Din Ekonomi
En till Bloggar för SLA webbplats
Författare. ekonomiblogg

Har du råd att bo kvar om räntan stiger?

Nästan varannan svensk som äger sitt boende har inte räknat ut vad en höjning av bolåneräntan skulle kosta, detta visar undersökningar bl a Boendebarometern.

Gäller detta även dig?

Samtidigt säger 85 % att de skulle ha råd att bo kvar även om boräntan skulle stiga till 5% . Vet du om du kan bo kvar i ditt boende med högre räntor utan att ha räknat ut hur mycket mer det skulle kosta dig per månad?

Det är otroligt viktigt att inte skjuta på den här frågan, helt plötsligt kan räntorna börja stiga även om det är svårt att föreställa sig. Vi har vant oss vid låga räntor, men det är farligt att slå sig till ro med det.

Exempel: så här kan dina boendeutgifter öka om boräntan stiger från två procent till fem procent

Lån                  3 miljoner      5 miljoner
Ränta 2 %       3 500 kr/mån      5 800 kr/mån
Ränta 5 %       8 750 kr/mån*     13 500 kr/mån*

Ökad kostnad per månad efter räntehöjning       5 250 kr/mån       7 700 kr/mån
*obs förenklade exempel med ett ränteavdrag på 30 % oavsett belopp. När räntekostnaden överstiger 100 000 kr per år är ränteavdraget  21 % på den del som överstiger 100 000 kr.

Så här kan du göra nu
När du tagit reda på hur mycket mer dina lån kan komma att kosta om boräntan stiger till fem procent  – och be gärna din bank om hjälp med uträkningen – kan du göra på två sätt.

  • Det ena sättet är att amortera mera för att minska på själva låneskulden.
  • Det andra sättet är att spara mellanskillnaden (som i exemplet ovan skulle det bli 5250 kr i månaden om du har ett lån på 3 miljoner) varje månad mellan din räntekostnad idag och den som du skulle få med fem procents ränta.  Det är inte bara sämre med högre ränta….

Om, eller när, räntorna stiger får du också högre ränta på ditt sparande. Det är ju aldrig fel om du har pengar på sparkontot!Hoppas att du med dessa tips har fått lite bättre koll!

Riksbanken fortsätter att föra en expansiv politik. Samtidigt bidrar den globala konjunkturen till att driva upp räntor med längre löptider. I den miljön kan det vara attraktivt att binda delar av bostadslånen.

Du kan förstås kombinera dessa två sätt också. Oavsett vad du väljer att göra så vänjer du dig vid att pengarna inte är tillgängliga och du får anpassa dina utgifter efter det. Det blir samtidigt ett test på vad din ekonomi tål.

Förblir bolånefasaden intakt?

Bolånemarknaden är onekligen en arena för politisk inblandning och föremål för kommande förändringar. Det finns en mängd olika delar som ligger uppe för möjlig korrigering jämfört med dagens situation, möjliga (och kanske t o m sannolika) förändringar är inom områden från ränteavdrag till nya amorteringskrav.

Om förändringarna genomförs och om det innebär att det uppstår en negativ baksida till den upphottade fasaden för bolånemarknaden återstår att se, förhoppningsvis sker ev förändringar successivt så att fasaden förblir intakt rakt igenom.

Finansinspektionen tog så sent som i måndags och redogjorde för sina tankar om skärpta amorteringsregler för nya bolånetagare på bolånemarknaden. Inga beslut har dock fattats utifrån de lagda förslagen utan nu kommer en process att äga rum hos våra styrande politiker (riksdag och regering) där ett eventuellt positivt beslut som tidigast kan komma att införas fr o m 1 mars 2018.

Är du aktiv och framför allt ny in på bolånemarknaden är det viktigt att du verkligen förstår spelplanen för bolån.

Den nya spelidén är att sammanlänka hur mycket du skall amortera med storleken på lånet och hushållets inkomst före skatt. 3% per år skall du amortera givet att bolånet överskrider 70% av bostadens värde & att lånet är 4,5 ggr så stort som hushållets inkomst före skatt. Amorteringen ligger på denna nivå fram tills skulden nått 70%, då justeras amorteringen till 2% per år tills skulden nått 50% och därefter skall du amortera 1% per år, detta givet att lånet överstiger 4,5 ggr din inkomst före skatt.

 

#metoo – Var står Du själv eller företaget som Du handlar av?

I ett samhälle betyder både individers och företags olika varumärken allt mer. Att känna tillit, samhörighet och dela andra individers eller varumärkens värderingar är essentiellt. Många gånger är ”glorian” runt en gemensam värdegrund eller ett varumärke mer betydelsefullt och värdefullt att dela än själva produkten som produceras. Att bygga sitt eget eller ett företags CSR (Corporate Social Responsibility) och varumärke är ett långsiktigt arbete, att rasera det kan gå på några ”klick”. Man kan tänka sig att de kränkningar och trakasserier av sexuell karaktär som nu, mycket välgörande, kommer upp så tydligt i ljuset dessvärre ändå bara är toppen av ett isberg. Det är både ledsamt, allvarligt och helt obegripligt att beteenden som kommer fram under #metoo existerar! Grundsynen för oss människor som samexisterar i ett värdigt samhälle tillsammans med de företag som bygger vår välfärd måste alltid vara att behandla omgivningen med respekt utan kräkningar och sexuella trakasserier.

Vill vi skapa en bättre morgondag måste jag/du/vi börja med oss själva. Vi uppmanar dig att verkligen lyfta upp till dialog och diskutera de samhällsstrukturer som existerar runt sexuella trakasserier och kränkningar. Prata med din granne, din familj, dina barn, din kollega, din kompis…utmana företagen som du köper dina produkter ifrån…ställ krav på både dig själv och din omgivning hur vi egentligen skall ha det!

Så nästa gång du stöter på ett beteende eller jargong som inte är ok, tag ditt ansvar – börja med ditt eget varumärke och säg ifrån! Visa civilkurage och sätt ner foten om vad du tycker så stöttar vi alla de modiga individer som nu agerar under #metoo. För ett bättre Skaraborg, för ett bättre Sverige och för en bättre värld!

5 enkla spartips för din vardagsekonomi!

1. Lär dig mer om din egen ekonomi

Utgångspunkten för att komma igång med sitt sparande kan vara så enkel som att hålla bättre ordning på sina egna utgifter. Så det första du bör göra är att se över dina dagliga utgifter och se vad du skulle kunna skära ner på. Med andra ord – lär dig mer. Kontrollera dina kontoutdrag och fundera på hur du använder de pengar som sedan retar dig att du spenderat.

 

2. Lev på det du behöver i vardagen

Det belopp som du får inbetalt på ditt konto varje månad är nödvändigtvis inte ett mått på hur mycket pengar du ska använda. Om du vill spara, försök att vända på tanken och utgå från hur mycket du skulle vilja spara varje månad och lev sedan på resten av pengarna. Man kan likna det med att man gör sig lite mer fattig än vad man behöver och spar pengarna istället.

3. Öronmärk dina pengar och sätt upp mål och visualisera

Sätt upp mål för ditt sparande – hur mycket vill du spara och till vad? Öronmärk ditt sparande och visualisera vad du behöver dem till och hur du vill ha det när du lyckas. Studier visar att bara genom att du visualiserar eller skriver ner mål med ditt sparande kan det vara lättare att spara.

 

4. Gör din ekonomi mer fyrkantig och lägg upp ett månadssparande

En effektiv metod är också att göra sin ekonomi mer ”fyrkantig” – du sätter gränser för hur mycket du vill spendera på exempelvis, mat, resor, kläder eller andra konsumtionsvaror jämfört med vad du normalt gör. När du har tagit reda på hur ”lite” du vill leva för så kan du bestämma hur stor överföring du vill göra till ditt sparande varje månad.

 

5. Tämja dina impulsköp och inför en betänketid på 48 timmar

Ibland händer det att vi snabbt spenderar de sparade pengar vi har. Målet har kanske varit att spara 10 000 kronor före jul men halvvägs kanske man hittar något som man gärna vill köpa. Ett bra tips kan vara att ge sig själv lite mer betänketid. Ge dig exempelvis 48 timmar innan du får tillåtelse att köpa något som du sett. På det viset försäkrar du dig om att det är något du verkligen behöver, eller om köplusten avtar efter några dagar.


Bloggat på sla.se.
Desktop