Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

Förblir bolånefasaden intakt?

Bolånemarknaden är onekligen en arena för politisk inblandning och föremål för kommande förändringar. Det finns en mängd olika delar som ligger uppe för möjlig korrigering jämfört med dagens situation, möjliga (och kanske t o m sannolika) förändringar är inom områden från ränteavdrag till nya amorteringskrav.

Om förändringarna genomförs och om det innebär att det uppstår en negativ baksida till den upphottade fasaden för bolånemarknaden återstår att se, förhoppningsvis sker ev förändringar successivt så att fasaden förblir intakt rakt igenom.

Finansinspektionen tog så sent som i måndags och redogjorde för sina tankar om skärpta amorteringsregler för nya bolånetagare på bolånemarknaden. Inga beslut har dock fattats utifrån de lagda förslagen utan nu kommer en process att äga rum hos våra styrande politiker (riksdag och regering) där ett eventuellt positivt beslut som tidigast kan komma att införas fr o m 1 mars 2018.

Är du aktiv och framför allt ny in på bolånemarknaden är det viktigt att du verkligen förstår spelplanen för bolån.

Den nya spelidén är att sammanlänka hur mycket du skall amortera med storleken på lånet och hushållets inkomst före skatt. 3% per år skall du amortera givet att bolånet överskrider 70% av bostadens värde & att lånet är 4,5 ggr så stort som hushållets inkomst före skatt. Amorteringen ligger på denna nivå fram tills skulden nått 70%, då justeras amorteringen till 2% per år tills skulden nått 50% och därefter skall du amortera 1% per år, detta givet att lånet överstiger 4,5 ggr din inkomst före skatt.

 


Bloggat på sla.se.
Desktop