Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

Tillsammans gör vi Skaraborg starkare

-Hur mycket stöttar du våra satsande företagare?

 

Sitter långt ute på en pir vid Vänerns strand en sen kväll i augusti och hör sjöfåglarna konversera precis som de alltid gjort. Syrsorna har börjat spela i symfoni med vågornas kluckande och det känns helt rätt med tid för reflektion. Tänker på sommarens alla fantastiska idrottsevenemang där elitidrottsmän/kvinnor (Lotta Schelin & Sara Sjöström bara för att nämna några J) stått sida vid sida och tampats om att vara bäst just den stunden som de troligen har tränat för sedan barnsben. Alla drabbningar och fighter som till slut korar både vinnare och förlorare, vidare tänker jag vad små marginalerna är för att det skall gå åt ena eller andra hållet…

 

Likheten mellan elitidrottandet och näringslivet är slående när jag reflekterar över de dialoger som jag haft i sommar med några av regionens företagare. Företagarna beskrev hur de varje dag, varje vecka och månad ”spelade match” för att försöka vara en vinnare i just sin bransch. Att skillnaden mellan att lyckas att få hem exportordern, sälja den specialtillverkade maskinen, våga investera i den nya roboten och lyckas hitta och anställa nyckelpersonen som de letat efter … är hårfin … och med största sannolikhet är det just det som sållar mellan vinnarna och förlorarna i marknaden. Internationaliseringen och digitaliseringen accelererar och är högst levande faktorer som skapar utmananingar och möjligheter för vårt Skaraborgska näringsliv. Trots hastigheten och förändringstempot går industrin, bygg och handeln, jord & skog mm riktigt bra i vårt närområde. Jag önskar att vi kunde öka medvetenheten och få fler att känna stolthet för vad våra regionala företagare åstadkommer, och vad de verkligen betyder för vår välfärd.

 

Den ekonomiska politiken har förbättrats under senare år där inflationsmålet och vår flytande växelkurs har skapat en stabilare spelplan för näringslivet. Rent företagsekonomiskt så är utmaningarna den uthålligt låga inflationen, den otillräckliga tillväxten i omvärlden och den ändrade demografin. Från Svenskt Näringslivs rapport kan man i sommar läsa att över hälften av företagen i Västra Götaland, 56 procent, uppger att de har en högre andel produktions- och försäljningsvolym idag än för sex månader sedan och att hela 40 procent av företagen har en högre andel idag än för sex månader sedan. 71 procent av de svarande företagen i länet uppger att de har försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. 75 procent uppger att det var mycket svårt eller ganska svårt. Just detta dilemma är en fråga som ständigt återkommer med i princip samtliga jag pratar med, just utmaningen i att hitta rätt personer för företagens behov.

 

Tänk på att skillnaden är hårfin och att just du kan göra skillnad för vår Skaraborgska företag. Hur du/jag/vi väljer att konsumera, investera och promota vårt regionala näringsliv kanske är just det som blir skillnaden som gör skillnaden. Ditt/mitt/vårt beteende nästa gång vi köper trallvirket till uteplatsen, hur och var weekendresan spenderas, var vi köper de nya möblerna, vilka alternativ vi väljer att lägga på grillen eller hur vi med stolthet pratar om grannens företag och kanske som en framtida arbetsplats –  betyder väsentligt mycket mer än vad vi anar.

 

Tankarna fortsätter att vandra i mitt huvud innan jag bestämmer mig för att smyga ner i Vänerns mörka augustivatten, inte för att bli en ny Sara Sjöström utan bara för att jag vill!

 


Bloggat på sla.se.
Desktop