Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

Marknaden för bostadspriser står och väger

 

6 indikationer på att bostadsprisernas utveckling nått sin peak

Det finns en hel del indikationer på att prisutvecklingen för bostäder peakat och att det framöver kommer krävas mer av plånboken för bolån.

 

 

1.Utbudet av bostadsrätter är på den högsta nivån sedan rekordnoteringen 2011

2.Försäljningarna tar längre tid och färre är med i budgivning

3.Bostadsbyggandet är brett och har sin högsta nivå på 25 år

4.Urstark ekonomiska tillväxt och arbetsmarknad

5.Räntebotten är nådd

6.Politiska ändringar i ränteavdrag & amorteringskrav

 

 

Köparnas marknad

Unders september månad hade Hemnet ca 12.000 st bostadsrätter ute till försäljning på deras bostadshemsida Hemnet.se. Att jämföra med den förra rekordnoteringen i augusti 2011 så var detta en 26% ökning. Flera mäklare vittnar om att det kommer färre till visningar och att budgivningarna inte sker lika snabbt som förut. Tittar man på Svensk Mäklarstatistiks senaste analys så sker det dock fortsatt en hel del affärer. Antalet sålda bostadsrätter och villor (perioden juni-augusti)   är fortsatt större i år jämfört med samma period förra året, en ökning för bostadsrätter på hela +19% och för villor på +18%.

 

 

Byggbom i en urstark arbetsmarkand

Det byggs som aldrig förr i landet och det är bara i storstadsregionerna som vi har någon form av bostadsbrist. Vi har per nu den högsta nivån av påbörjande nybyggnationen i alla regioner och län på 25 år. Än så länge har vi inte sett några kraftiga prisfall men tittar vi på historien så vet vi av erfarenhet att tidigare fastighetskrascher föregicks av ett antal år med snabba bostadsinvesteringar. I rapport efter rapport beskrivs hur den svenska ekonomins tillväxttal fortsätter uppåt, prognosen för 2017 är en tillväxt på ca 3% och för 2018 ca 2,5%. Hand i hand går arbetsmarknaden urstarkt och svenskarnas realtillgångar har ökat markant under senare år.

 

 

Räntebotten är nådd

När de amerikanska räntorna stiger talar mycket för att de drar med sig sina europeiska motsvarigheter, även Sverige, som så många gånger förr. Den amerikanska centralbanken Fed höjde sin styrränta i juni för andra gången under 2017 och planerar att genomföra ytterligare en höjning innan årets slut. Tre höjningar är även vad Fed planerar för nästa år. Sedan Fed började strama åt den amerikanska ekonomin i december 2015 har de höjt räntan fyra gånger. Fed kommer även att minska sin balansräkning genom att låta innehaven av stats- och bostadsobligationer förfalla i en inledande takt om 10 miljarder dollar per månad. De finansiella marknaderna bedöms däremot inte ha tagit höjd för kommande Fedhöjningar. I dagsläget har marknaden troligen bara prissatt drygt en och en halv höjning innan nästa års slut. Om detta stämmer kommer räntorna korrigeras upp för att ta höjd för höjningarna.

 

 

Politikens verktyg

Under många år har ränteavdragens vara eller inte vara diskuterats och nu öppnade finansminister Magdalena Andersson (S) så sent som för några veckor sedan återigen att ränteavdraget för bolån kan komma att trappas ned. Hon säger att bostadsköpare bör räkna med att avdraget kommer att justeras. Parallellt med detta har regelverket för amorteringskrav införts sedan juni förra året och Finansinspektionen tycker därutöver att nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler. Således innebär de skärpta amorteringskraven att de mest sårbara hushållen, det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, kommer att amortera minst 3 procent av bolånet per år.

 

 

Vägskäl = anledning till försiktighet

Av ovan nämnda anledningar finns det således skäl att mana till försiktighet om/när du framöver väljer att medverka i marknaden för bolån.

Ett gott råd är att söka stöd och vägledning utifån just dina förutsättningar.


Bloggat på sla.se.
Desktop