Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats

”Skycity” – Låt staden växa inåt!

– Vad behöver vi göra med våra städer i Skaraborg för att skapa attraktivitet?

– Hur får vi våra ungdomar att komma tillbaka till Skaraborg när de har studerat klart?

– Vad är det som hindrar oss från att bygga en attraktiv framtid?

 

 

 

Givetvis krävs det i första hand riktigt bra och stabila företag som kan erbjuda spännande och bra jobb. Det är alltid det viktigaste både för att vara en attraktiv stad men också för att kunna ge människor jobb, inkomst och trygghet.

 

Förutom jobb behöver vi bygga bostäder mm och låta våra städer växa inåt det vill säga förtäta staden.

Det är härligt att se att det byggs som aldrig förr runt omkring våra stadskärnor men idag byggs det mer utanför än innanför, vi behöver vända den trenden.

Vi skulle behöva bygga fler höga, attraktiva och häftiga hus i våra centrala delar av städerna … och varför inte bygga nya stadsdelar i staden … bygga något som verkligen ”sticker” ut!

 

Forskningen visar att väldigt många människor vill bo centralt och gärna högt upp med en härlig utsikt över stadskärnan, nära till restauranger, bio och annat uteliv, inte minst ett bra sätt att attrahera våra yngre och kommande generationer.

Här har vi, våra politiker och kommunala tjänstemän en viktig uppgift på många olika sätt. Uppgiften är inte att strypa det engagemang och den fantastiska vilja som många av våra duktiga byggherrar har i att få möjligheten att vara med och utveckla och förtäta våra städer, utan uppgiften blir snarare att supporta kreativiteten och de entreprenörer som vill vara med och utveckla staden.

 

Vi behöver stärka och utveckla samarbetet över alla gränser – göra det enklare.

Det är tillsammans på ALLA plan som vi kan göra det möjliga och även ibland det omöjliga riktigt möjligt.

 

Det skulle vara fantastiskt att få se ett ”Skycity” med ny skyline växa fram i Skaraborg, varför inte börja låta staden växa inåt redan idag …

Det är dags att VÅGA göra något annorlunda!


Bloggat på sla.se.
Desktop