Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats
Kategori. Okategoriserade

Hur svårt kan det vara?

Är du vilse i djungeln av valmöjligheter?

 

Vilka beslut har du fattat idag? Vilket var ditt viktigaste beslutet? Förstår du hur och varför du fattat dina beslut?

Din ekonomi 24 maj 1

Hela vår liv är fyllda av summan av alla de val och beslut som tagits oss till den punkt vi befinner oss idag. Exakt vilket utfall du når utifrån dina beslut baseras på vilken kvalitet i beslutsfattandet du haft och hur mycket turen påverkat.

 

Att medvetet agera utifrån en viss riktning innebär att du ökar frekvensen att hamna i en viss situation eller miljö, vilket i sin tur över tid ökar dina erfarenheter och därmed ökar sannolikheten för att du skall få turen på din sida.

 

Genom alla våra samlade år som ledare i olika roller och organisationer är vår insikt att just förmågan att kunna fatta beslut en färdighet som ganska få av oss pratar om i näringslivet.  Att vara medveten om hur du som person fungerar när du fattar ditt beslut, att förstå hur du fattar beslut utifrån konsekvenser och risk, och att vara medveten om hur du hanterar din abstrakta magkänsla, är avgörande för att kunna bli framgångsrik.

 

Det kommer aldrig att gå så långsamt i samhället som just nu idag och i den ständigt ökande floran av valmöjligheter som vi dagligen exponeras för tillsammans med vår höga förändringstakt så blir förmågan att våga fatta beslut essential.

 

Därför: våga fatta ett beslut redan nu om hur du fortsättningsvis i livet skall fatta dina beslut!

Din ekonomi 24 maj 2

”Det är lättare att veta hur man ska gå, om man vet vart man är på väg”

TILLSAMMANS – Blir vi starkare

Lyft blicken!

IMG_6377

SAMARBETE är många gånger som att göra det omöjliga möjligt! Samarbete kommer att göra framtiden bättre!

Hittar vi samarbetspartners som vill och som kan göra vår egen verksamhet bättre så kommer det att vara en fantastisk framgångfaktor!

 

Tittar vi på bankbranschen idag så är den exponerad för förändringar utifrån flera perspektiv, exempelvis inom:

 

  • Digitalisering – Den påverkar oss varje dag nu och i framtiden.
  • Compliance & Regelefterlevnad
  • PSD2 – EU:s betaltjänstedirektiv PSD2 (ska införas i svensk lag och börja att gälla 2018. Syftet är att gränsöverskridande betalningar blir lika enkla som nationella betalningar, men också att bankkonkurrensen skärps och konsumentnyttan ökar).

 

Vi tror starkt på att utvecklas tillsammans med olika samarbetspartners för att kunna möta ändrade förutsättningar, samarbete med fintechindustrin är bara ett exempel på vad som nu sker inom banksektorn. Rätt genomförda samarbeten gör varumärken ännu starkare, bygger kundnytta och skapar mer motståndskraft inför framtidens stora utmaningar.

 

I vårt Skaraborg är vi många som kan göra saker och ting tillsammans för att skapa ett ännu bättre Skaraborg! Skövde är vår motor men

”Skaraborg är avgörande för Skövde och Skövde är avgörande för Skaraborg”

 

–        Näringslivet med många fantastiska, anrika, nytänkande och framgångsrika företag

–        Turismen med så otroligt många och vackra och spännande utflyktsmål inom Skaraborgs gränser

–        Högskolan som framgångsrikt samarbetar med andra högskolor

 

Skaraborgsdagen som gick av stapeln i Vara för inte så länge sedan, var en riktigt bra start på vårt framtida samarbete över kommungränserna. Detta var en bra aktivitet som förhoppningsvis leder till något mycket större framöver… ja det finns hur mycket som helst som vi alla kan vara stolta och tacksamma över här i Skaraborg. Att utmana våra egna förutfattade meningar och faktiskt göra skillnad, att våga att göra något tillsammans…det kommer också att skapa framgång… bara lyft blicken.

 

Så varför inte börja redan idag!

 

IMG_5135

”TILLSAMMANS hittar vi RÄTT väg”

 

Lycka till!

Våren – tillväxtens tid

0001

 

Välkomna till vår blogg!

 

Precis som tranorna som tar sig fram över kontinenten så här års för att landa vid Hornborgarsjön, väljer vi för denna första blogg att ge dig Skaraborg ur ett fågelsperspektiv. Att sätta oss själva i ett sammanhang.

 

Även om det kanske framstår som paradoxalt, när allt verkar som ljusast, så krävs nu än mer eftertänksamhet, samförstånd och klokskap.

 

Ur ett globalt perspektiv så ser det just nu ut som att vi har en fantastiskt synkroniserad tillväxt där stora delar av hushåll och företag ser mycket positivt på framtiden. Ett klimat som givetvis påverkar ett litet exportberoende land som Sverige mycket positivt. Vår riksbank fortsätter med sin expansiva penningpolitik och tillväxtprognosen för vårt land i år pekar på nästan 3% i tillväxt.

 

För Västsveriges del finns en oerhört stark optimism, oavsett om vi tittar på bygg- och tillverkningsindustrin eller tjänstesektorn, och arbetsmarknaden växer i stort. Västsverige som region ligger bland de absolut bästa av alla EUs regioner avseende sysselsättningsgrad, vilket är riktigt imponerande. Orosmoln saknas givetvis inte och på ett makroplan föreligger stora politiska risker med bl a ökad protektionism och populism.

 

På ett mer regionalt plan finns fortsatt betydande demografiska utmaningar, svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft och frågetecken kring hur framgångsrik integrationen blir för tillväxt och sysselsättning. Att vår Skaraborgska del av världen fortsatt skall kunna vara en positiv ”hamn” att kunna bo, verka och leva i är ingen självklarhet utan bygger på alla våras ansträngningar, ständiga förbättringar och klokskap. Ödmjukhet, eftertänksamhet  och ökat fokus på en regional tillväxtstrategi borde vara på sin plats. Att vi själva bygger in mer stolthet i vårt regionala varumärke Skaraborg, än mer aktivt stöttar vårt lokala näringsliv, gör våra städer attraktivare för framtidens arbetskraft, förstärker den eftergymnasiala utbildningsnivån och framför allt samarbetar är helt avgörande för ett Skaraborg i medvind.

 

Nästa vecka flyger vi vidare – välkommen att följa med!

Bild 2 ekonomi

Här är våra nya ekonomibloggare

Ekonomibloggen. Marie Lindholm som är chef för Nordea i Skövde och Mariestad, samt Fredrik Elmers som är vice regionchef för Nordea.

Vad händer i näringslivet? Hur skapar man vinnande kulturer? Vilka investeringar är bra för framtiden.
I SLA:s nya blogg ”Din ekonomi” kommer Marie Lindholm och Fredrik Elmers guida dig i den ekonomiska sfären.
– Vi vill skapa en nyfikenhet på branschen, säger de.
Marie Lindholm är chef för Nordea i Skövde, Falköping och Mariestad och Fredrik Elmers är vice regionchef i region Väst för Nordea.
Tillsammans kommer de från och med nu att driva bloggen ”Din ekonomi” på sla.se.
Bland annat kommer de blogga om näringslivet i stort och smått, hur vi når ett bättre Skaraborg, digitalisering vikten av framgångsrikt ledarskap och hur olika marknadshändelser skapar möjligheter och utmaningar i livet och i vår ekonomi.
– Vi hoppas få lite höjd i diskussionerna och skapa en nyfikenhet på ekonomibranschen, säger Fredrik Elmers.
– Förhoppningsvis kan vi hjälpa till att bygga ett stoltare Skaraborg.
De kommer jobba tillsammans kring bloggen och skriva inläggen ihop.
– Vår ambition är att inte bli för specifika utan det ska rikta sig brett. Sen kommer vissa inlägg vara mer riktade mot vissa grupper, säger Marie Lindholm.
Duon kommer även cirka en gång i månaden skriva kring ekonomi i SLA:s papperstidning.
Bloggen finns som synes redan uppe här på sla.se – så håll utkik här för nya inlägg framöver.

Ny blogg

Välkommen till en ny blogg på sla.se – Din Ekonomi.

Marie Lindholm och Fredrik Elmers på Nordea kommer att blogga om följande:

Näringslivet i stort & smått.

Värdet och vikten av att samarbeta, bygga stolthet och hur vi tillsammans kan göra det möjligt för ett än starkare & bättre Skaraborg.

Behovet av starka lokalanknutna företag, av en väl fungerande högskola och att våra städer är tillräckligt attraktiva för framtidens medarbetare.

Digitaliseringen och det paradigmskifte som just nu pågår och hur den påverkar oss.

Vikten av framgångsrikt ledarskap & teambygge för att skapa vinnande kulturer.

Hur vi som individer kan påverka framtiden genom göra ansvarsfulla investeringar.

Hur olika marknadshändelser skapar möjligheter och utmaningar i livet och i vår ekonomi.

Senaste inläggen.
Ny blogg 26 Apr
Bloggat på sla.se.
Desktop