Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

TILLSAMMANS – Blir vi starkare

Lyft blicken!

IMG_6377

SAMARBETE är många gånger som att göra det omöjliga möjligt! Samarbete kommer att göra framtiden bättre!

Hittar vi samarbetspartners som vill och som kan göra vår egen verksamhet bättre så kommer det att vara en fantastisk framgångfaktor!

 

Tittar vi på bankbranschen idag så är den exponerad för förändringar utifrån flera perspektiv, exempelvis inom:

 

  • Digitalisering – Den påverkar oss varje dag nu och i framtiden.
  • Compliance & Regelefterlevnad
  • PSD2 – EU:s betaltjänstedirektiv PSD2 (ska införas i svensk lag och börja att gälla 2018. Syftet är att gränsöverskridande betalningar blir lika enkla som nationella betalningar, men också att bankkonkurrensen skärps och konsumentnyttan ökar).

 

Vi tror starkt på att utvecklas tillsammans med olika samarbetspartners för att kunna möta ändrade förutsättningar, samarbete med fintechindustrin är bara ett exempel på vad som nu sker inom banksektorn. Rätt genomförda samarbeten gör varumärken ännu starkare, bygger kundnytta och skapar mer motståndskraft inför framtidens stora utmaningar.

 

I vårt Skaraborg är vi många som kan göra saker och ting tillsammans för att skapa ett ännu bättre Skaraborg! Skövde är vår motor men

”Skaraborg är avgörande för Skövde och Skövde är avgörande för Skaraborg”

 

–        Näringslivet med många fantastiska, anrika, nytänkande och framgångsrika företag

–        Turismen med så otroligt många och vackra och spännande utflyktsmål inom Skaraborgs gränser

–        Högskolan som framgångsrikt samarbetar med andra högskolor

 

Skaraborgsdagen som gick av stapeln i Vara för inte så länge sedan, var en riktigt bra start på vårt framtida samarbete över kommungränserna. Detta var en bra aktivitet som förhoppningsvis leder till något mycket större framöver… ja det finns hur mycket som helst som vi alla kan vara stolta och tacksamma över här i Skaraborg. Att utmana våra egna förutfattade meningar och faktiskt göra skillnad, att våga att göra något tillsammans…det kommer också att skapa framgång… bara lyft blicken.

 

Så varför inte börja redan idag!

 

IMG_5135

”TILLSAMMANS hittar vi RÄTT väg”

 

Lycka till!


Bloggat på sla.se.
Desktop