Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats
Författare. mostlund

Ny blogg

Välkommen till en ny blogg på sla.se – Din Ekonomi.

Marie Lindholm och Fredrik Elmers på Nordea kommer att blogga om följande:

Näringslivet i stort & smått.

Värdet och vikten av att samarbeta, bygga stolthet och hur vi tillsammans kan göra det möjligt för ett än starkare & bättre Skaraborg.

Behovet av starka lokalanknutna företag, av en väl fungerande högskola och att våra städer är tillräckligt attraktiva för framtidens medarbetare.

Digitaliseringen och det paradigmskifte som just nu pågår och hur den påverkar oss.

Vikten av framgångsrikt ledarskap & teambygge för att skapa vinnande kulturer.

Hur vi som individer kan påverka framtiden genom göra ansvarsfulla investeringar.

Hur olika marknadshändelser skapar möjligheter och utmaningar i livet och i vår ekonomi.


Bloggat på sla.se.
Desktop