Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

Hur svårt kan det vara?

Är du vilse i djungeln av valmöjligheter?

 

Vilka beslut har du fattat idag? Vilket var ditt viktigaste beslutet? Förstår du hur och varför du fattat dina beslut?

Din ekonomi 24 maj 1

Hela vår liv är fyllda av summan av alla de val och beslut som tagits oss till den punkt vi befinner oss idag. Exakt vilket utfall du når utifrån dina beslut baseras på vilken kvalitet i beslutsfattandet du haft och hur mycket turen påverkat.

 

Att medvetet agera utifrån en viss riktning innebär att du ökar frekvensen att hamna i en viss situation eller miljö, vilket i sin tur över tid ökar dina erfarenheter och därmed ökar sannolikheten för att du skall få turen på din sida.

 

Genom alla våra samlade år som ledare i olika roller och organisationer är vår insikt att just förmågan att kunna fatta beslut en färdighet som ganska få av oss pratar om i näringslivet.  Att vara medveten om hur du som person fungerar när du fattar ditt beslut, att förstå hur du fattar beslut utifrån konsekvenser och risk, och att vara medveten om hur du hanterar din abstrakta magkänsla, är avgörande för att kunna bli framgångsrik.

 

Det kommer aldrig att gå så långsamt i samhället som just nu idag och i den ständigt ökande floran av valmöjligheter som vi dagligen exponeras för tillsammans med vår höga förändringstakt så blir förmågan att våga fatta beslut essential.

 

Därför: våga fatta ett beslut redan nu om hur du fortsättningsvis i livet skall fatta dina beslut!

Din ekonomi 24 maj 2

”Det är lättare att veta hur man ska gå, om man vet vart man är på väg”


Bloggat på sla.se.
Desktop