomi tål.

Förblir bolånefasaden intakt?

Bolånemarknaden är onekligen en arena för politisk inblandning och föremål för kommande förändringar. Det finns en mängd olika delar som ligger uppe för möjlig korrigering jämfört med dagens situation, möjliga (och kanske t o m sannolika) förändringar är inom områden från ränteavdrag till nya amorteringskrav.

Om förändringarna genomförs och om det innebär att det uppstår en negativ baksida till den upphottade fasaden för bolånemarknaden återstår att se, förhoppningsvis sker ev förändringar successivt så att fasaden förblir intakt rakt igenom.

Finansinspektionen tog så sent som i måndags och redogjorde för sina tankar om skärpta amorteringsregler för nya bolånetagare på bolånemarknaden. Inga beslut har dock fattats utifrån de lagda förslagen utan nu kommer en process att äga rum hos våra styrande politiker (riksdag och regering) där ett eventuellt positivt beslut som tidigast kan komma att införas fr o m 1 mars 2018.

Är du aktiv och framför allt ny in på bolånemarknaden är det viktigt att du verkligen förstår spelplanen för bolån.

Den nya spelidén är att sammanlänka hur mycket du skall amortera med storleken på lånet och hushållets inkomst före skatt. 3% per år skall du amortera givet att bolånet överskrider 70% av bostadens värde & att lånet är 4,5 ggr så stort som hushållets inkomst före skatt. Amorteringen ligger på denna nivå fram tills skulden nått 70%, då justeras amorteringen till 2% per år tills skulden nått 50% och därefter skall du amortera 1% per år, detta givet att lånet överstiger 4,5 ggr din inkomst före skatt.

 

#metoo – Var står Du själv eller företaget som Du handlar av?

I ett samhälle betyder både individers och företags olika varumärken allt mer. Att känna tillit, samhörighet och dela andra individers eller varumärkens värderingar är essentiellt. Många gånger är ”glorian” runt en gemensam värdegrund eller ett varumärke mer betydelsefullt och värdefullt att dela än själva produkten som produceras. Att bygga sitt eget eller ett företags CSR (Corporate Social Responsibility) och varumärke är ett långsiktigt arbete, att rasera det kan gå på några ”klick”. Man kan tänka sig att de kränkningar och trakasserier av sexuell karaktär som nu, mycket välgörande, kommer upp så tydligt i ljuset dessvärre ändå bara är toppen av ett isberg. Det är både ledsamt, allvarligt och helt obegripligt att beteenden som kommer fram under #metoo existerar! Grundsynen för oss människor som samexisterar i ett värdigt samhälle tillsammans med de företag som bygger vår välfärd måste alltid vara att behandla omgivningen med respekt utan kräkningar och sexuella trakasserier.

Vill vi skapa en bättre morgondag måste jag/du/vi börja med oss själva. Vi uppmanar dig att verkligen lyfta upp till dialog och diskutera de samhällsstrukturer som existerar runt sexuella trakasserier och kränkningar. Prata med din granne, din familj, dina barn, din kollega, din kompis…utmana företagen som du köper dina produkter ifrån…ställ krav på både dig själv och din omgivning hur vi egentligen skall ha det!

Så nästa gång du stöter på ett beteende eller jargong som inte är ok, tag ditt ansvar – börja med ditt eget varumärke och säg ifrån! Visa civilkurage och sätt ner foten om vad du tycker så stöttar vi alla de modiga individer som nu agerar under #metoo. För ett bättre Skaraborg, för ett bättre Sverige och för en bättre värld!

”Skycity” – Låt staden växa inåt!

– Vad behöver vi göra med våra städer i Skaraborg för att skapa attraktivitet?

– Hur får vi våra ungdomar att komma tillbaka till Skaraborg när de har studerat klart?

– Vad är det som hindrar oss från att bygga en attraktiv framtid?

 

 

 

Givetvis krävs det i första hand riktigt bra och stabila företag som kan erbjuda spännande och bra jobb. Det är alltid det viktigaste både för att vara en attraktiv stad men också för att kunna ge människor jobb, inkomst och trygghet.

 

Förutom jobb behöver vi bygga bostäder mm och låta våra städer växa inåt det vill säga förtäta staden.

Det är härligt att se att det byggs som aldrig förr runt omkring våra stadskärnor men idag byggs det mer utanför än innanför, vi behöver vända den trenden.

Vi skulle behöva bygga fler höga, attraktiva och häftiga hus i våra centrala delar av städerna … och varför inte bygga nya stadsdelar i staden … bygga något som verkligen ”sticker” ut!

 

Forskningen visar att väldigt många människor vill bo centralt och gärna högt upp med en härlig utsikt över stadskärnan, nära till restauranger, bio och annat uteliv, inte minst ett bra sätt att attrahera våra yngre och kommande generationer.

Här har vi, våra politiker och kommunala tjänstemän en viktig uppgift på många olika sätt. Uppgiften är inte att strypa det engagemang och den fantastiska vilja som många av våra duktiga byggherrar har i att få möjligheten att vara med och utveckla och förtäta våra städer, utan uppgiften blir snarare att supporta kreativiteten och de entreprenörer som vill vara med och utveckla staden.

 

Vi behöver stärka och utveckla samarbetet över alla gränser – göra det enklare.

Det är tillsammans på ALLA plan som vi kan göra det möjliga och även ibland det omöjliga riktigt möjligt.

 

Det skulle vara fantastiskt att få se ett ”Skycity” med ny skyline växa fram i Skaraborg, varför inte börja låta staden växa inåt redan idag …

Det är dags att VÅGA göra något annorlunda!

Marknaden för bostadspriser står och väger

 

6 indikationer på att bostadsprisernas utveckling nått sin peak

Det finns en hel del indikationer på att prisutvecklingen för bostäder peakat och att det framöver kommer krävas mer av plånboken för bolån.

 

 

1.Utbudet av bostadsrätter är på den högsta nivån sedan rekordnoteringen 2011

2.Försäljningarna tar längre tid och färre är med i budgivning

3.Bostadsbyggandet är brett och har sin högsta nivå på 25 år

4.Urstark ekonomiska tillväxt och arbetsmarknad

5.Räntebotten är nådd

6.Politiska ändringar i ränteavdrag & amorteringskrav

 

 

Köparnas marknad

Unders september månad hade Hemnet ca 12.000 st bostadsrätter ute till försäljning på deras bostadshemsida Hemnet.se. Att jämföra med den förra rekordnoteringen i augusti 2011 så var detta en 26% ökning. Flera mäklare vittnar om att det kommer färre till visningar och att budgivningarna inte sker lika snabbt som förut. Tittar man på Svensk Mäklarstatistiks senaste analys så sker det dock fortsatt en hel del affärer. Antalet sålda bostadsrätter och villor (perioden juni-augusti)   är fortsatt större i år jämfört med samma period förra året, en ökning för bostadsrätter på hela +19% och för villor på +18%.

 

 

Byggbom i en urstark arbetsmarkand

Det byggs som aldrig förr i landet och det är bara i storstadsregionerna som vi har någon form av bostadsbrist. Vi har per nu den högsta nivån av påbörjande nybyggnationen i alla regioner och län på 25 år. Än så länge har vi inte sett några kraftiga prisfall men tittar vi på historien så vet vi av erfarenhet att tidigare fastighetskrascher föregicks av ett antal år med snabba bostadsinvesteringar. I rapport efter rapport beskrivs hur den svenska ekonomins tillväxttal fortsätter uppåt, prognosen för 2017 är en tillväxt på ca 3% och för 2018 ca 2,5%. Hand i hand går arbetsmarknaden urstarkt och svenskarnas realtillgångar har ökat markant under senare år.

 

 

Räntebotten är nådd

När de amerikanska räntorna stiger talar mycket för att de drar med sig sina europeiska motsvarigheter, även Sverige, som så många gånger förr. Den amerikanska centralbanken Fed höjde sin styrränta i juni för andra gången under 2017 och planerar att genomföra ytterligare en höjning innan årets slut. Tre höjningar är även vad Fed planerar för nästa år. Sedan Fed började strama åt den amerikanska ekonomin i december 2015 har de höjt räntan fyra gånger. Fed kommer även att minska sin balansräkning genom att låta innehaven av stats- och bostadsobligationer förfalla i en inledande takt om 10 miljarder dollar per månad. De finansiella marknaderna bedöms däremot inte ha tagit höjd för kommande Fedhöjningar. I dagsläget har marknaden troligen bara prissatt drygt en och en halv höjning innan nästa års slut. Om detta stämmer kommer räntorna korrigeras upp för att ta höjd för höjningarna.

 

 

Politikens verktyg

Under många år har ränteavdragens vara eller inte vara diskuterats och nu öppnade finansminister Magdalena Andersson (S) så sent som för några veckor sedan återigen att ränteavdraget för bolån kan komma att trappas ned. Hon säger att bostadsköpare bör räkna med att avdraget kommer att justeras. Parallellt med detta har regelverket för amorteringskrav införts sedan juni förra året och Finansinspektionen tycker därutöver att nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler. Således innebär de skärpta amorteringskraven att de mest sårbara hushållen, det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, kommer att amortera minst 3 procent av bolånet per år.

 

 

Vägskäl = anledning till försiktighet

Av ovan nämnda anledningar finns det således skäl att mana till försiktighet om/när du framöver väljer att medverka i marknaden för bolån.

Ett gott råd är att söka stöd och vägledning utifån just dina förutsättningar.

5 enkla spartips för din vardagsekonomi!

1. Lär dig mer om din egen ekonomi

Utgångspunkten för att komma igång med sitt sparande kan vara så enkel som att hålla bättre ordning på sina egna utgifter. Så det första du bör göra är att se över dina dagliga utgifter och se vad du skulle kunna skära ner på. Med andra ord – lär dig mer. Kontrollera dina kontoutdrag och fundera på hur du använder de pengar som sedan retar dig att du spenderat.

 

2. Lev på det du behöver i vardagen

Det belopp som du får inbetalt på ditt konto varje månad är nödvändigtvis inte ett mått på hur mycket pengar du ska använda. Om du vill spara, försök att vända på tanken och utgå från hur mycket du skulle vilja spara varje månad och lev sedan på resten av pengarna. Man kan likna det med att man gör sig lite mer fattig än vad man behöver och spar pengarna istället.

3. Öronmärk dina pengar och sätt upp mål och visualisera

Sätt upp mål för ditt sparande – hur mycket vill du spara och till vad? Öronmärk ditt sparande och visualisera vad du behöver dem till och hur du vill ha det när du lyckas. Studier visar att bara genom att du visualiserar eller skriver ner mål med ditt sparande kan det vara lättare att spara.

 

4. Gör din ekonomi mer fyrkantig och lägg upp ett månadssparande

En effektiv metod är också att göra sin ekonomi mer ”fyrkantig” – du sätter gränser för hur mycket du vill spendera på exempelvis, mat, resor, kläder eller andra konsumtionsvaror jämfört med vad du normalt gör. När du har tagit reda på hur ”lite” du vill leva för så kan du bestämma hur stor överföring du vill göra till ditt sparande varje månad.

 

5. Tämja dina impulsköp och inför en betänketid på 48 timmar

Ibland händer det att vi snabbt spenderar de sparade pengar vi har. Målet har kanske varit att spara 10 000 kronor före jul men halvvägs kanske man hittar något som man gärna vill köpa. Ett bra tips kan vara att ge sig själv lite mer betänketid. Ge dig exempelvis 48 timmar innan du får tillåtelse att köpa något som du sett. På det viset försäkrar du dig om att det är något du verkligen behöver, eller om köplusten avtar efter några dagar.

Balans i mellanmjölkens land

 

Jag sitter och tittar ut genom fönstret och ser höstregnet från den blygrå himlen. Vardagen är här, upp på morgonen, lämna barnen på förskolan vidare till jobbet, hem mysa en stund, fixa med mat, bada barnen, mysa lite till, läsa en bok, god natt. Barnen fick varsin pyjamas i födelsedagspresent av sin mormor med texten EAT SLEEP NAP REPEAT, vissa kallar det ekorrhjul, andra säger att de är glada att ”småbarnsåren” är över. Jag som är mitt i ”karusellen” väljer att åka med den men precis som på nöjesfälten väljer jag att inte åka i den som är häftigast och går snabbast. Jag blir så lätt åksjuk….Tacka vet jag farfars bilar. Man hinner se vilka som sitter i bilen vi möter, man hinner njuta av den vackra omgivningen och jag ser barnens ansikten när de sitter där och är stolta chaufförer åt sin mamma.

 

Jag har sedan några veckor tillbaka testat en ny sak. Egentligen är det nog för tidigt att ”utvärdera” men bara tanken på det hela får mig att känna en varm känsla i kroppen vilket gör att jag ändå berättar om den. För mig som är i ”karusellen” fungerar det bra. Varje morgon innan jag öppnar mina ögon, precis när man är på väg att vakna väljer jag att stanna upp. Jag tar tre djupa andetag och tänker på ett par saker som gör att jag känner mig tacksam. Det kan vara precis vad som helst. Doften av min son som ligger precis intill mig, tanken på att jag snart ska dricka en kopp kaffe eller att jag känner glädje över feedbacken jag dagen innan. Att känna tacksamhet för det vi har och inte sträva efter det vi inte har tror jag att vi alla behöver träna på. Vi har bara ett liv och om det nu går så fort som alla säger. Varför inte välja att leva det i nuet?

 

Som ni säkert har märkt så vänder sig detta blogginlägg främst till de som är där jag är just nu det vill säga i de berömda småbarnsåren. Jag heter Sara Svensson är sambo med två barn och arbetar som rådgivare.

 

I yrket och privat märker jag att många småbarnsföräldrar har dåligt samvete för att de inte har kommit gång med något sparande till sina barn. Jag märker också att de som har kommit i gång känner sig osäkra på om de tänkt rätt och rättvist. Jag skulle vilja få alla er att ta bort det dåliga samvetet. Det viktigaste är först och främst att familjen har en stabil grundekonomi. Efter att man känner att man är där kan man fundera på sparande till barnen. Idag har vi ingen arvs eller gåvoskatt vilket gör att du kan ge ditt barn sparat kapital när som helst.

 

Känner du att ni är där och har en stabil grund? Kanske har du redan ett sparande till ditt barn?  Här kommer några saker som är viktiga att känna till.

 

Spara i barnets namn eller i ditt eget

 

Du kan välja att spara långsiktigt i barnets eget namn eller i ditt. På ett vanligt aktie eller fondkonto betalar man 30% skatt på  vinsten när man säljer sitt innehav. Om du sparar på ett investeringssparkont eller i en kapitalförsäkring betalar du en lägre schablonskatt, baserad på statslåneräntan och på ditt genomsnittliga årliga innehav.

 

Sparar du i barnets namn rekommenderas ett investeringssparkonto och om du sparar i ditt eget namn en kapitalförsäkring. I det sistnämnda kan du välja barnet som förmånstagare samt när det ska få tillgång till pengarna. Att spara i ditt eget namn medför att du kan behålla kontrollen på kapitalet och att barnet inte med automatik får tillgång till det på sin 18 årsdag.

 

Flera fördelar

Då vi vanligtvis sparar på så lång sikt som 18 år kan man välja sparande med en högre andel aktier eller aktiefonder. För att få så bra avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt rekommenderas att sprida innehaven på olika branscher och geografier. Ett månadssparade i fonder har flera fördelar, dels är det ett bra sätt att bygga ett sparkapital då sparandet faktiskt blir av och dels sprider du dina fondandelsköp över tiden och köper både när kursen är hög och när kursen är låg. Att ”tajma” markanden är extremt svårt och med månadssparande slipper du att gå in med ett stort kapital vid ”fel” tidpunkt.

 

Livshändelser

Eftersom livet inte alltid blir som vi tänkt är det bra att fundera över vad som händer med det kapital som man har sparat i eget namn vid olika livshändelser. Vad händer om du skiljer dig? Vem skulle ärva pengarna om du eller den andre föräldern avlider? Ta hjälp av en familjejurist om du känner dig osäker.

 

Mellanmjölk

Slutligen tänkte jag dela med mig om hur vi har tänkt i vår familj kring sparande till barnen. Vi som bor i mellanmjölkens land och jag som dessutom kör Volvo och heter Svensson har valt en kombination av att spara i barnens eget namn och i mitt namn. Vi har lagt undan delar av barnens barnbidrag månatligen och har också fått gåvor vid dop och födelsedagar. Vi har valt att spara i respektive barns namn upp till en förutbestämd nivå. När de har uppnått denna nivå har vi avslutat sparandet och istället valt att fortsätta sparandet i en kapitalförsäkring som jag styr fullt ut. På så sätt får de tillgång till en rimlig summa pengar på deras 18 årsdag och jag som förälder kan styra när jag anser att resterande kapital ska lämnas över.

 

Väl mött /småbarnsmorsan

Tillsammans gör vi Skaraborg starkare

-Hur mycket stöttar du våra satsande företagare?

 

Sitter långt ute på en pir vid Vänerns strand en sen kväll i augusti och hör sjöfåglarna konversera precis som de alltid gjort. Syrsorna har börjat spela i symfoni med vågornas kluckande och det känns helt rätt med tid för reflektion. Tänker på sommarens alla fantastiska idrottsevenemang där elitidrottsmän/kvinnor (Lotta Schelin & Sara Sjöström bara för att nämna några J) stått sida vid sida och tampats om att vara bäst just den stunden som de troligen har tränat för sedan barnsben. Alla drabbningar och fighter som till slut korar både vinnare och förlorare, vidare tänker jag vad små marginalerna är för att det skall gå åt ena eller andra hållet…

 

Likheten mellan elitidrottandet och näringslivet är slående när jag reflekterar över de dialoger som jag haft i sommar med några av regionens företagare. Företagarna beskrev hur de varje dag, varje vecka och månad ”spelade match” för att försöka vara en vinnare i just sin bransch. Att skillnaden mellan att lyckas att få hem exportordern, sälja den specialtillverkade maskinen, våga investera i den nya roboten och lyckas hitta och anställa nyckelpersonen som de letat efter … är hårfin … och med största sannolikhet är det just det som sållar mellan vinnarna och förlorarna i marknaden. Internationaliseringen och digitaliseringen accelererar och är högst levande faktorer som skapar utmananingar och möjligheter för vårt Skaraborgska näringsliv. Trots hastigheten och förändringstempot går industrin, bygg och handeln, jord & skog mm riktigt bra i vårt närområde. Jag önskar att vi kunde öka medvetenheten och få fler att känna stolthet för vad våra regionala företagare åstadkommer, och vad de verkligen betyder för vår välfärd.

 

Den ekonomiska politiken har förbättrats under senare år där inflationsmålet och vår flytande växelkurs har skapat en stabilare spelplan för näringslivet. Rent företagsekonomiskt så är utmaningarna den uthålligt låga inflationen, den otillräckliga tillväxten i omvärlden och den ändrade demografin. Från Svenskt Näringslivs rapport kan man i sommar läsa att över hälften av företagen i Västra Götaland, 56 procent, uppger att de har en högre andel produktions- och försäljningsvolym idag än för sex månader sedan och att hela 40 procent av företagen har en högre andel idag än för sex månader sedan. 71 procent av de svarande företagen i länet uppger att de har försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. 75 procent uppger att det var mycket svårt eller ganska svårt. Just detta dilemma är en fråga som ständigt återkommer med i princip samtliga jag pratar med, just utmaningen i att hitta rätt personer för företagens behov.

 

Tänk på att skillnaden är hårfin och att just du kan göra skillnad för vår Skaraborgska företag. Hur du/jag/vi väljer att konsumera, investera och promota vårt regionala näringsliv kanske är just det som blir skillnaden som gör skillnaden. Ditt/mitt/vårt beteende nästa gång vi köper trallvirket till uteplatsen, hur och var weekendresan spenderas, var vi köper de nya möblerna, vilka alternativ vi väljer att lägga på grillen eller hur vi med stolthet pratar om grannens företag och kanske som en framtida arbetsplats –  betyder väsentligt mycket mer än vad vi anar.

 

Tankarna fortsätter att vandra i mitt huvud innan jag bestämmer mig för att smyga ner i Vänerns mörka augustivatten, inte för att bli en ny Sara Sjöström utan bara för att jag vill!

 

Pension eller Passion?

 

Tiden tickar och livet går….

 

Det går otroligt snabbt.. När man väl är tillbaka efter semestern så tar vardagen vid med allt som ska göras. Hoppas att du har tagit dig lite tid att reflektera och fundera, över livet och din egen framtid, under sommaren.

Kanske till och med reflekterat över den tiden då du slutar jobba och livet som pensionär? Det kanske är långt dit för en del av er men oavsett det så kräver det en god planering för att du ska få det liv som du vill ha, ett liv som du förtjänar och som du längtar efter.

 

Vi har träffat Carina Remnemark som är en rutinerad och synnerligen färgstark tjej och föredragshållare på Nordea, hon har jobbat i nästan 40 år på banken och har jobbat med pensioner i hela 30 år. Carina är idag chef för Private Banking på Nordea i Skövde.

 

Vi har ställt lite frågor till Carina om vad hon tycker är viktigt och vad vi alla bör tänka till på innan vi går i pension:

Varför är ditt intresse för pension så stort? Intresset väcktes när jag själv utbildade mig i pensioner 1985 och kände att detta budskap behöver jag ta ut till många.

Jag lärde mig hur viktigt det var att ta reda på hur min pension blir tidigt i livet så att jag kan påverka det. Viktigt blev det också att veta vad som händer vid olika livssituationer.

 

 1. Räcker din pension? Är en vanligt fråga vi får från kunder, hur svarar du då?

Det beror på vilket liv du vill leva?
Har du jobbat i många år, ca 40 år och har jobbat där du har avtalspension så blir den totala pensionen ca 60 – 65 % av din lön (om du tjänar under 7,5 prisbasbelopp vilket blir ca 28 tkr/mån)
Viktigt att gå in på minpension.se för att se hur du ligger till.
Viktigt är också att tänka på att vi blir äldre idag, genomsnitt över 80 år dvs minst 15 år efter det att man tagit pension (om du jobbar till 65 år) ska du se till så att du har en bra pension.
Rådgivaren på banken hjälper gärna till och gör en prognos för att se hur det ser ut, vi tar också hänsyn till vad som behöver sparas och hur mycket per månad.

 1. Behöver jag som kvinna tänka på något?
  Du behöver ta eget ansvar över din ekonomi, se till att du ha ett eget pensionssparande (är du gift ska den helst skrivas som enskild egendom, eftersom privata pensioner bodelas vid skilsmässa, dvs är giftorättsgods)
 2. Bodelas privata pensioner vid skilsmässa? Är det så med alla pensioner?
  Nej, alla tjänstepensioner bodelas inte men däremot de privata, så jag repeterar det är viktigt att ta eget ansvar och veta hur dina pensioner fungerar.
 3. Hur ska jag ta ut min pension?
  Mycket intressant fråga! Just nu är det en debatt i massmedia hur viktigt det är att titta på din avtalspension, det är många som är tecknade på 5 års utbetalning och det krävs att du själv ändrar detta innan utbetalning.
  Med hjälp av minpension.se så går det lätt att gå in och titta på hur det ser ut för dig, där kan du också simulera för att se hur det blir mellan t ex 65-75 år eller som jag rekommenderar mellan 65-80 år.
  Vi kan självklart hjälpa till med en prognos för din framtida pension, då tar vi också med ditt vanliga sparande, tex en fond som du har tänkt att använda längre fram t ex till pension.
 4. Det är otroligt mycket att tänka på när det gäller pension, vad vill du skicka med som slutord och det du tycker är viktigast på temat pension?
  Jag har följande ord och det är TA ANSVAR och intressera dig för innehållet i ”ditt orange kuvert” och vad du får från jobbet. Din bankrådgivare kan detta bra och hjälper dig gärna med en pensionsprognos.
 5. Räcker det att veta hur min pension fungerar, eller är det något mer man behöver tänka på?
  Ja, du behöver veta vad som händer när ekonomin prövas och det är när du blir:
  – sjuk
  – arbetslös
  -när du eller din partner dör
  Då är det viktigt att veta vilka försäkringar du eller din partner har! Kan vi bo kvar i huset/lägenheten? Så gör även en översyn av dina försäkringar så att du vet vad som påverkar din ekonomi om något oförutsett händer.

Så frågan återstår Pension eller Passion?

Gå på Carinas råd: Ta eget ansvar! Det är ingen som kommer att göra det åt dig. J

 

Lycka till med passionen!

Nytt svenskt räntebesked – fortsatt tassande på tå

Äntligen svensk sommar med jordgubbar, sol, regn och bad för dem som inte är rädda att bli kalla om tårna. Även i svensk och internationell ekonomi är det högsommar med stark arbetsmarknad och bra tryck i de flesta branscher. Dessutom är det bra fart på i stort sett alla världsdelar. För att ge en extra dimension har vi i denna blogg gästspel från vår sparandeexpert & kollega Peter Haknert.

I denna starka ekonomi spelar räntor den viktig roll och nu har Riksbanken levererat sitt senaste besked gällande vår styrränta och inte minst besked kring övriga stimulanser i Sverige. Riksbankens huvuduppgift är att hålla inflationen stabil och gärna runt 2 % vilket avspeglar sig även i dagens besked. Att hålla inflationen på en viss nivå är tufft för en liten aktör som Sverige i en stor värld där vi påverkas mer av hur ECB, FED och BOJ agerar än vad vi kan påverka själva. Att som idag hålla räntan under 0 % är i teorin en krisåtgärd och stämmer inte riktigt överens med dagens starka ekonomi men centralbanker i alla delar av världen har haft samma mål, hålla uppe inflation och stimulera ekonomin som bräckligt har vuxit sig starkare. I sitt senaste besked väljer Riksbanken att hålla kvar räntan på -0,5 %, vilket inte var oväntat, samtidigt som man blir lite mer offensiv, hökaktig, gällande övriga stimulanser. Riksbanken följer alltså med övriga centralbanker i sina uttalanden. Ökade räntor är bra Idag ser vi ytterst få krisekonomier i världen och logiken talar för att vi långsamt, långsamt kommer att se ökande räntor drivna av att stimulanser sakta kommer att upphöra, nu även i Sverige. Att räntorna sakta börjar gå upp är bra ur flera vinklar.

   1. Det är ett tecken på att ekonomin mår bra.
   2. Det leder till broms på skuldsättningen som drivits på pga väldigt låga räntor.
   3. Vi kan få vi kan få en broms i de kraftigt stigande fastighetsvärden som vi sett under många år.

Allt detta tillsammans gör att vi kan slippa större smällar i framtiden med lånekriser, bobubblor osv. Att betala lite mer nu kan alltså vara bra för att undvika framtida överraskningar hur tråkigt det än låter. Hur skall jag som privatperson tänka? Hur påverkar det mig? Vi tycker att alla Skaraborgare skall njuta av vår härliga svenska sommar. Ät er trötta på jordgubbar, sola lagom (självklart med solkräm och gärna med keps och i skugga) och bada mycket (ni som inte är så rädda för vatten under 23 grader som viss av oss är J). När hösten gör sitt intåg tycker vi att ni skall sätta er ner och fundera på hur ni kan vänja er ekonomi vid långsamt, långsamt stigande boendekostnader. Det kan vara genom att öka ett månadspar eller att se över era fasta avgifter så att ni vet att ni utan problem klarar det som framtiden har med sig gällande ränteuppgångar.

Fortsatt trevlig sommar!

Peter Haknert  


Bloggat på sla.se.
Desktop