Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

Våren – tillväxtens tid

0001

 

Välkomna till vår blogg!

 

Precis som tranorna som tar sig fram över kontinenten så här års för att landa vid Hornborgarsjön, väljer vi för denna första blogg att ge dig Skaraborg ur ett fågelsperspektiv. Att sätta oss själva i ett sammanhang.

 

Även om det kanske framstår som paradoxalt, när allt verkar som ljusast, så krävs nu än mer eftertänksamhet, samförstånd och klokskap.

 

Ur ett globalt perspektiv så ser det just nu ut som att vi har en fantastiskt synkroniserad tillväxt där stora delar av hushåll och företag ser mycket positivt på framtiden. Ett klimat som givetvis påverkar ett litet exportberoende land som Sverige mycket positivt. Vår riksbank fortsätter med sin expansiva penningpolitik och tillväxtprognosen för vårt land i år pekar på nästan 3% i tillväxt.

 

För Västsveriges del finns en oerhört stark optimism, oavsett om vi tittar på bygg- och tillverkningsindustrin eller tjänstesektorn, och arbetsmarknaden växer i stort. Västsverige som region ligger bland de absolut bästa av alla EUs regioner avseende sysselsättningsgrad, vilket är riktigt imponerande. Orosmoln saknas givetvis inte och på ett makroplan föreligger stora politiska risker med bl a ökad protektionism och populism.

 

På ett mer regionalt plan finns fortsatt betydande demografiska utmaningar, svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft och frågetecken kring hur framgångsrik integrationen blir för tillväxt och sysselsättning. Att vår Skaraborgska del av världen fortsatt skall kunna vara en positiv ”hamn” att kunna bo, verka och leva i är ingen självklarhet utan bygger på alla våras ansträngningar, ständiga förbättringar och klokskap. Ödmjukhet, eftertänksamhet  och ökat fokus på en regional tillväxtstrategi borde vara på sin plats. Att vi själva bygger in mer stolthet i vårt regionala varumärke Skaraborg, än mer aktivt stöttar vårt lokala näringsliv, gör våra städer attraktivare för framtidens arbetskraft, förstärker den eftergymnasiala utbildningsnivån och framför allt samarbetar är helt avgörande för ett Skaraborg i medvind.

 

Nästa vecka flyger vi vidare – välkommen att följa med!

Bild 2 ekonomi


Bloggat på sla.se.
Desktop