Monica Green

Skola och välfärd framför vinstjakt

Nu har debatten hettat till igen om vad våra skattepengar ska användas till. De borde gå till den verksamhet de är avsedda för, borde ska gälla både offentliga och privata utförare. Sverige är extremt och det enda landet i västvärlden som tillåter vinst i inom skattefinansierad skolverksamhet.
 
I regeringsställning höll de borgerliga delvis med om att skattepengar inte ska delas ut som vinster i skatteparadis. Nu har både de och SD svängt och ställt sig på samma sida som de företag som vill kunna fortsätta jaga snabba vinster.
 
Debatten borde handla om grundläggande frågor om hur kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och välfärden fortsatt ska finnas där för alla när de behöver den. Istället är det fokus på oreglerat vinstuttag och skattesänkningar, det är trist.
 
Nu behöver vi utveckla den svenska modellen. För att vi fortsatt ska kunna vända utvecklingen i skolan och stärka välfärden, krävs att varje skattekrona används till det som den är ämnad för.
 
Arbetet med att stoppa vinstjakten i välfärd och skola går därför vidare. Olika sektorer kan komma att behöva olika lösningar, men skattebetalarnas pengar ska gå till vad det avsedda för.
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att lägga ett lagförslag i höst. Sedan är det upp till de borgerliga partierna att visa om de är villiga att samarbeta för att svenskarnas skattpengar ska gå till att stärka välfärd och skola eller inte.
 

Chile


Äntligen ska ska jag få göra ett besök i det intressanta och spännande Sydamerikanska landet Chile med sin stormiga historia.

​Vi ska diskutera Mänskliga rättigheter, jämställdhet, privatiseringar, ekonomi, arbetsmarknad, kultur mm.

Ett intensivt program väntar med bl.a: Möte med kvinnoministern Claudia Pascual Grau, besök på Moneda palatset, träff med Socialistpartiet. I samband med det ska vi även träffa kongressledamoten Denise Pascal Allende. Vidare ska vi till Valparaíso Kongressen där ska vi bland annat möta ledamöter i deputeradekammarens svenska vänskapsgrupp.

Naturligtvis ska vi besök på Business Sweden för att se hur det går för Svenska företag och exporten. Vi ska ha möte på Finansministeriet med Ricardo Vicuña, Coordinador
Macroeconómico och besöka utbildningsministeriet.

Jag har genom åren mött många Chilenare som är oerhört tacksamma över det Sverige gjorde för dem under Pinochet och diktaturtiden. Ska bli intressant att se om vi gjort avtryck även inne i landet.

Chile har varit en demokrati sedan 1990. Just nu är Michelle Bachelet president. Hon valdes 2013 med stor majoritet, även om valdeltagandet är lågt. Hon var även president 2006-2010, och har varit ordförande för UN Women. Bachelet har ett högt reformtempo för jämlikhet.
och har gjort det möjligt för fattiga studenter med gratis utbildning på 30 utvalda universitet.

Som vanligt på mina resor ska jag blogga, mest för min egen del och för att jag ska komma ihåg bättre. Men kanske är det även intressant för några av mina följare på bloggen.

Så väl mött. Jag skriver mer i morgon igen.

Varför misstroendeförklaringar och elefanten i rummet

Varför misstroendeförklaringar och elefanten i rummet
Den borgerliga oppositionen har slutat agera seriöst i Sveriges riksdag. Sedan 1974 har riksdagen röstat totalt sju gånger om misstroendeförklaringar mot sittande ministrar. Det är lika många som de borgerliga partierna har hotat med enbart det senaste halvåret.

Att en opposition utan ett eget regeringsalternativ försöker styra landet med upprepade hot om misstroendeförklaringar mot den sittande regeringen är något nytt i svensk politik. Enbart det senaste halvåret har de borgerliga partierna hotat avsätta sju ministrar. Det är lika mycket som det totala antalet misstroendeomröstningar i Sverige sedan regeringsformen antogs 1974. Jag tolkar det som att oppositionen är i desperat behov av en yttre fiende för att försöka framstå som handlingskraftig eller samspelt.

Misstroendeförklaring är ett av starkaste vapnen riksdagen har gentemot regeringen. Det ska användas sansat och vara ett uttryck för när riksdagen verkligen saknar förtroende för ett statsråd. De senaste månaderna har vi sett hur de borgerliga helt frångått denna princip. De har nu börjat hota med avsätta statsråd om regeringen lägger förslag de inte håller med om. Det är en häpnadsväckande oseriös hållning. Som alla vet är det regeringens jobb att lägga förslag på riksdagens bord.

Elefanten i rummet, som de borgerliga partiernas företrädare inte pratar om, är naturligtvis Sverigedemokraterna. Utan Sd:s stöd skulle det inte vara möjligt för de borgerliga att hota avsätta en minister som lägger ett förslag de ogillar. Hur det rimmar med löften om att inte ge Sd inflytande är en fråga som liberaler och centerpartister bör svara på.
Nu har de visserligen dragit tillbaka alla misstroendehot förutom den obegripliga misstroendeomröstningen mot Hultkvist.

Den nuvarande borgerliga oppositionen har slutat agera seriöst i Sveriges riksdag. Den övergripande målsättningen tycks vara att bli av med populära socialdemokratiska statsråd och skapa så mycket politiskt oreda som möjligt under den återstående delen av mandatperioden. Det är en farlig strategi.

Alla borgerliga företrädare bör fråga sig om den form av politisk utpressning de vill göra till ny standard är något de vill ha också vid ändrade majoritetsförhållanden i riksdagen.

Stort och smått på Greenkontakt

På dagens Greenkontakt som jag höll i biblioteket i Södra Ryd hade vi många intressanta diskussioner om stort och smått. Från rikets säkerhet till sommarkatter för att nämna några frågeställningar.
På dropp in fikat visade det sig att många är nyfikna på vad som händer med oppositionens många hot om misstroende omröstningar.
Det var med anledning av regeringen tre skatteförändringarförslag som oppositionen hotade med tre misstroendeförklaringar. Det är minst sagt rimligt att människor med de högsta inkomsterna betalar mellan två och 200 kronor mer i månaden för att bidra till ett mer jämlikt samhälle. Det är också rimligt att reformera 3:12-reglerna så att ägarskiften i familjeföretag underlättas, skatteplanering försvåras och att den rikaste procenten av Sveriges befolkning betalar en rättmätig skatt, samtidigt som det fortsätter vara skattemässigt attraktivt att starta företag.

Flygets påverkan på miljön måste bromsas. Idag är flyget en av de värsta klimatbovarna, men till skillnad från andra transportslag betalar det inte bränsleskatt och andra miljöskatter. Att de borgerliga partierna och SD motsätter sig dessa tre reformer genom hot med misstroendeförklaringar visar tydligt på vad som skiljer oss åt politiskt.

För förhindra det politiska kaos som var på väg att i Sveriges riksdag drog regeringen tillbaka två av förslagen. Det är att ta ansvar för Sverige.
Det blir inga förändringarna av skiktgränserna och 3:12-reglerna just nu.

Men klimatet kan inte vänta. Forskarna är eniga om att utsläppen måste minska. Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet kommer därför gå fram med en flygskatt. Samtidigt behövs flyget idag i de delar av landet där tåget ännu inte är ett realistiskt alternativ. Därför revideras förslaget och säkerställer att glest befolkade delar av landet kompenseras. De förändringar som gjorts ligger också i linje med de signaler som kommit från de borgerliga partierna i riksdagen.

De borgerliga partiernas agerande riskerar att kasta hela det svenska budgetramverket överbord och innebär att vi frångår ordningen om att budgeten fattas i ett och samma beslut, där ansvar tas för både intäkter och utgifter. I praktiken riskerar Sverige att återvända till den ordning som drev fram stora underskott i statsfinanserna och den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Resultatet blev skyhöga räntor, en nedmonterad välfärd och hundratusentals arbetslösa. Det sänkte hela den svenska ekonomiska trovärdigheten, vilket har tagit många år att reparera.

Nu återstår misstroendeomröstningen mot Hultkvist, vi får väl se om och när den blir av.

Sverige står inför fortsatt stora utmaningar i en orolig omvärld. Då behövs ansvarstagande och stabila politiska förutsättningar för att styra landet.

S-kvinnors kongress i Karlstad

S-kvinnors kongress
Peppad efter några veckors ledighet att rivstarta med en kongress. Å inte vilken kongress som helst utan S-kvinnors kongress i Karlstad. Tänk att få diskutera, debattera, lyssna på intressanta inspiratörer och flytta fram jämställdheten ytterligare på den politiska dagordningen.
Det blir motionsbehandling om kvinnors hälsa, jämställd arbetsmarknad, feministiska samhällsbyggen, genderbudgetering, arbetstid, exploatering av kvinnokroppen, internationell solidaritet och många andra spännande ämnen som S-kvinnor från hela Sverige skrivit och skickat in.
Dessutom blir det debatt om S-kvinnors politiska program ”Den feministiska kampen”.
Förutom tal av förbundsordföranden Carina Ohlsson får vi lyssna på inte mindre än tre ministrar som besöker kongressen. Det är Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Annika Strandhäll, Socialminister och utrikesminister Margot Wallström. Vi får även besök av både SSU och flera fackförbundsrepresentanter som alla vill tala om vikten av feministisk politik.

Det kommer med andra ord kommer det att bli tre intensiva, roliga och viktiga dagar.

Å vem vet, kanske blir jag utsedd att leda kongressen som kongressordförande…..

En ledare som står upp när det blåser


Stefan Löfven har visat prov på vilken stark, modig och smart han är. Igår ställde de borgerliga partierna till oreda genom att följa SDs utfall om misstroende mot tre av våra ministrar. I dag steg statministern fram och tog ansvar för landet. Regeringen har under en lång tid arbetet med att få bukt med haveriet i Transportstyrelsen och informationsgången i Regeringskansliet.
Det märktes tydligt att Löfven ser mycket allvarligt på situationen och noga övervägt olika handlingsalternativ. Han valde det som är bäst för landet. Han tänker inte medverka till att försätta Sverige i en regeringskris, därför blev det en regeringsombildning.
Anna Johansson, Anders Ygeman och Gabriel Wikström har valde att lämna regeringen. Morgan Johansson och Annika Strandhäll har fått utökade ansvarsområden.
Kul för oss Riksdagsledamöter att Ygeman blir föreslagen som ny gruppledare efter Tomas Eneroth som blir ny infrastrukturminister. Dessutom blir Heléne Fritzon, ny migrations- och biträdande justitieminister.
Omvärlden är orolig, vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. I höst ska den största försvarsövningen genomföras. Därför behövs den trygga försvarsminister Peter Hultqvist stanna kvar på sin post.
En misstroendeförklaring mot försvarsministern är ogrundat och därför allvarligt. Nu är det upp till riksdagen och varje enskild riksdagsledamot att ta ställning. Jag och många med mig vill att han stannar kvar.

Magdalena Andersson en klart lysande stjärna

Det var med stolthet och glädje vi kunde lyssna på Sveriges finansminister under onsdagskvällen. Hon beskrev demokrati, rättvisa och jämställdhet ett fantastisk tal. Dessutom klargjorde hon vikten av att välfärden får reuteser för att klara utmaningarna.
Regeringen har sedan dag ett bekämpat ojämlikheten. Vi har gjort det genom att sätta jobben först och genom att rusta vården, skolan och omsorgen – välfärden är hjärtat i vårt samhällsbygge. Den bidrar till en jämlikare fördelning – att alla oavsett tjocklek på plånbok har rätt till sjukvård och utbildning av högsta kvalitet. Det är en förutsättning för att alla ska kunna utvecklas och arbeta.
Under de borgerliga åtta regeringsåren fick välfärden stå tillbaka för ofinansierade skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt. Regeringen har nu vänt stora underskott till överskott. Sveriges ekonomi är i ett nytt läge, statsfinanserna är urstarka och tillväxten är god. Vi har därför kunnat satsa nästan 30 miljarder till välfärd i hela landet – för fler lärare, undersköterskor och personal inom äldreomsorgen. Det har bidragit till att antalet anställda i offentlig sektor har ökat med 100 000 personer.
Tryggheten och jämlikheten ska fortsätta att öka i hela landet. Nu blir vi blir allt fler barn och allt fler äldre. Att fler vill bilda familj samtidigt som vi lever allt längre är glädjande och det är en framgång för folkhälsan.
Men det är också en stor utmaning för landets kommuner och landsting. Istället för nedskärningar och kommunala skattehöjningar kommer vi Socialdemokrater möta utvecklingen genom att garantera statliga resurser till välfärden.
I Almedalen lovade Magdalena Andersson ytterligare förstärkningar av de permanenta statsbidragen till kommunsektorn. Med ett fortsatt socialdemokratiskt ansvarstagande för statsfinanserna kommer de sammanlagt att kunna höjas med minst 20 miljarder.

Rabarber- och flädersaft

I år blandade jag i rabarber i fläderblomsaften, ett lyckokast om jag får säga det själv. Vill du pröva? Gör så här: plocka
3 kilo rabarber, det är ungefär ca 30 rabarber? och skär dem i bitar. Plocka sedan ca 50 fläderblomsklasar, de väger väldigt lite så det blir ca 500 gram
Skär fem små citroner i skivor och ta 3 kilo socker.
Häll över 2 liter vatten och låt stå ett dygn, rör om då och då.
Sila sedan och häll upp i rena flaskor.
Det blir jätte gott. Ställ i kylen högst två veckor eller flys in och ta upp en flaska i taget så blir den inte dålig. Lycka till

Regeringen satsar på vårdpersonal

Idag presenterade regeringen en välkommen välfärdssatsning för landets landsting/regioner. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal. Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård.

Det skulle bland annat innebära fyra nya sjuksköterskor på varje vårdcentral i hela landet.

Det här är viktiga pengar som på allvar stärker välfärden och ger oss chansen att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Att utveckla arbetsmiljön och att satsa på att utbilda vårdens personal är nödvändigt för skapa en trygg och säker vård för patienten. Satsningen innebär att medel fördelas till landstingen för att förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamheter.

Landstingen/regionen får använda medlen för att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

Satsningen kommer också att ge möjligheter att bibehålla och öka vårdyrkenas attraktivitet, och ge möjligheter till utveckling. I förlängningen ger detta en högre personaltäthet och bättre vård.

Jobben blir fler i hela landet

Härlig morgon med bra nyheter på Ekot där svensk arbetsmarknad beskrivs som urstark. Jobben blir fler i hela landet de kommande två åren. Det spår Arbetsförmedlingen i en ny prognos som presenteras i dag, enligt radioinslaget.

Även om arbetslösheten väntas vända upp nästa år är utvecklingen på arbetsmarknaden bra, säger prognoschef Håkan Gustavsson.
Jobben växer på väldigt kraftigt i landet och det växer brett både yrkesmässigt, branschmässigt och även i alla län, säger han.

Detaljerna i Arbetsförmedlingens prognos för i år och nästa år presenteras senare i dag, jag ser fram emot den presentationen.

Sysselsättningen väntas stiga i alla län och arbetslösheten fortsätta minska i år, men arbetslösheten vänder uppåt under valåret 2018, enligt prognosen, .

I december trodde Arbetsförmedlingen på drygt 100 000 nya jobb 2017 och 2018. Den prognosen skrivs nu upp och de 11 000 arbetsgivare som intervjuats är mycket optimistiska. Det är också glädjande att även fler nyanlända får jobb så att den tudelade arbetsmarknaden kan brytas.

Det går fort i politiken. Det är bara några år sedan som arbetslösheten var ett mycket stort problem i allmänhet och synnerligt ungdomsarbetslösheten som var skyhög. Då försvann även jobben utanför storstäderna i rekordfart. Nu är det skillnad och vi är på rätt väg igen.

Dessutom har vi tagit viktiga beslut för att förbättra välfärden. Vi hat ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i vård och omsorg.
Vi har särskilt satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och omsorg. Vi har infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden och satsats på en mer jämlik och tillgänglig cancervård.

Extra pengar har satsats för en förbättrad förlossningsvård och för bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Mammografi är numera kostnadsfri, liksom läkemedel till barn. Är du över 85 år är vårdcentralsbesöket gratis.
Det här är bra och viktiga åtgärder för att värna våra barn och våra äldre. Istället för skattesänkningar väljer den socialdemokratiskt ledda regeringen konsekvent att investera i vår gemensamma välfärd, som är en stor och viktig del i vår Svenska modell.

Bloggat på sla.se.
Desktop