Monica Green
Kategori. NFT

Cykelturné i Skövde

Varje onsdag i augusti har vi socialdemokrater cyklat till flera av våra samhällen i Skövde kommun. Vi har träffat många väljare som viljat veta hur vi socialdemokrater ska anta utmaningarna i hela Skövde, inte bara mitt staden. Vi har cyklat till Hentorp, Skultorp, Igelstorp, Sventorp, Trädgårdsstaden, Södra Ryd, Varola, Värsås, Timmersdala och Stöpen. Det har blivit mer än 10 mil som vi trampat den här tiden.
Vi har lyssnat på synpunkter om tryggheten, om kvalitén i välfärden dvs förskolan, skolan, fritidshemmen, fritidsgårdarna, omvårdnaden och äldrevården mm. Frågorna har också handlat om jobb, service och framtiden.
Vi har lärt oss mycket på dessa veckor, fått starkare ben, utökat vårt kontaktnät och fått koll på var cykelvägarna och trafiksäkerheten behöver bli betydligt bättre.
Nu ökar vi takten ytterligare inför valspurten och sista veckan på valrörelsen. Det blir en spännande vecka, en spännande valdag och en mycket intressant höst.

På plats i kyligt Almedalen


Årets politikervecka i Visby har startat och jag är givetvis på plats. Det är lite småkyligt men aktiviteterna värmer. Det är stimulerande att det händer så mycket intressanta seminarier om allt mellan himmel och jord. Samhällsintresserad allmänhet, folkvalda, tjänstemän och privata näringslivet kan ta del av 1000-tals seminarier om det mesta. Givetvis står partiernas respektive dag och partiledartal i Almedal i centrum.
Tyvärr är det numera allt för många kommersialistiskta mellanhänder som trissat upp priserna på boenden, restaurangbesök och resor.
Men seminarierna och talen är gratis och är tillgängliga för alla. Jag gillar denna saliga blandning av människor, åsikter och sammankomster. Det är så kul att stöta ihop med tidigare bekanta, vänner och kollegor. Det är spännande att knyta nya kontakter.
Min vecka blir som vanligt späckad av aktiviteter som bl.a. handlar om jämställdhet, trafiksäkerhet och ekonomi beroende på att jag dels är ordförande i UN Women nationell kommitté Sverige, ordförande för NTF och Riksdagsledamot i finansutskottet.
Några godbitar jag kan nämna är seminarie om hur offentlig upphandling kan användas till mer miljövänliga tjänster och varor liksom att schysta villkor ska vara krav för att seriösa företag ska klara sig gentemot de oseriösa företag som inte tänker på de anställda. Andra viktig frågor jag ska debattera om vad som händer efter Metoo, hur IT-tjänster ska fungera i glesbygden och betygsinflationen på friskolor.
Dessutom ska naturligtvis alla se fotbollen i morgon tisdag. Det blir nog storbildskärmar i varenda hörn i Visby och jag är säker på att varje mål kommer att höras över nästan hela Gotland.

Idag börjar jag dock med den allvarliga situationen om våld mot kvinnor. Det är ett mycket stort samhällsproblem att var tredje kvinna i världen utsätts för våld, trakasserier, hot och övergrepp. Så kan vi inte ha det. Alla måste vara med och stoppa dessa helt oacceptabla beteenden. Männen har ett mycket stort ansvar för att ta snacket, förändra attityder och backa upp både de utsatta men också de som vågar stå upp mot vidrigheterna. Detta panelsamtal genomförs i landshövdingens trädgård i eftermiddag. Hoppas vi ses där.

Samspel, samverkan, samförstånd ökar trafiksäkerheten

cyklaNFTNTFSäkerhettrafik,

Gående, cyklister, rullskridskoåkare, bilister, kollektivtrafikanter, yrkesförare, MC-förare, äldre och yngre, män och kvinnor, infödda eller nyanlända. Alla ska kunna ta sig fram i trafiken på ett säkert sätt.
NTF har sedan 1934 kontinuerligt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten. En ovanligt pigg och vital 83 åring som ständigt förändras och utvecklas i takt med att samhället och trafiken förändras.

När NTF idag samlas till kongress har nollvisionen funnits i 20 år. Nollvisionen har varit och är fortfarande mycket framgångsrik för att förbättra trafiksäkerheten.
I arbetet hittills har åtgärder inom fordonsteknik och infrastruktur prioriterats med huvudsyfte att människokroppen inte ska utsättas för mer våld vid en olycka än den tål. Men människans beteende och attityd i trafiken är avgörande för att nollvisionen ska nå målet med noll dödade och svårt skadade i trafiken. I det arbetet behövs civilsamhället och organisationer som ökar på kunskapen för alla i trafiken. I Sverige finns en rad olika intresseorganisationer som arbetar med trafiksäkerhet med fokus på människan. NTF är paraplyorganisationen som jobbar med alla trafikslag och menar att samförstånd mellan trafikanterna ökar trafiksäkerheten.

Åtgärder med fokus på människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part måste tas på allvar. Det kan ske genom skolans arbete med trafik, informationskampanjer som dont drink and drive och cykelutbildning för nyanlända för att nämna några exempel

Trafiksäkerhet ska ses i ett perspektiv av långsiktig hållbar utveckling i samspel med frågor om t.ex. miljö, hälsa, tillgänglighet och livskvalitet.
Trafiksäkerheten skall beaktas vid alla beslut på alla nivåer som berör vägtransportsystemet.

En högre prioritet måste ges till människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part i trafiken.
Åtgärder som är inriktade på att utveckla trafikanternas attityder och beteende måste ständigt påpekas.

Det kan ske genom folkbildningen och opinionsbildningen, genom att trafiksäkerhetsutbildningen i skolan och i förarutbildningen ständigt förbättras och det kan ske genom upplysning i nya kanaler med nya metoder.
I huvudsak handlar trafiksäkerhetsarbetet om rätt hastighet, om att få bort alkohol och andra droger, genom utvilade trafikanter, genom bältesanvändning och bilbarnskydd. Dessutom handlar det om samspelet i trafiken. Men det handlar också om acceptansen av trafikregler. Ju fler som varit delaktiga i målsättning för nollvisionen desto fler anpassar sig till de regler som finns för ökad trafiksäkerhet. Det är i det arbetet som folkrörelsearbete och det civila samhället kommer åter igen har en viktig och avgörande roll.

Det kommer att bli en intressant dag med debatt och beslut på NTFs kongress som både tar emot statsrådet Anna Johansson och delar ut guldtriangel för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.

Kör som en kvinna

Idag möts trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Riksdagen.
NTF har en lång historia i Sverige och har under 80 år bidragit starkt till det stora intresset för trafiksäkerhet i landet och till framgångar som rönt med minskat antal olyckor, dödade och skadade genom åren. NTF har i sitt arbete haft fokus på trafiksäkerhet. Ett effektivt och framgångsrikt arbete har varit möjligt tack vare organisationens paraplyroll med många medarbetare i länsförbund och medlemsorganisationer med hög kompetens och stort engagemang.

Sedan vi möttes senast har NTF syns offentligt i flera sammanhang bl.a. märkning av vinterdäck, at ta det lugnt på vägarna i helgtrafiken och om hur viktigt det är att köra utan alkohol i kroppen.

Dessutom har det varit en diskussion om vårt avslöjande om att män – framförallt yngre män mellan 18 och 25 år – är överrepresenterade i olycksstatistiken på de svenska vägarna.

Den undersökningen och flera andra visar att manliga bilförare tar fler risker, kör med mindre marginaler och löper större risk att skada sig själv och andra i trafiken – än kvinnor.

Män är helt enkelt inte lika säkra bilförare som kvinnor, har vi kommit fram till, och menar at det är körstilen som påverkar riskfaktorn. Beteendet i trafiken påverkar olycksstatistiken. Nu tar regeringen en nystart på nollvisionen dvs att ingen ska dödas eller svårt skadas i trafiken. I den omstarten vill vi att det ska bli betydligt viktigare att väga in attityder och uppmaningar att köra med gott omdöme.

Vi har identifierat körstilen som den viktigaste riskfaktorn på svenska vägar. Därför uppmanar vi alla bilister att köra som en kvinna eftersom statistiken visar att kvinnors körstil är mycket säkrare än mäns.

Under 2015 omkom 201 män och 58 kvinnor i trafiken, än har jag inte sett statistiken för 2016. Men för 2015 är det en ökning med fem procent för männen och en minskning med 27 procent för kvinnorna jämfört med 2014. Andelen män samt kvinnor av det totala antalet omkomna har under lång tid legat på cirka 75 procent män respektive 25 procent kvinnor.

Kvinnors högre säkerhetsbeteende i trafiken visar att kvinnor har mellan fem och tio procent högre bältesanvändning än män. Bland yngre män är bältesanvändningen särskilt låg. Inom gruppen 18-25-åriga män beräknas bältesanvändningen ligga cirka 15 procent under övriga åldersgrupper.

Går ditt barn säkert till skolan?

Har ditt barn en säker skolväg? Kanske finns det en säkrare väg fast den bara är lite längre?

Nu aktiverar NTF verktyget ”#minskolväg”. Verktyget är tänkt som ett stöd till föräldrar och kan bli en stor trafiksäkerhetskartläggning.

Med hjälp av ett digitalt verktyg som bygger på Google Maps dokumenterar barn och föräldrar alla punkter där man korsar en bilväg på väg till eller från skolan. #minskolväg genererar därefter en samlad bedömning av skolvägen.

Det finns en utbredd oro bland föräldrar kring barnens skolväg så här i skolstartstiden. Oron leder ofta till att föräldrarna skjutsar sina barn med bil. Det i sin tur ökar trafiken runt skolorna, barnen rör på sig mindre och luftmiljön försämras.

#minskolväg vänder sig till barn som går själva till skolan. Självklart är det bra om vuxna följer sina barn. Gå med barnet och kartlägg skolvägen tillsammans eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand.

Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.

Glömde vi människan på vägen

Idag anordnar NTF en otroligt spännande och intressant konferens som fokuserar på politiska beslut och vikten av en gemensam målbild för hela trafiksäkerhetssektorn.
Vi diskuterar med deltagare som hanterar och beslutar kring stads- och trafikmiljö, samhällsplanering, kollektivtrafik, folkhälsa och undervisning.
Frågeställningarna berör bland annat:
– Nollvisionen 2.0 – varför behöver vi en ny målbild? Glömde vi människan på vägen?
– I avsaknad av ett sektorsansvar, vem bär ansvar för trafiksäkerheten?
– Har Sverige, som ett av världens trafiksäkraste länder, något att lära av omvärlden?
– Hur använder vi den nya tekniken klokast?
Bengt Svensson från Polisen, Maria Kraft från trafikverket ger sin syn på dagens och morgondagens trafiksäkerhetsarbete. Professor Nils Petter Gregersen ger en genomgång av bristerna med dagens trafiksäkerhetsarbete och vikten av ett systemperspektiv när vi skapar framtidens städer.
Dessutom får Magnus Nykvist från Växjö kommun berätta hur de gjorde för att bli  Vinnare av 2015 års Guldtriangel, han bjuder på exempel på kommunal attityd- och beteendepåverkan för en attraktivare stad.
Även Ingrid Skogsmo från SAFER i Göteborg deltar med erfarenheter från trafiksäkerhetsutmaningar.
Det blir en mycket intressant diskutionsdag om
Glömde vi människan på vägen?

Trafiksäkerhetsarbete i Syd

 

Idag har jag varit i Växjö och träffat entusiastiska trafiksäkerhetsarbetare i NTF Syd.

Johan Lindström och jag reser runt i landet för att diskutera om hur vi får ett så effektivt trafiksäkerhetsarbete som möjligt. Det var kul, givande och intressant att få ta del av olika erfarenheter från Skåne,Kalmar, Blekinge och Kronoberg. När vi kom höll just Kristina och Madelene på att berätta om en trafiksäkerhetskonferens i Italien som EU anordnande. De var stolta över att tillhöra den mest erfarna trafiksäkerhetsorganisationen i hela Europa. Men samtidigt tyckte de att det var spännande att ta del av nystartade ideella trafiksäkerhetsorganisationer och hur de gjorde uppsökande verksamhet på nattklubbar, fritidsgårdar och skolor mm.

Läs mer på youth forum och på NTF

 

Låt dig inte luras av falska alkomätare

 
 

Det bästa är att ställa bilen eller skaffa chaufför om du druckit glögg eller öl, vin och snaps på julkalasen Men nu finns alkomätare som tyvärr lurar människor in i en falsk trygghet som kan leda till död, olyckor, förlorat jobb och böter.

Bilförare som vill testa sin nykterhet riskerar att luras av undermåliga alkomätare. Av 34 testade produkter blev 11 underkända.
Efter julbord med glögg och snaps väljer många att kontrollera alkoholhalten själva innan de sätter sig bakom ratten och kör hem. Under de senaste tre åren har över 700 000 alkomätare sålts.

Alkomätare eller ej så är uppmaningen att låta bilen stå hela dagen efter festen. Trötthet och bakfylla gör dig till en sämre bilförare även om din kropp har brutit ner alkoholen. Samtidigt vore det förödande om någon tror sig vara nykter, men inte är det på grund av en dålig alkomätare

Vi NTF har i samarbete med MHF Test Lab i gjort mätningar som visar att en tredjedel av alkomätarna på marknaden är underkända. Totalt har MHFs Test Lab testat 34 produkter, 11 blev underkända. De godkända är ofta dyrare, men skillnaden i pris mellan godkända och underkända blir allt mindre. De billigaste godkända mätarna har ett riktpris på 1 195 kr, den dyraste underkända mätaren i testet kostar 2 299 kr. För att vara på den säkra sidan gäller det därför att välja en godkänd alkomätare enligt MHFs test. Marknadsöversikter och mer konsumentinformation återfinns på www.ntf.se/konsument och www.mhf.se/alkometrar.m.

Det finns butikskedjor som genom aggressivs marknadsföring och reklam invaggar människor i falsk trygghet. Biltema och Jula måste ta ansvar för kvaliteten på de alkomätare de säljer och ta reda på vilka kvalitetskrav som gäller.
Det borde finnas krav på märkning så att konsumenterna väljer rätt men de icke godkända alkomätarna borde försvinna från marknaden. Alla tjänar på att det går att lita på de produkter som ligger på hyllorna.

NTF

 


Bloggat på sla.se.
Desktop