Monica Green
Kategori. S-kvinnor

Idag invigs jämställdhetsmyndigheten

Det var med viss möda beslutet om att inrätta en jämställdhetsmyndighet gick igenom i Riksdagen. Det var när liberalerna tog sitt förnuft tillfånga och stödde regeringsförslaget som vi kunde få majoritet. Sedan har Kerstin Alnebratt på regeringens uppdrag gjort stor dåd och idag kan myndigheten slå upp dörrarna i Angered. Nu kan Sverige återigen gå i bräschen för mer samlad och strategiskt jämställdhetsarbete i hela landet.

Vi har långt kvar med till exempel orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män, skillnader som också bidrar till kvinnors lägre pensioner. Kvinnor tar ett orimligt stort ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar friheten för flickor och kvinnor i vårt land.

Jämställdhetspolitiken har hittills varit fördelad på många myndigheter. Det har splittrat arbetet och haft brister i möjligheter för uppföljning och samordning. Lite för många gånger har det varit tillfälliga satsningar och projekt under en begränsad period, istället för att nå varaktiga resultat.

Nu samlas kunskap och ansvar för jämställdhetspolitiken hos en myndighet. Arbetet blir mer fokuserat och effektivare. Myndigheten kommer att främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Den ska stödja andra statliga myndigheter i deras arbete och samla och sprida kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Givetvis ska inte jämställdhetsmyndighet göra allt för att förverkliga målet att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Civila samhället, företag, och var och en av oss måste bidra för att nå dit.

Många politiska beslut gör skillnad för ett mer jämställt samhälle. Det handlar bl.a. om: Föräldraförsäkringen som måste tas ut av båda föräldrarna.
Avskaffat vårdnadsbidraget, som innebar att kvinnor fick bidrag för att vara hemma med sina barn i stället för att arbeta och låta barnen ta del av förskolan.
Lönekartläggning för att hitta och rätta till osakliga skillnader.
Mer pengar till förlossningsvården.
Bostadstillägget, som underlättar ekonomisk för kvinnor med låg pension.
Resurser för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
Samtycke och skärpt sexualbrottslag och skärpt straff för grov våldtäkt.

Idag skriver statsministern och jämställdhetsministern om hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas med hjälp av den Svenska modellen i GP.
Jag önskar Lena Ag och hennes medarbetare stort lycka till med det viktiga jobbet.

S-kvinnors kongress i Karlstad

S-kvinnors kongress
Peppad efter några veckors ledighet att rivstarta med en kongress. Å inte vilken kongress som helst utan S-kvinnors kongress i Karlstad. Tänk att få diskutera, debattera, lyssna på intressanta inspiratörer och flytta fram jämställdheten ytterligare på den politiska dagordningen.
Det blir motionsbehandling om kvinnors hälsa, jämställd arbetsmarknad, feministiska samhällsbyggen, genderbudgetering, arbetstid, exploatering av kvinnokroppen, internationell solidaritet och många andra spännande ämnen som S-kvinnor från hela Sverige skrivit och skickat in.
Dessutom blir det debatt om S-kvinnors politiska program ”Den feministiska kampen”.
Förutom tal av förbundsordföranden Carina Ohlsson får vi lyssna på inte mindre än tre ministrar som besöker kongressen. Det är Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Annika Strandhäll, Socialminister och utrikesminister Margot Wallström. Vi får även besök av både SSU och flera fackförbundsrepresentanter som alla vill tala om vikten av feministisk politik.

Det kommer med andra ord kommer det att bli tre intensiva, roliga och viktiga dagar.

Å vem vet, kanske blir jag utsedd att leda kongressen som kongressordförande…..

Låt borgarna vara kvar i opposition- det är bra för Sverige

I dag har vi fått uppleva en turbulent och cirkusbetonad opposition. Först får vi veta att moderaterna kan tänka sig att fälla regeringen med hjälp av rasistiska SD. Vi fick också höra att hon meddelat övriga borgerliga partier om att hon vill att de lägger en gemensam budget till hösten. Det i sig innebär samma cirkus som vi fick se hösten 2006 när SD skulle hålla Riksdagen på halstren innan de visade sina högerkort. Men det är bara 8 dagar sedan som moderaterna hade motsatt uppfattning dvs att de inte skulle ha gemensam budget.

Men bara några timmar efter beskedet från moderatledaren fick vi veta att meddelanden hade skett via sms i går kväll och att det absolut inte var en gemensam uppfattning. Det var KD och SD som var glada över moderaternas besked menas C och L står fast vid att de inte vill ha kaos i Riksdagen igen.

Förmodligen har moderaterna ett tryck internt om att de ska närma sig SD eftersom de ser att deras väljare går dit.
Vi har en orolig omvärld och vi är i behov av stabilitet, trygghet och långsiktighet. Vi har inte tid för politisk cirkus.
Moderaterna verkar ha gett upp tanken om att vinna förtroende genom sin politik, utan talar istället om att samarbeta med SD för att försöka få statsministerposten.

De borgerliga partierna rör sig nu snabbt ifrån varandra och de har helt olika inställning till samarbete med SD som vill göra skillnad på folk och folk. Moderaterna har under en tid rört sig åt SD. Det som förvånar är att M inte har en genomtänkt parlamentarisk strategi.

Däremot kan vi konstatera att det går bra Sverige. Att det gått bättre och bättre sedan vi lämnade den borgerliga regeringen.
Arbetslösheten går ner, ekonomin är mycket stark, bra tillväxt, fler och fler lediga jobb. Det ska vi vara glada och stolta över. Stolta men inte nöjda, vi har mycket kvar och göra för en förbättrad välfärd och trygghet. Så vi får hoppas att det tar lång tid innan vi har regeringsskifte i Sverige.

Glöm aldrig Fadime

Glöm inte Fadime
Den är tiden på året blir vi påminda om fruktansvärda övergrepp som kvinnor blir utsatta för inom familjer och inom hemmets väggar. Det kan kanske vara på sin plats att kommentera oron som kvinnor känner när de går ut på kvällarna. Förra veckans nyhet från BRÅ, brottsförebyggande rådet som visade oron som kvinnor känner. Mer än 30 procent av kvinnorna svarade att de känner sig otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Förra året var det 25 procent.

Det är mest unga och gamla kvinnor som känner sig otrygga. Och en del av dem känner sig så rädda att de stannar hemma istället för att gå ut. Kvinnorna är mest oroliga för att bli överfallna och för att bli utsatta för sexuella brott.
Kvinnors oro för att bli överfallna av någon de inte känner måste tas på stort allvar.
Ändå är tyvärr allt för vanligt med våld i nära relationer och så kallat hedersrelaterat brott alldeles för vanligt. Särskilt hedersamt är det förstås inte, tvärtom det är fullkomligt ohedersamt, oförsvarligt och obegripligt att någon inom släkten och familjen ska slå ihjäl en kvinna för att hon älskar någon.

Den 21 januari 2017 är det 15 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev brutalt hedersmördad av sin far i Uppsala. Fadime hade innan sin död framträtt i TV och hållit tal i riksdagen där hon lyfte upp frågan med hedersrelaterat våld och förtryck.

De närmaste veckorna framöver anordnas en mängd seminarier, arrangemang och minnesstunder för att hedra Fadime.
Idag besökte Carina Ohlson och jag ett av dessa arrangemang i Norra Latin. Det var Terrafem som stod som inbjudare till konferensen Fridskränkningsbrottens begränsningar vid hedersrelaterad brottslighet. På konferensen deltog jämställdhetsminister både Åsa Regner, justitieråd Mari Heidenborg och åklagare Rebecca Dison med flera.

Konferensen tog upp situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt unga våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund.

Även omständigheter att lagföra personer som begått brottshandlingar i hederns namn inom fridskränkningsparagrafen och ta del av de argument som finns för att utreda eventuella behov av att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund.

Dessutom fick vi ta del av de förslag som sexualbrottsutredningen har kommit fram till, diskutera betydelsen av våldtäkt som begrepp samt ta del av den nationella strategin mot mäns våld mor kvinnor.

Kontentan blir att kampen mot mäns våld mot kvinnor måste pågå ständigt i fler forum för att nå resultat.

Jämställdhet främjar tillväxten

Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden på heltid. Idag tjänar kvinnor mindre än män för att de är kvinnor. Så ska det inta vara!

Sverige är bra på jämställdhet. Men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor. Tjejer läser längre, tar på sig högre studielån men få lägre lön.  Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Normer måste diskuteras redan i förskolan. Fler män behövs i förskolan och grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet i vardagen ska vara en utmaning för skolan. Naturligtvis ska heltid vara norm på hela arbetsmarknaden. Jämställdhetsarbetet i skolan måste pågå kontinuerligt. Genusperspektiv måste få tydligare genomslag i forskning och utveckling. Jag kan tänka mig att lagstifta om jämställda bolagsstyrelser om bolagen inte själva ser till att ta tillvara kvinnors kompetens och erfarenhet.

Feminism, jämlikhet och kamp mot rasismen

 

Ingen klasskamp utan kvinnokamp, ingen kvinnokamp utan klasskamp!

Sedan länge har S-kvinnor ställt  klasskamp och kvinnokamp sida vid sida, det är bra. Förr trodde arbetarrörelsen att kvinnors rättigheter kommer automatiskt genom klasskampen. Men nu är de allra flesta medvetna om att könsmaktsordningen, består om vi inte dagligen tar den fajten.
Likadant är det med feminismen, den kvinnliga frigörelsen räcker inte, vi måste även minska klassklyftorna. Att driva frågor om fler kvinnliga chefer och samtidigt vilja ha fler låglönejobb och osäkra sms-anställningar inom t.ex tjänstesektorn är alltså fel väg att gå.
Uppvärderingen av kvinnokampen var och är alltså nödvändigt för att kunna uppnå sann jämlikhet.
Men nu ser vi andra mörka krafter i samhället. Rasismen, fascismen och nazismen sveper fram över Europa. Även den kampen måste tas. I Sverige har vi ett rasistiskt parti i vår riksdag.  Den rasism och intolerans som växer sig allt starkare på så många olika sätt i dagens samhälle måste motarbetas med kraft.
Därför var det en spännande  och viktig debatt på S-kvinnors förbundsmöte i Söderhamn med anledning av en motion som ville lägga till den antirasistiska kampen i stadgarna.
Vilket också blev förbundsmötets beslut. Nu står det i de nya stadgarna under ändamålsparagrafen:
Som socialdemokratiska feminister ställer vi klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida. S-kvinnors uppgift är att stärka kvinnors ställning i familj, arbetsliv och samhälle samt att synliggöra och arbeta för att undanröja de makt-och diskrimineringsstrukturer som begränsar kvinnors liv. S-kvinnor vill tillsammans med likasinnade kvinnor världen över bidra till jämställda förhållanden mellan kvinnor och män.

Söderhamn here we come!

Just nu strömmar hundratals S-kvinnor till Söderhamn för att i tre dagar diskutera feminism och politik, utbyta erfarenheter och ha trevligt tillsammans.
Vi ska ha förbundsmöte, som vår kongress kallas. Vi ska välja ledning, behandla motioner och kräva action från regeringen. Vi vill se en konkret politik från regeringen I flera frågor har regeringen tagit ställning, för ett jämställt arbetsliv och ett jämställt familjeliv, men nu gäller det att gå från ord till handling.
Individualiserad föräldraförsäkring är en av de frågor som S-kvinnor drivit länge och som Socialde­mokraterna också tog ställning för på partikongressen i våras.  Vill vi ha en jämställd föräldraförsäkring måste vi också ha en konkret plan för hur och när vi kan nå detta.
Dagens kvinnofällor med låga löner, deltids träsket och otrygga anställning kommer också upp till debatt inom området för kvinnors arbetsvillkor
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en fråga där S-kvinnor och Socialdemokraterna redan är överens – alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg efter föräldrarnas behov. Knappt en procent av förskoleplatserna är utanför vanliga kontorstider samtidigt som 40 procent jobbar på dessa tider. Även här häller det att gå från ord till handling för regeringen.
Det kommer bli spännande, intressanta och lärorika dagar. En energikick för många av oss.
Nu hoppas vi bara på att kommunikationer fungerar så att alla kan komma fram i tid.
Söderhamn here we come
Hoppas du följer min blogg på http://monicagreen.webblogg.se/
och på https://twitter.com/greenmonica
jag finna även på Facebook https://www.facebook.com/monica.green.1610
Bloggat på sla.se.
Desktop